Věda o udržitelnosti

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Věda o udržitelnosti se objevila v 21. století jako nová akademická disciplína.[1] Tento nový vědní obor byl oficiálně představen na Světovém kongresu "Výzvy pro měnící se Zemi 2001" v Amsterdamu pořádané Mezinárodní radou pro vědu (ICSU), Mezinárodním programem pro geosféru a biosféru (IGBP), Mezinárodním programem lidských dimenzí pro globální změnu životního prostředí[2] a Světovým programem výzkumu klimatu (WCRP).

Integruje v sobě nejen vědy přírodní, ale i společenské: vychází z myšlenky udržitelnosti, zachování životodárných systémů Země, a to při uspokojování potřeb současných generací, především omezování hladu a chudoby. Je zaměřena na zkoumání interakcí mezi lidskými, environmentálními a technickými systémy, přispívá k porozumění a k řešení komplexních problémů, které ohrožují budoucnost lidstva a integritu systémů podpory života planety, jako je změna klimatu, ztráta biologické rozmanitosti, znečištění a degradaci půdy a vody.[3]

Věda o udržitelnosti, obdobně jako je samotná udržitelnost, odvozují určitý podnět z koncepcí udržitelného rozvoje a environmentálních věd.[4] Věda o udržitelnosti poskytuje kritický rámec pro udržitelnost,[5] zatímco měření udržitelnosti poskytuje kvantitativní údaje založené na důkazech, které jsou nezbytné pro udržitelné vládnutí.[6]

Definice

Konsensuální definice vědy o udržitelnosti je stejně nejednotná jako definice "udržitelnosti" nebo "udržitelného rozvoje". Jak je uvedeno v programu "Věda o udržitelnosti" ve Středisku pro mezinárodní udržitelnost Harvardské univerzity, věda se snaží o:

"Pokročilé základní chápání dynamiky systémů člověka a životního prostředí; usnadnění navrhování, provádění a hodnocení praktických zásahů, které podporují udržitelnost v konkrétních místech a kontextech; A zlepšení vazby mezi příslušnými výzkumnými a inovačními komunitami na jedné straně a příslušnými politickými a řídícími komunitami na straně druhé.[7]"

Obecné cíle

Výzkum a vývoj jako důležitá součást strategií udržitelného rozvoje, byly přijaty v polovině osmdesátých let mnoha mezinárodními vědeckými organizacemi, podpořila je zpráva Naše společná budoucnost v roce 1987, Agenda 21, Konference OSN o životním prostředí a rozvoji v roce 1992 a dále byly podpořeny na Světovém summitu o udržitelném rozvoji, který se konal v Johannesburgu v roce 2002.

Témata následujících podoborů ukazují opakující se témata, která jsou řešena v literatuře vědy o udržitelnosti.[8] Teprve v roce 2010 byly vypracovány klíčové dokumenty a úvahy o vědeckých pracovnících v oblasti udržitelnosti.[9] V roce 2010 publikoval kompendium základních článků v této nové disciplíně Robertem Katesem s uvedením Williama Clarka jako: Četby v oblasti vědy a techniky udržitelnosti - úvod do klíčové literatury vědy o udržitelnosti.[9] Komentář Haliny Brownové z roku 2012 značně rozšiřuje rozsah této klíčové publikace.[10] Toto je nedokončená práce. Encyklopedie vědy a technologie z roku 2012 byla vytvořena ve spolupráci více než 1 000 vědců, aby zajistila recenzované příspěvky týkající se výzkumu udržitelnosti a hodnocení technologií.[11]

Znalost strukturování otázek

Strukturování znalostí bylo identifikováno jako zásadní první krok v úsilí o získání komplexního pohledu na otázky udržitelnosti, které jsou složité a propojené. To je zapotřebí jako reakce na požadavky akademického, průmyslového a vládního sektoru.

Koordinace dat

Klíčový výzkum a údaje o udržitelnosti pocházejí z mnoha vědeckých oborů, témat a organizací. Velká část strukturování znalostí bude vyžadovat vytvoření nástrojů, které poskytují "přehled" o tom, co je známo. Věda o udržitelnosti může vytvářet a koordinovat rámec, v němž lze snadno přistupovat k obrovskému množství dat.

Interdisciplinární přístupy

Pokus vědy o udržitelnosti pochopit integrovaný "celý" planetárních a lidských systémů vyžaduje spolupráci mezi vědeckými, sociálními a ekonomickými disciplínami, veřejným a soukromým sektorem, akademií a vládou. Stručně řečeno, vyžaduje masivní celosvětové kooperativní úsilí a jedním z hlavních úkolů vědy udržitelnosti je napomáhat integrované interdisciplinární koordinaci.

