Diskuse:Kořenová čistírna odpadních vod

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Připomínky Skupiny D

rozvést přírodní čistírny - co tam ještě patří - případně proklik na nehotovou nadřazenou stránku enviwiki

zvýšit odsazení druhého dělení jelikož se jedná o podkategorie prvního - číselně nebo bodově

nezmíněnou funkcí vodních rostlin je vázání dusíku a fosforu z odpadních vod

citace obrázku - přestože se jedná o scan, bylo by vhodné uvést autora/autorku originálu

- ČR najdeme nejčastěji 0,6-0,8m hluboké filtrační lože - citace ?

Mokřadní rostliny plní v kořenových čistírnách řadu významných funkcí např. zajišťují  
dostatečné množství kyslíku tak, aby mezi kořeny docházelo k aerobnímu odstraňování organických látek, poskytují  
dobrý podklad pro růst bakterií a mají i velkou estetickou hodnotu

- velmi podobná věta je již v základní charakteristice - přepracovat nebo vynechat.

Doporučená plocha filtračních polí na 1 obyvatele činí 4 až 5 m2. - citace -kdyby to chtěl někdo vypočítávat a ověřovat varianty pro konkrétní využití + zmínit termín ekvivalentní obyvatel - třeba včetně prokliku na neexistující stránku enviwiki

současný stav by nemusel citovat publikaci z roku 2004, která nejspíš čerpá data z roku 2002 dle grafu

graf umístit do sekce současný stav a ocitovat zdroj nebo odkud jsou data.

celkově možná přidat právní status čistírny - nutná certifikace prodejce (zhotovitele) aby to nevypadalo že si to může postavit a provozovat kdokoliv.Přípomínky Skupiny C:

Heslo je velmi přehledně a podrobně zpracováno, vhodné členění odstavců umožňuje čtenáři dobrou orientaci v dané problematice. Obrázek slouží k lepšímu pochopení. Malým nedostatkem je nepropojení textu s českou wikipedií na určité výrazy – mokřady, septik atd. přímo v textu a ne až na konci v odkazech. V charakteristice mokřadů podle použitých druhů rostlin by možná bylo vhodné uvést typické příklady rostlin pro mokřady s plovoucími, ponořenými a vynořenými rostlinami. Graf o počtu KČOV by mohl být přímo pod odstavcem současný stav v ČR pro lepší přehlednost


Připomínky skupiny F: Stránka je přehledně zpracována a již zevrubně zkritizována. Pro informaci autora, novější zdroj informací časopis Ekologie a společnost 3/2008. K nahlédnutí v knihovně ÚŽP. Uvedla bych stručně výhody a nevýhody provozu.

připomínky učitelů[editovat zdroj]

  • v článku je málo propojení na wiki a enviwiki
  • u obrázku není uvedená citace
  • chybí stručné vypíchnutí výhod a nevýhod
  • škoda, že nerespektujete připomínky kolegů, tyto nedostatky mohly být již odtraněny

--PachmanovaL 14. 1. 2009, 10:57 (UTC)

  • doporučuji publikaci http://www.veronica.cz/?id=128&i=14
  • odtud případně možno kopírovat (máme spolupráci)
  • jinak dobrá literatura, popis rostlin atd. - heslo rozsáhlé

--JaDlo 14. 1. 2009, 13:08 (UTC)