Zpoplatnění kongescí v Hong Kongu

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Hong Kong v 80. letech minulého století vytvořil komplexní systém zpoplatnění postavený na elektronickém výběru a kontrole pomocí video techniky[1]. Hong-kongská vláda byla nakonec proti jeho zavedení, i když pokusné fungování systému bylo úspěšné[2].

Zdroje a poznámky

  1. Tento systém, dnes již technicky překonaný, využíval soustavu antén, které byly zabudovány v chodnících, a ve vozidlech musela být rádia naladěna na požadované radiové frekvence při projíždění okolo zpoplatňujících míst. Kromě zpoplatnění vjezdu (kdy sazby byly diferencovány na pět zón) bylo do tohoto systému zahrnuto i zpoplatnění parkování.
  2. Důvodů k odmítnutí připravovaného systému se sešlo více. Systém se schvaloval v době, kdy postupně přecházela moc z rukou britské koloniální vlády do rukou obyvateli volených zástupců. Vláda byla slabá na prosazení zpoplatnění u nově zvolených členů místních úřadů (ti byli relativně nezávislí na centrální vládě). Nepříliš dobré ekonomické podmínky v Hong-Kongu na počátku 80. let snížily počet vlastněných automobilů, což snížilo kongesce. Veřejnost také nevnímala přínosy tohoto projektu jako něco pozitivního – vláda až pozdě přišla s návrhem, že využije část výnosů ze zpoplatnění ke snížení ročně placené licence na automobil.