Boj proti terorismu v Evropské unii

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Po teroristických útocích, k nimž došlo v USA 11. 9. 2001, přijala EU zvláštní společnou politiku boje proti terorismu. Jedna součást této politiky je zaměřena dovnitř EU a patří do oblasti spolupráce ve věcech justice a vnitra, druhá je zaměřena navenek a je součástí společné politiky v oblasti bezpečnosti a obrany. Politika boje proti terorismu má za cíl udržení co nejvyšší úrovně bezpečnosti a realizaci opatření na boj proti terorismu. V rámci Europolu byl zřízen speciální tým odborníků na boj s terorismem, složený ze zástupců členských států. Tento tým shromažďuje informace a zpravodajské údaje týkající se možného nebezpečí, analyzuje informace a provádí potřebné operační a strategické rozbory, zpracovává dokumenty o cílech, škodách, možných formách aktivit a důsledcích pro bezpečnost členských států.

V současné době se v rámci EU připravuje návrh strategie věnované terorismu, zejména jeho radikalizaci a získávání dalších osob pro teroristické akce. Tato strategie bude mimo jiné zaměřena na podporu dialogu mezi náboženstvími, na dokončení hodnocení protiteroristických opatření v členských státech a na rozvoj analytických kapacit Rady. V nejbližší budoucnosti patří mezi priority EU na tomto úseku především:

 • příprava právních předpisů, které přispějí k posílení policejní a soudní spolupráce, zejména v oblasti výměny informací mezi policejními orgány, zadržování telekomunikačních údajů a výměny informací a spolupráce při odhalování teroristických činů;
 • další úsilí zaměřené na sdílení strategických a operačních informací mezi členskými státy navzájem a mezi členskými státy a příslušnými orgány a službami EU;
 • zpracování návrhu strategie a akčního plánu týkajícího se boji proti radikalizaci terorismu a získávání dalších osob pro teroristické akce;
 • posilování kapacit civilní ochrany, zejména zdravotnických zdrojů schopných zasáhnout v případě teroristického útoku; rozvoj sil rychlé reakce založených na modulech civilní ochrany v členských státech;
 • posilování politického dialogu o terorismu se třetími zeměmi a mezinárodní spolupráce v boji proti terorismu, zejména přijetí konvence OSN o mezinárodním terorismu;
 • celní opatření zaměřená na spolupráci v boji proti terorismu.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

 • Kružíková, Eva (2006) Evropská unie jako globální hráč. In: Dlouhá, J., Dlouhý, J., Mezřický, V. (eds.) Globalizace a globální problémy. Sborník textů k celouniverzitnímu kurzu 2005 – 2007. pp 133–146. Univerzita Karlova v Praze, COŽP. ISBN 80-87076-01-X. Dostupné z www <http://www.czp.cuni.cz/knihovna/Globalizace.pdf>
 • Europol - viz European Police Office, Council Act OJ C 316, 27.11.1995 a OJ C 362, 18.2.2001.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 • Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku Terorismus na české Wikipedii.
 • Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku Terrorism na anglické Wikipedii.
 • Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku Counter-terrorism na anglické Wikipedii.