Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj

Z Enviwiki
(přesměrováno z OECD)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Logo OECD

Anglicky Organization for Economic and Development Cooperation - OECD

Mezi priority mezinárodních styků ČR patří plnění závazků vyplývajících z členství ČR v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj se sídlem v Paříži. ČR byla do OECD přijata 21. 12. 1995. Oblast životního prostředí spadá do působnosti Direktorátu OECD pro životní prostředí (OECD Environment Directorate), který je výkonným orgánem Výboru pro politiku životního prostředí (Environmental Policy Committee – EPOC). EPOC odpovídá za usměrňování a koordinaci politik životního prostředí členských států OECD.

Obecným dlouhodobým strategickým cílem účasti ČR na činnosti OECD v environmentální oblasti je integrace hledisek životního prostředí do rozhodování jiných resortů jako významné cesty k realizaci principů udržitelného rozvoje.

S členstvím ČR v OECD rovněž souvisí zahraniční rozvojová pomoc České republiky, která má napomoci řešení hospodářských, sociálních, humanitárních a environmentálních problémů méně vyspělých zemí. V r. 1999 tato pomoc dosáhla 326 mil. Kč, tj. zhruba 0,017 % HDP (průměr členských zemí EU je 0,2 % HDP, členských zemí OECD 0,25 % HDP, doporučení OSN je 0,7 %).

Činnost a cíle[editovat | editovat zdroj]

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) je fórem, na němž nejvyspělejší země světa slaďují své postupy v celé řadě oblastí (ekonomika, finance, obchod, vzdělávání, věda a technika, veřejná správa, zemědělství, životní prostředí a další).

Aktivity spojené s životním prostředím spadají především do působnosti Direktorátu životního prostředí, který je výkonným orgánem Výboru pro politiku životního prostředí, který odpovídá za usměrňování a koordinaci politik životního prostředí členských států OECD, a jeho specializovaných pracovních skupin


Hodnocení politiky, stavu a vývoje životního prostředí v ČR (EPR) 2005[editovat | editovat zdroj]

Hodnocení stavu, vývoje a politiky životního prostředí (Environmental Performance Review, EPR) patří mezi stěžejní a dlouhodobé práce Direktorátu životního prostředí OECD a musí jím projít každá z členských zemí OECD. EPR je důkladnou prověrkou stavu životního prostředí, právního a institucionálního rámce nezbytného k zajištění kvalitní ochrany životního prostředí, ale i způsobu řízení environmentální problematiky na národní a nižší úrovni (včetně hodnocení meziresortní spolupráce, posouzení komunikace se širokou veřejností apod.).

Zpráva OECD o politice, stavu a vývoji životního prostředí Česká republika[editovat | editovat zdroj]

(hodnotící období 1998 - 2005) zkoumá pokrok dosažený v České republice od zveřejnění minulé Zprávy OECD o politice, stavu a vývoji životního prostředí v roce 1998 a hodnotí rozsah plnění domácích cílů a mezinárodních závazků České republiky. Zkoumá také pokrok dosažený v kontextu Strategie OECD pro životní prostředí. Předáno je 53 doporučení, která mohou v kontextu udržitelného rozvoje pomoci zlepšit politiku, stav a vývoj životního prostředí České republiky.

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související stránky[editovat | editovat zdroj]

Mezinárodní organizace

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]