Bike & Ride

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

B & R v České republice[editovat | editovat zdroj]

Území České republiky se svou krajinnou rozmanitostí vytváří ideální podmínky pro masové rozšíření požívání jízdního kola, coby prostředku pro vyžití, sport i každodenní dopravu. Ideální je malá vzdálenost mezi sídly, poměrně hustá síť vhodných pozemních komunikací a velmi hustá síť železnic. Součinností dopravních prostředků kolo/vlak nebo kolo/MHD lze zejména v příměstských oblastech velmi dobře konkurovat automobilové dopravě. Kromě kvalitně fungující vlakové dopravy je také důležité vybavení stanic cyklostojany a cyklogarážemi. Smyslem systému Bike&Ride je vybudovat infrastrukturu umožňující bezpečné odstavení jízdního kola v prostorách stanice, jenž umožní cestujícímu pokračovat k cíli své cesty vlakem nebo prostředkem MHD a naopak. Jízdní kolo v systému funguje jako dopravní prostředek pro krátké vzdálenosti z místa bydliště ke stanici.

Výhody B & R[editovat | editovat zdroj]

 • Zvýšení počtu cest na kole - V Německu 15 % cestujících přijede na nádraží na kole, v Dánsku a Nizozemí je to pak 35 %. V Česku zatím daný průzkum neexistuje, ale předpokládá se, že kvalitní doprovodná parkovací infrastruktura může až zdvojnásobit počet cestujících přijíždějících do železniční stanice na kole. Propagace systému Bike&Ride může hrát důležitou roli ve zvýšení používání kola a vlaku jako dopravních prostředků.
 • Vyšší podíl cest vlakem a rozšíření dostupnosti nádraží - Cyklistická doprava může přispět ke zvýšení přitažlivosti železnice díky lepší dostupnosti. V rozsahu 10-ti minutové cesty na nádraží dokáže kolo rozšířit sběrnou oblast 15krát oproti chůzi. Pro ČD, a.s. to znamená, že jejich služby mohou využívat lidé z širšího okolí a zvyšuje se tak počet cestujících a tím i příjmy ČD, a.s..
 • Rychlejší doprava - Při krátkých cestách (cca do 3 km) je cesta na kole téměř vždy rychlejší než cesta autobusem, do níž je nutno zahrnout chůzi na zastávku a čekání na autobus. Cyklisté takto mohou dosáhnout cíle (železniční stanice) dříve než autobus.
 • Zlepšení zdraví - Každou cestu na kole do nejbližší železniční stanice lze chápat jako regulérní cvičení, na které jinak nezbývá čas.
 • Zlepšování kvality ovzduší – V rámci dopravního plánovaní musí místní úřady vážit dopady dopravy na životní prostředí. Projekty systému Bike&Ride mohou tvořit důležitou část akčního plánu pro snižování škodlivých emisí v ovzduší. Z výzkumů víme, že železniční doprava v porovnání s osobní automobilovou dopravou produkuje méně než poloviční emise uhlíku na osobokilometr.
 • Lepší cenové využití půdy - Mnoho železničních stanic nemá fyzický prostor k tomu, aby mohlo poskytnout parkoviště pro automobily. Zaparkovaná kola prostor na parkování využívají mnohem efektivněji. Na jedno automobilové stání se snadno vejde až 10 kol. Parkování musí být atraktivní a bezpečné, aby se cestující rozhodli ho využít. Zavedení Bike&Ride může pomoci odhalit skryté možnosti ve využití ploch parkovišť pro automobily bez potřeby drahé expanze parkovišť. Tam, kde byla efektivnost nákladů systému Bike&Ride porovnána se systémem Park&Ride se ukázalo, že systém Bike&Ride je značně efektivnější.

Základní požadavky na atraktivní zařízení B+R[editovat | editovat zdroj]

Cyklogaráž
 • Dostatečný prostor pro snadné zaparkování i vyjetí s kolem, uzamčení i odemčení bez poškození sousedních kol.
 • Pevné a bezpečné zajištění kola, uzamčení rámu i kola s pneumatikou.
 • Zastřešení.
 • Prostor pro různé typy jízdních kol i s jejich příslušenstvím (brašnami, dětskými sedačkami, nosiči).

Marketingová opatření a nabídka služeb[editovat | editovat zdroj]

Marketing je nedílnou součástí politiky cyklistické dopravy.Předpokladem je politická vůle podpořit atraktivní nabídku cyklistické dopravy. Marketing se skládá se ze dvou složek. Racionální složku tvoří věcné informace o infrastruktuře, nabídce služeb, atd. Emocionální složku pak postoj k jízdním kolům a subjektivní vnímání. Důležité je zaměření na konkrétní cílové skupiny. Pak je teprve možno vyvinout tu nejlepší marketingovou strategii. Nabídka by měla být zábavná, rozmanitá, přátelská, humorná, měla by využívat reklamní slogany a měla by být zaměřena přímo na stanovenou cílovou skupinu. Negativní aspekty cyklistické dopravy, jako například špatné počasí a nebezpečí nehod by měly být vysvětleny a neměly by být přikrášleny.

