CHKO Brdy a možnosti sportovního využití

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Dolejší Padrťský rybník

CHKO Brdy je nejmladší vyhlášenou chráněnou krajinnou oblastí v ČR. Nachází se ve Středočeském a Plzeňském kraji a rozléhá se na ploše 345 km². Datum účinnosti vyhlášky se datuje k 1. lednu 2016 a důvodem jsou především vzácné lesní porosty, mokřady, louky a další hydrogeografické a geomorfologické procesy.

Vrchol Toku

Geomorfologie[editovat | editovat zdroj]

Geomorfologicky je území jedinečné téměř úplnou absencí mladé kvartérní erozní činnosti. Jediné úzké hluboké údolí je údolí Litavky, která pramení nedaleko od obce Láz a ústí do Berounky v Berouně. Údolí mají tvar širokých úvalů často plných balvanů. Ani u větších potoků nedochází k vytvoření klasické nivy tvořené naplaveninami. Pro Brdské pohoří jsou typické táhlé kopce, ploché hřbety, na nichž často vystupují skalní hřebeny a sruby až několik set metrů dlouhé, které jsou doprovázeny rozsáhlými drolinami, suťovými plášti, balvanitými proudy atp. Buližníky místy vystupují bizarními rozeklanými skalami. Brdy v rámci ČR představují jednu z největších souvislých ploch, kde je zachován předkvartérní makroreliéf, jen místy domodelovaný pochody v periglaciální zóně.[1]

Bunkr na vrchu Houpák

Sportovní využití[editovat | editovat zdroj]

Výše zmíněné zajímavosti ohledně vzniku reliéfu a tím i jedinečnosti území nabádají k podrobnějšímu poznávání krajiny. Spojení poznávání krajiny a sportu nabízí hned několik variant. Je ovšem třeba dbát na opatření, která se území CHKO Brdy týkají. Toto území bylo dříve vojenským újezdem, a pohyb po tomto území byl značně omezen. V dnešní době je drtivá většina území plně přístupná veřejnosti, ale stále se zde vyskytují území, kde je vstup omezen. Příkladem je posádkové cvičiště Jince nebo dopadové plochy jako jsou Jordán, Tok a další. V těchto ohraničených územích je pohyb povolen pouze po vyznačených trasách a je z důvodu bezpečnosti zákaz pohybu mimo ně.

Cyklistika[editovat | editovat zdroj]

V chráněné krajinné oblasti Brdy je vyznačeno několik cyklotras. Vzhledem k tomu, že některé části tohoto území byly před několika lety veřejnosti nepřístupné, se značení tras stále ještě vyvíjí a značené kilometry budou narůstat. Po CHKO Brdy je v tuto chvíli plánováno více než 450 km cyklotras. Nedotčená příroda v kombinaci s hustou sítí zpevněných stezek předurčuje brdské kopce k nádherným výletům na kole. Různá náročnost plánovaných okruhů bude umožňovat variabilitu v plánovaných výletech a umožní krátké vyjížďky zrovna tak jako přejezd celé CHKO od Prahy k Nepomuku.[2][3][4]

Běh[editovat | editovat zdroj]

Chráněná krajinná oblast Brdy je jako stvořeným místem pro tento populární sport. Pokud pomineme to, že v přírodě je pro většinu sportovců běh příjemnější, tak nesmíme ale určitě zapomenout na pozitivní aspekty pro naše zdraví. Běh v přírodě nabízí pohyb na čerstvém vzduchu a zároveň je i šetrnější pro naše klouby. Další výhodou jsou i četné studánky, které mohou posloužit jako svěží občerstvení. Každoročně se také v okolí Brd koná hned několik běžeckých závodů i orientačních běhů.

Pěší turistika – naučné stezky[editovat | editovat zdroj]

Klobouček[editovat | editovat zdroj]

Naučná stezka Klobouček je středně náročná trasa a nachází se poblíž obce Obecnice. Délka okruhu je 7km a obsahuje 12 zastávek. Trasa vede mimořádně cennými lesními porosty a po cestě je možnost se občerstvit u čtyř studánek. Na informačních tabulích jsou zmíněné informace o státním podniku, který zde hospodaří od první republiky, fauně i floře. Jedna z kapitol se věnuje zadržování vody v krajině a tedy Brdům jako strategické zásobárně vody pro široké okolí.[5]

Okolím Padrťských rybníků[editovat | editovat zdroj]

