Boj proti terorismu v Evropské unii

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Po teroristických útocích, k nimž došlo v USA 11. 9. 2001, přijala EU zvláštní společnou politiku boje proti terorismu. Jedna součást této politiky je zaměřena dovnitř EU a patří do oblasti spolupráce ve věcech justice a vnitra, druhá je zaměřena navenek a je součástí společné politiky v oblasti bezpečnosti a obrany. Politika boje proti terorismu má za cíl udržení co nejvyšší úrovně bezpečnosti a realizaci opatření na boj proti terorismu. V rámci Europolu byl zřízen speciální tým odborníků na boj s terorismem, složený ze zástupců členských států. Tento tým shromažďuje informace a zpravodajské údaje týkající se možného nebezpečí, analyzuje informace a provádí potřebné operační a strategické rozbory, zpracovává dokumenty o cílech, škodách, možných formách aktivit a důsledcích pro bezpečnost členských států.

V současné době se v rámci EU připravuje návrh strategie věnované terorismu, zejména jeho radikalizaci a získávání dalších osob pro teroristické akce. Tato strategie bude mimo jiné zaměřena na podporu dialogu mezi náboženstvími, na dokončení hodnocení protiteroristických opatření v členských státech a na rozvoj analytických kapacit Rady. V nejbližší budoucnosti patří mezi priority EU na tomto úseku především:

 • příprava právních předpisů, které přispějí k posílení policejní a soudní spolupráce, zejména v oblasti výměny informací mezi policejními orgány, zadržování telekomunikačních údajů a výměny informací a spolupráce při odhalování teroristických činů;
 • další úsilí zaměřené na sdílení strategických a operačních informací mezi členskými státy navzájem a mezi členskými státy a příslušnými orgány a službami EU;
 • zpracování návrhu strategie a akčního plánu týkajícího se boji proti radikalizaci terorismu a získávání dalších osob pro teroristické akce;
 • posilování kapacit civilní ochrany, zejména zdravotnických zdrojů schopných zasáhnout v případě teroristického útoku; rozvoj sil rychlé reakce založených na modulech civilní ochrany v členských státech;
 • posilování politického dialogu o terorismu se třetími zeměmi a mezinárodní spolupráce v boji proti terorismu, zejména přijetí konvence OSN o mezinárodním terorismu;
 • celní opatření zaměřená na spolupráci v boji proti terorismu.

Odkazy

Zdroje

 • Kružíková, Eva (2006) Evropská unie jako globální hráč. In: Dlouhá, J., Dlouhý, J., Mezřický, V. (eds.) Globalizace a globální problémy. Sborník textů k celouniverzitnímu kurzu 2005 – 2007. pp 133–146. Univerzita Karlova v Praze, COŽP. ISBN 80-87076-01-X. Dostupné z www <http://www.czp.cuni.cz/knihovna/Globalizace.pdf>
 • Europol - viz European Police Office, Council Act OJ C 316, 27.11.1995 a OJ C 362, 18.2.2001.

Externí odkazy

 • Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku Terorismus na české Wikipedii.
 • Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku Terrorism na anglické Wikipedii.
 • Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku Counter-terrorism na anglické Wikipedii.