Možná marketingová opatření

 • Plakáty vyvěšené na nádražích.
 • Reklamní inzeráty v místních médiích.
 • Tiskové zprávy o nových zařízeních B & R.
 • Informační cyklistické brožury B & R pro obyvatele, kteří bydlí v okruhu 5km.
 • Vydání map s vyznačenými cyklistickými trasami vedoucí na nádraží.
 • Pro cyklistické kampaně mít k dispozici fotodokumentaci stavu před a po.
 • Příruční přehledové mapy se všemi odstavnými plochami.
 • Umístění tabulí s originálními slogany ve výlohách, na lampách, atd.

Parkoviště B & R v Praze[editovat | editovat zdroj]

Parkoviště B&R Zličín
Cyklostojany Letňany

Do systému Pražské integrované dopravy jsou zahrnuta i vybraná záchytná parkoviště typu P+R (park + ride) „zaparkuj a jeď“, umístěná v blízkosti městské hromadné dopravy, která jsou provozována ve vazbě na následné použití městské hromadné dopravy. V současné době jsou to parkoviště Skalka I, II, Zličín I, II, Nové Butovice, Opatov, Chodov, Ládví, Rajská zahrada, Černý Most I, II , Palmovka, Radotín, Nádraží Holešovice, Běchovice a Depo Hostivař, téměř všechny u stanic metra, kromě P+R Radotín a Běchovice. Doplňkovou službou na všech záchytných parkovištích P+R je služba B+R (bike and ride), což je možnost bezplatného odstavení jízdního kola. Správce parkoviště vydá cyklistovi kontrolní kartu oproti záloze 20 Kč. Jízdní kolo je pak vydáno na základě prokázání se kontrolní kartou. Cyklista, který si ponechá kolo na parkovišti mimo provozní dobu, tj. od 01.00 do 04.00 hodin, však zaplatí 100 Kč. Vzhledem k tomu, že odstavení a hlídání kol na parkovištích P+R je bezplatné, nelze uplatnit pro cyklisty slevu na zpáteční jízdenky v MHD. Na každém z výše uvedených parkovišť je zatím postaven jeden stojánek pro pět kol, s výjimkou lokality Zličín I, kde je stojan na 10 kol. V případě zvýšeného zájmu budou umístěny další.

Srovnání cesty autem, hromadnou dopravou a na kole[editovat | editovat zdroj]

 • V září roku 2006 se v Praze konal závod mezi hromadnou dopravou a automobilem, ale vyhráli jej překvapivě cyklisté. Na dvou tratích byli cyklisté rychlejší než MHD a auta, na třetí trase vyhrálo metro, automobil skončil ve všech případech poslední. Oficiální závod magistrátu hlavního města Prahy mezi veřejnou dopravou a auty měl upozornit na možnost využívat záchytná parkoviště na okraji města, cyklisté se k nim neoficiálně přidali, aby dokázali, že do metropole patří i kolo.

Příklad ze zahraničí - Mnichov[editovat | editovat zdroj]

Kolem 360 000 lidí za den přichází z okolí do Mnichova, aby zde pracovali, studovali, nakupovali nebo trávili volný čas. Problémy vyplývající z automobilového provozu, jako hluk, dopravní zácpy, emise, jsou řešeny společnou snahou těchto aktérů. V rámci iniciativy INZELL „Problémy dopravy řešit společně“ od roku 1995 spolupracují města a obce regionu Mnichov jako zástupci dalších relevantních organizací pod správou BMW a hlavního města Mnichov. V rámci iniciativy INZELL byla založena pracovní skupina „Jízdní kola a veřejná doprava“, jejímž cílem je nabídnout alternativu k automobilové dopravě (prostřednictvím podpory a lepšího spojení kol a veřejné dopravy). Mnichov už delší dobu využívá kolo jako dopravní prostředek, který je levný, rychlý, čistý a podporuje zdraví. Že mnoho obyvatel Mnichova zjistilo tyto výhody ukazuje v posledních letech silné zvýšení cyklistické dopravy. Také se zvyšuje poptávka po odstavných místech na kola na zastávkách a stále se rozšiřuje nabídka zařízení B+R. Od roku 2001 bylo přistaveno více než 3 000 stojanů na kola.

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

Související stránky[editovat | editovat zdroj]