V roce 2019 byla dokončena nová naučná stezka Okolím Padrťských rybníků. Tato trasa má celkem 13 zastavení, 4 klasické velké informační panely a 9 malých kovových panelů, netradičně umístěných na solitérních kamenech, které jsou příspěvkem k zachování nezastavěné krajiny CHKO. Tyto tabule se věnují především přírodním hodnotám území. Okolí Padrťských rybníků však bylo výrazně formováno i prací lidí, kteří tu žili v dnes již neexistujících obcích Padrť, Přední a Zadní Záběhlá a Kolvín. Těm jsou věnovány velké panely umístěné v místech, kde dříve stávaly vesnice.[6]

Petráčkova hora[editovat | editovat zdroj]

Tato naučná stezka turisty seznámí především s místní geologickou stavbou. Návštěvníci se dozvědí, že pod jejich nohama se nachází zajímavé zásoby zlata a jiných vzácných kovů i to, jak probíhal zdejší geologický průzkum a dřívější těžba. Milovníky přírody zejména na jaře potěší zastavení u Závišínského potoka a jeho mokřadní okolí.[7]

Horolezectví[editovat | editovat zdroj]

Jednou z dalších možností sportovního využití Chráněné krajinné oblasti Brdy je i lezení. Přestože se o povolení horolezectví musí žádat na příslušných úřadech, protože je běžně v CHKO lezení zakázané, tak Český horolezecký svaz vyjednal v CHKO Brdy jednu výjimku. Jde o Mrtnickou skálu, která se nachází na hranici CHKO nedaleko Chloupek u Hořovic. Zde je prozatím až do konce roku 2027 lezení povolené.[8]

Běžkové lyžování[editovat | editovat zdroj]

Pokud se jedná o sportování v zimních měsících, tak bychom neměli opomenout oblíbené běžkové lyžování. Brdy skýtají ideální příležitost využití pro celé široké okolí, kde podmínky pro běžkování nejsou vhodné. Z důvodu vyšší nadmořské výšky CHKO než jsou okolní obce a jejich nejbližší krajina je zde stabilně nižší teplota a sněhová pokrývka tak zůstává v krajině po delší dobu. Nejčastěji se využívají trasy, které jsou určené pro cyklistiku, ale také dobře dostupné cesty, které jsou v blízkosti obcí na okraji CHKO.

Sportovní rybaření[editovat | editovat zdroj]

Na území CHKO Brdy se nachází 2 pstruhové revíry spadající do působnosti Územního svazu ČRS Západočeského a 2 pstruhové revíry spadající do působnosti Územního svazu ČRS Středočeského, které jsou chovné. Celková délka pstruhových revírů zasahujících alespoň částí do CHKO činí 85 km. Jeden revír mimopstruhový je v působnosti Územního svazu ČRS Západočeského. Jedná se o rybník, který má rozlohu 3,8 ha.[1]

Další zajímavé možnosti[editovat | editovat zdroj]

Z důvodu ochrany hygienického pásma u většiny nádrží je plavání zakázáno. Nabízí se ale i další nepříliš časté využití. Extrémní možností je kanoistika na rozvodněné Litavce, které několik málo jedinců využívá. Také se každoročně v obci Podlesí, která hraničí s CHKO Brdy, koná triatlon.[9] A v neposlední řadě lze zažít jízdu na koni krajinou CHKO Brdy.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. 1,0 1,1 AOPK. Správa CHKO Brdy. AOPK ČR [online]. [cit. 2020-05-18]. Dostupné online. (česky) 
  2. Sport | Informační Centrum Brdy [online]. [cit. 2020-05-18]. Dostupné online. (česky) 
  3. Padrťské rybníky. Česko jede [online]. [cit. 2020-05-18]. Dostupné online. 
  4. Brdy na kole - cyklotrasy a cyklostezky | Vojenský újezd Brdy. www.vojujezd-brdy.cz [online]. [cit. 2020-05-18]. Dostupné online. 
  5. AOPK. Naučná stezka Klobouček. AOPK ČR [online]. [cit. 2020-05-18]. Dostupné online. (česky) 
  6. Naučná stezka Okolím Padrťských rybníků je dokončena. AOPK ČR [online]. [cit. 2020-05-18]. Dostupné online. (česky) 
  7. Informační stezka Petráčkova hora [online]. 2017-03-12 [cit. 2020-05-18]. Dostupné online. (česky) 
  8. OBJEVBRDY.CZ. Mrtnická skála v CHKO Brdy nedaleko Chaloupek u Hořovic: lezení povoleno! - ObjevBrdy.cz. www.objevbrdy.cz [online]. [cit. 2020-05-18]. Dostupné online. (česky) 
  9. Brdonoš – triatlon Podlesí 2019 – Brdman Adventure [online]. [cit. 2020-05-18]. Dostupné online. (česky) 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]