Bezpečné cesty do školy

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Hlavní záměr projektu[editovat | editovat zdroj]

Projekt byl převzat z Velké Británie a získal zkušenosti zhruba z 20 škol v Praze. Díky tomuto projektu by měla být zvýšena bezpečnost dětí při cestě do školy a to buď pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou. Děti získají další znalosti o pravidlech silničního provozu a dopravě obecně.

Podpora udržitelné dopravy a zdravého životního stylu, snížení provozu v okolí škol a zlepšení životního prostředí jsou další cíle tohoto projektu.

Vývoj projektu[editovat | editovat zdroj]

Nejprve dojde k uspořádání semináře pro děti a jejich rodiče, učitele, policisty a zástupce odboru dopravy příslušné městské části a Magistrátu hl. města Prahy. Zde se prezentují základní informace o projektu, jeho vývoji a principech zklidňování. Úkolem každého žáka školy je zakreslení nebezpečných míst (během jeho cesty do školy) do mapky, kterou obdržel na semináři. Dále vyplní dotazníky, kde upřesní nebezpečná místa a jejich případná vylepšení. Z map od všech žáků se utvoří jedna školní mapa, která bude zahrnovat nebezpečná místa v celém okolí školy. Na základě této mapy zpracuje projektant dopravní studii, ve které navrhne zlepšení nebezpečných míst. Studie je posléze předána Magistrátu hl. města Prahy a městské části jako materiál pro úpravy dopravního prostoru.

Program hlavního města Prahy[editovat | editovat zdroj]

Program je uskutečňován pod záštitou 1. náměstka primátora hl. m. Prahy Mgr. Rudolfa Blažka. Na projektu spolupracují občanské sdružení Pražské matky a Oživení a je financován z rozpočtu hlavního města Prahy.

Souhrnné údaje z roku 2010[editovat | editovat zdroj]

Maximální výše podpory pro školu 102 500,-

Datum vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grand 15.11.2009

Uzávěrka do 15. 1. 2010

Zveřejnění seznamu podpořených projektů do 31. 1. 2010

Ukončení podpořených projektů do 25. 11. 2010

Závěrečná zpráva a vyúčtování do 15. 12. 2010


Školní plán mobility (ŠPM)[editovat | editovat zdroj]

Tento plán je povinnou součástí Bezpečných cest do škol. Vzhledem k rostoucímu automobilovému provozu a zvýšené nehodovosti dětí došlo k nárůstu počtu rodičů, kteří vozí své děti do školy osobním automobilem. To zvyšuje znečištění životního prostředí v okolí škol.

Školní plán mobility má redukovat objem automobilové dopravy z okolí školy, zlepšovat bezpečnost dětí, aktivně podporovat ekologickou formu dopravy, vychovávat děti v aktivní a odpovědné občany.

Výhody ŠPM[editovat | editovat zdroj]

 • Posiluje ostražitost žáků
 • Zlepšuje zdraví a kondici (aktivní dopravování)
 • Rozšiřuje vědomosti z oblasti dopravy
 • Podporuje nezávislost žáků
 • Začlenění žáků do kolektivu
 • Zvyšuje zájem o veřejné dění v městské části (dopravní hledisko)
 • Upevňuje vztahy mezi školou a sousedy
 • Snižuje kongesci
 • Financování zklidňování dopravy
 • Podpora udržitelné dopravy

Školní plán mobility – ukázka projektu – rok 2008; ZŠ Korunovační; Praha[editovat | editovat zdroj]

Otázky pro děti[editovat | editovat zdroj]

 • Vyznač cestu, kudy chodíš do školy.
 • Označ kroužkem místa, kde se necítíš bezpečně, očísluj je a popiš proč. Navrhni řešení.
 • Jak se dopravuješ do školy a proč?
 • Jak by ses chtěl/a dopravovat do školy a co Ti v tom brání?


Otázky pro rodiče[editovat | editovat zdroj]

 • Vozíte své dítě do školy autem? Napište prosím proč.
 • Máte-li zájem, uveďte, která místa na cestě do školy spatřujete Vy jako nebezpečná.

Ankety se zúčastnilo celkem 141 dětí ze všech tříd (z celkového počtu 214). Z dotazníku vyplynulo, jakým způsobem se děti dopravují do školy:

pěšky: 102 (72%)

MHD: 24 (17%)

Autem: 20 (14%)

Na kole: 2 (1%)

Koloběžka 3 (2%)


nebezpečná místa v okolí školy


Opatření ke zvýšení bezpečnosti v dopravě[editovat | editovat zdroj]

Prvky zklidňování[editovat | editovat zdroj]

Střední dělící ostrůvky[editovat | editovat zdroj]

Výhody

 • rozdělení přecházení na dvě fáze
 • snížení rychlosti dopravního proudu
 • podpora zákazu předjíždění na přechodech
 • zjednodušení přecházení – sledování pouze jednoho směru

Nevýhody

 • nutnost rozšíření vozovky
 • skrytí dítěte uprostřed přechodu při nevhodném použití dopravního majáčku
Zvýšené plochy[editovat | editovat zdroj]

Výhody

 • Bezbariérovost
 • Rychlost 20 km/h
 • Estetický dojem

Nevýhody

 • Nepopulární pro řidiče
Vysazené chodníkové plochy[editovat | editovat zdroj]

Výhody

 • Zabránění protiprávního parkování v oblasti křižovatky
 • Lepší výhled pro chodce
 • Estetika

Nevýhody

 • Údržba a úklid komunikace
Zóna Tempo 30[editovat | editovat zdroj]

Výhody

 • Zvýšení bezpečnosti
 • Nižší rychlost
 • Zlepšení kvality bydlení
 • Zklidnění díky přednostem zprava

Nevýhody

 • Vedení linek MHD


Technická opatření[editovat | editovat zdroj]


Organizační opatření[editovat | editovat zdroj]

 • školní hlídky (inspirace z Německa)

Aktivní bezpečnostní prvky – výbava oděvů