Diskuse:Bioplynová stanice

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Do budoucna počítám, že stránka bude rozdělena na vlastní pojem "Bioplynová stanice" a case-study Drahobudice --Jiří Dlouhý 18. 5. 2010, 10:06 (UTC)


Připomínky k původní stránce studentů z roku 2008/2009[editovat zdroj]

připomínky skupiny F (V): téma je zpracováno velmi pěkně a přehledně. Pouze bych navrhovala stručné vysvětlení 4 fází anaerobní digesce a více bych rozvedla využití produktů zejména bioplynu. Uvítala bych jasný příklad toho, kde se bioplyn využívá.Také bych uvedla nevýhody provozu.

Připomínky Skupiny E: Chybí mi více aktivních odkazů v textu, například hned v úvodu bioplyn či bioodpad. Souhlasím, že by bylo vhodné stručně vysvětlit jednotlivé fáze anaerobní digesce. V části „Technologie“ bych nahradila anaerobní fermentaci digescí, aby byl v heslu používán jen jeden termín. Kapitola „Desatero bioplynových stanic“ nemusí být nadepsána velkými písmeny, je tam spíše pro zajímavost, tak je zbytečné, aby byla takto zvýrazněna.


Vyjádření autorky: S většinou připomínek souhlasím a text jsem upravila. Pouze nevýhody provozu uvádět nebudu, protože v textu nemám ani výhody. Zde bych asi měla problém s citacemi a objektivitou.

Pozn. k obrázku: Obrázek je přejat z biom.cz (přejímání možné pod podmínkou uvedení aktivního odkazu na biom.cz).

připomínky učitelů[editovat zdroj]

  • v odstavci "produkty anaerobní digesce" jsou některá tvrzení nepřesná a zavádějící a chybí citace zdrojů
  • v celém článku je minimum propojení na wiki a enviwiki, přitom obsahuje spoustu termínů, které si vysvětlení, propojení zasluhují
  • některé odkazy na online zdroje nefungují

--PachmanovaL 14. 1. 2009, 10:34 (UTC)

  • jinak ovšem přehledné a dobré citace

--JaDlo 14. 1. 2009, 12:19 (UTC)

Pedagogové - obrázek[editovat zdroj]

I když je u obrázku přesně uveden zdroj i autor, není zřejmé, zda dává autor souhlas k jeho převzetí.

--Jiří Dlouhý 14. 1. 2009, 12:57 (UTC)


- U vzorečků použitých v sekci „ekonomické aspekty“ chybí u pojmů IN a CF slovní vysvětlení. Encyklopedie je určená kromě jiného pro laiky a musí být „blbuvzdorná“. U čísel nejsou uváděny jednotky – i v případě, že se jedná o trivialitu, jako je Kč, musí být na závěr výpočtu jednotka uvedena!! Krom toho má tento odstavec nepěkný a nepřehledný formát – upravit.

- Odstavec – provoz – vyskytují se tam dva různé druhy jednotek – m3 a tuny/den. Je zapotřebí jednotky sjednotit.

- Obnovitelný zdroj energie – je důležité vypíchnout fakt, že se zároveň jedná o odpadní materiály – současně tak probíhá likvidace odpadu.

- Odstavec o snižování pachu – zda je digestát či stabilizovaný kal z bioplynové stanice využíván k fertilizaci rozhodují hygienické aspekty, pokud výstupní materiál nevyhovuje hygienickým standardům, nelze jej v zemědělství využít.

- Odstavec – posuzování vlivů na životní prostředí – chybí vysvětlení NOx (kromě jiného lze vytvořit odkaz na existující stránku ve wikipedii).

- Citace – některé citace online zdrojů nejsou podle normy – např. neobsahují informaci o datu, kdy byla citace vytvořena. Doporučuji autorovi znovu si projít pravidla citování a upravit, také by bylo vhodné použít v případě citací jednotný formát

- Obrázek – nejasnost v případě autorských práv obrázku --PachmanovaL 24. 5. 2010, 06:33 (UTC)