Diskuse:Ramsarská úmluva

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Připomínky skupina A[editovat zdroj]

Celkově se mi heslo líbí, je psané přehledně a vyčerpávajícím způsobem. Vytkla bych snad jen, že číselné odkazy na citace v textu nefungují, když se na ně klikne, nic se nestane, nevím tedy kam mají odkazovat. Třetí věta kapitoly "Úmluva ve světě" mi přijde trochu zbytečná: "Dne 2. února 1971 byla tato úmluva v Íránu sjednána, v platnost vstoupila roku 1975. V roce 1982 v Paříži byla upravena Protokolem o její změně. Ten se zabývá hlavně procedurou změn Úmluvy." Vlastně říká jinými slovy totéž, co věta druhá. V kapitole "Obsah úmluvy" chybí na 4. řádku ve slově "mokřadů" kroužek nad U.

Připomínky skupiny D[editovat zdroj]

Připojuji se k výše napsanému, že heslo je logicky strukturované, přehledné a vyčerpávající. Výtky jsou spíše kosmetického rázu.

 • Některé části by bylo možno zpřesnit:
  • Kdy a kdo pořádá "...akce, které připomínají lidem význam mokřadů..."? Z textu není úplně jasné vztahuje -li se toto k World Wetland Day, nebo je -li to nová informace. Totéž následující věta.
  • Jaké jsou "... aspekty ochrany mokřadů ..." které Ramsarská smlouva pokrývá?
  • Pro čtenářovo pohodlí by bylo možné doplnit počet českých ramsar sites se statutem rezervace v poslední větě textu. (třebaže tohle je možná redundantní informace, čtenář si to může spočítat sám z předešláho odstavce)
 • Struktura textu jej činí přehledným, jedinou drobnou chybou je scházející obsah.
 • Anglické termíny (jednotlivé orgány, world wetland day) v textu by bylo dobré opatřit českým překladem.
 • Pravopis je nejspíš v pořádku, stylistika též, jen bych navrhoval uvést první výrok textu celou větou a slovo podepsaná (tentýž odstavec) nahradit slovem dojednaná popř. uzavřená
 • Pro výčet zdrojů není třeba používat odrážkový seznam. Seznam použité literatury se vytvoří sám - stačí použít tag </references>.
 • U zdrojů dostupných online by měla být uvedena adresa. Totéž platí pro externí odkazy vyjma odkazů na wikipedii (pak je dobré uvést v anotaci, že se jedná o wikipedický odkaz). Knižní citace by měly mít ISBN

Připomínky Skupiny E:[editovat zdroj]

Souhlasím s nadbytečností věty v části úmluva ve světě. Doporučuji větu „Ten se zabývá hlavně procedurou změn Úmluvy“ úplně vypustit a další větu začít: „Změny Úmluvy se přijímají…“. Ve větě „V porovnání s jinými novějšími úmluvami jsou její opatření příliš obecná“ bych uvítala do závorky uvedení konkrétních příkladů novějších úmluv.

Autor (Katka):

 • Orgány a WWD uvádím v anglickém originále. Hned za pomlčkou je k příslušným orgánům překlad - buď takový, který jsem našla na nějakých českých stránkách, nebo v horším případě mnou vytvořený. Proto raději angličtina.
 • Děkuju za připomínky a rady.

připomínky učitelů[editovat zdroj]

 • přehledné, dobrá práce s literaturou
 • ne všechny elektronické citace jsou ve správném formátu (způsob citování elektronických zdrojů - bibliografické záznamy elektronických dokumentů
 • trochu chybí souvislosti, kdo například inicioval, financuje,...?

--JaDlo 14. 1. 2009, 10:15 (UTC)