Globální ochrana biodiverzity

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Pojem biodiverzita je popsán různými způsoby: např. jako rozmanitost života ve všech jeho formách, úrovních a kombinacích. Biodiverzita je považována za základní vlastnost života. Ochrana biologické rozmanitosti (biodiverzity) zahrnuje péči o vzácné a ohrožené druhy a komplex jejich prostředí. Toto úsilí vyplývá z doloženého úbytku druhů ve světovém měřítku, jenž je natolik alarmující, že vědci dnes hovoří o „pětihorách", odkazují tím na velké změny prostředí a vymírání organismů v minulosti. Podle nich byla pojmenována hlavní geologická období vývoje zemské biosféry – v jejich rámci postupně mizely dominantní druhy a byly nahrazovány druhy novými.

Mnohostranné dohody

Globální programy

Man and Biosphere – program UNESCO

Biosférické rezervace UNESCO

Evropské úmluvy, programy a předpisy ES

EU Směrnice (Directives)

Natura 2000

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Literatura

  • Světová strategie ochranářské práce zoo a akvárií (World Zoo and Aquaria Conservation Strategy, WZACS) má zásadní význam pro činnost zoo a akvárií celého světa. Dokument byl přijat r. 2005 na summitu Světové asociace zoo a akvárií (WAZA) v Taipei. Velmi podrobně popisuje základní úkoly zoo a akvárií, hlavní dosavadní úspěchy a jejich přínos k celosvětové ochraně přírody; je současně i reprezentativním přehledem argumentů pro diskuse typu "zoo ano či ne?". Překlad dokumentu je k dispozici na www stránkách Unie českých a slovenských zoo.