Globální trhy

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Pokud jde o mezinárodní instituce ovlivňující světový obchod, jedna z nejdůležitějších je Světová obchodní organizace – WTO – se sídlem v Ženevě. Ta nahradila dřívější GATT, ale podstata zůstává: její globální regulační rámec stojí a padá s multilaterálními dohodami států (a integračních seskupení). Vyjednávání o clech a technických podmínkách obchodu je obtížné, protože na sebe narážejí omezené zájmy vlád a regionálních seskupení. Přestože deklaratorně převážila argumentace ve prospěch liberalizace globálních trhů, pokušení protekcionismu (ochranářství) zůstávají a nejsou jich ušetřeny ani ty nejbohatší země, pokud zrovna na určitých trzích zaostávají v efektivnosti (ochrana ocelářství USA, textilu v EU, zemědělství v USA i v EU, a ještě silněji ve Švýcarsku – sídle WTO!). Otázka stability globálního obchodu je ovšem klíčová pro další hospodářský rozvoj (Drábek, 2001).