Diskuse:Disturbance

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Připomínky skupiny A Souhlasím s tím že se dá težko něco vytýkat,text je přehledný, logický a i vyčerpávající, ale něco jsem přeci jen našla:) V odstavci dělelní disturbanci je špatně uvedeno dělení - oddělila bych zvlášt antopogenní a přirozené příčiny, dále oddělit dva druhy přirozených příčin. (V textu je zbytečně/chybně odrážka u "Výše jmenované příklady patří mezi přirozené příčiny disturbancí.") Možná ještě nějaký obrázek by nebyl?:) A třeba ještě rozvést odstavec katastorfy, pohromy o konkretní příklady ( v posledních letech Šumava, Tatry...)Připomínky skupiny E

Tady se těžko hledají nedostatky. Text je logicky vystavěný, přehledný a dostatečně obsáhlý. Možná bych vysvětlil některé odborné výrazy, protože k textu se jistě dostanou i lidé, kteří nemají tak hluboké znalosti z oblasti přírodních věd. Také by byl vhodný odkaz termínů primární a sekundární produkce, které zpracovává skupina F. Jinak jsem si nevšiml ničeho, co by se dalo vytknout.Připomínky skupiny C: Opět musím uvést, že zde lze jen těžko hledat kritická slova - text je výstižný a logický. Souhlasím, že v odstavci "dělení disturbancí" jsou nepřehledně odděleny přirozené a antropogenní disturbance- příklady přirozených dist. bych dala jako podskupinu. Dále bych v odstavci "pohromy a katastrofy" zmínila, že takovéto uvažování dalo vzniku teorii katastrof,která je založená na matematickém zpracování, jenž pomáhá pochopit vývojové procesy každého systému včetně krajiny.


Děkuji za všechny připomínky. Většinu jsem snad vhodně využila. Obrázky jsem žádné nepoužila. Domnívám se, že by zde byly pouze pro ilustraci a neměly by žádnou výpovědní hodnotu. Velice děkuji za upozornění na Teorii katastrof. Bohužel se v této oblasti necítím být dostatečně znalá a netroufám si tedy o této teorii psát. Vložila jsem alespoň odkaz na článek o autorovi teorie, kde jsou stručně uvedeny i její základy.


Interní diskuse skupiny D

"V oblasti ekologie je disturbance přechodná událost" - přišlo by mi lepší napsat: "V ekologii" "Naopak i v přírodě se přirozeně vyskytují jevy s velmi nízkou frekvencí až ojedinělé." -chápu, ale při čtení mi to dá zabrat, možná by tomu pomohlo jiné slovo, třeba vzácné. Stálo by za zvážení přidat erozi do fyzikálních příčin. Případně doplnit nějakou pohromu či katastrofu jako příklad. k formátování: nahoře je řádek navíc, klidně by se dal zařadit obsah - smazáním __ ze začátku.
Děkuji za poznámky, většinu jsem snad opravila. Pouze "oblast ekologie" se mi jeví celkem vhodná. Souhlasím, že by se zde měla objevit zmínka o erozi. Příčiny eroze však mohu mít podstatu fyzikální, chemickou i biologickoum. Proto jsem erozi umístila do odkazů.

připomínky učitelů[editovat zdroj]

  • souhlas s připomínkami, dobrá práce
  • dobře citovaná literatura atd., jen není potřeba opakovat zdroje ještě v literatuře
  • Eroze – Wikipedie je neplatný název

--JaDlo 13. 1. 2009, 19:44 (UTC)