Časopisy

 • Conselience: Časopis udržitelného rozvoje, vychází od února 2008.[12]
 • Mezinárodní časopis o udržitelném rozvoji a světové ekologii, časopis se šesti čísly za rok, publikovaný od roku 1994 Taylor & Francis.[13]
 • Průzkumy a perspektivy integrující životní prostředí a společnost (S.A.P.I.EN.S.), pololetní časopis vydávaný společností Veolia Environment od února 2007.[14] Pozoruhodná esej o ukazatelích udržitelnosti Paul-Marie Boulangerové se objevila v prvním čísle.[15]
 • Sustainability Science, časopis vydávaný společností Springer od června 2006.[16]
 • Udržitelnost: Věda, praxe, politika, e-časopis s otevřeným přístupem pro udržitelná řešení zahájený v březnu 2005.[17]
 • Udržitelnost: Journal of Record, dvouměsíční časopis vydávaný Mary Ann Liebert, Inc. od prosince 2007.[18]
 • Část věnovaná vědě o udržitelnosti v multidisciplinárním časopise Proceedings of the National Academy of Sciences byla zahájena v roce 2006.[19]
 • GAIA: Ekologická perspektiva pro vědu a společnost / GAIA: čtvrtletní interdisciplinární a transdisciplinární časopis pro vědce a další zainteresované strany zabývající se příčinami a analýzami problémů životního prostředí a udržitelnosti a jejich řešení. Zahájena v roce 1992 a publikována společností oekom verlag jménem společnosti GAIA - Konstanz, St. Gallen, Curych.[20]

Seznam programů udržitelnosti vědy

V posledních letech byly zřízeny stále více studijních kurzů, které se přímo zabývají otázkami vědy o udržitelnosti a globální změny:

Bakalářské

 • B.A. nebo B.S. Udržitelnost na Arizonské státní univerzitě v USA
 • B.S. nebo B.S./M.S. Kombinované - Věda o udržitelnosti na Montclair State University, NJ, USA
 • B.Sc. Vědy o životním prostředí na univerzitě Leuphana Lüneburg, Německo
 • B.Sc. Studium o životním prostředí a udržitelnosti na univerzitě Leuphana Lüneburg, Německo

Magisterské

 • M.Sc. Udržitelnost: Věda a společnost na Brockově univerzitě, ON, Kanada
 • M.Sc. Věda a řešení udržitelnosti, Lappeenranta University of Technology, Finsko
 • M.Sc. Věda o udržitelnosti na státní univerzitě v Montclairu, NJ, USA
 • M.Sc. Věda o udržitelnosti na univerzitě Leuphana Lüneburg, Německo
 • MBA řízení udržitelnosti na univerzitě Leuphana Lüneburg, Německo
 • Magisterský titul na IATEUR - městském, regionálním plánovacím a udržitelném vědeckém ústavu, Reims University ve Francii
 • M.Sc. "Věda a politika udržitelnosti" na Maastrichtské univerzitě - ICIS, Nizozemsko
 • MS / MBA Ústav Erb pro udržitelné podnikání (více podoborů) na University of Michigan, USA
 • M.Sc. "Udržitelný management zdrojů" na Technické univerzitě v Mnichově v Německu
 • M.Sc. "Globální ekologická změna" na univerzitě v Bayreuthu v Německu
 • M.Sc. "Globální řízení změn" na Univerzitě aplikovaných věd Eberswalde, Německo
 • M.Sc. "Environmentální studia a udržitelnost vědy" na univerzitě Lund ve Švédsku
 • "Magisterský studijní program pro rozvojovou praxi" na univerzitě v Minnesotě v USA
 • "Mezinárodní magisterský program Lund University v oblasti environmentálních studií a vědy o udržitelnosti" na univerzitě v Lundu ve Švédsku.
 • "Master in Creative Sustainability" na univerzitě Aalto, Finsko
 • M.Sc. Strategické vedení k udržitelnosti na technologickém institutu v Blekinge, Karlskrona, Švédsko
 • Magistr Inovativních systémů udržitelných produktových služeb na technologickém institutu v Blekinge, Karlskrona, Švédsko
 • MSc Environmentální technologie na Imperial College v Londýně nabízí osm odborných proudů v oblasti: vody, znečištění, podnikání, globální environmentální změny a politiky, ekonomika a politika, ekologické řízení, environmentální analýza a hodnocení, energetická politika.
 • MPhil v inženýrství pro udržitelný rozvoj, University of Cambridge, Velká Británie
 • M.Sc. Univerzita Massachusetts Amherst, USA
 • MSEM (Magisterské studium v oblasti udržitelnosti a environmentálního managementu) na Univerzitě v Saskatchewanu, Škola životního prostředí a udržitelnosti, Saskatoon, SK, Kanada
 • M.S. Management udržitelnosti, Columbia University, USA

Magisterský a doktorandský

 • M.Sc/M.A/Ph.D ve vědě o udržitelnosti na Škole udržitelnosti, Arizona State University, Tempe, USA
 • M.Sc. V oblasti vědy o udržitelnosti a PhD v environmentálním managementu na Montclair State University, NJ, USA
 • M.Sc./Ph.D. "Budování vědy a udržitelnosti" na katedře architektury na Kalifornské univerzitě v Berkeley v USA
 • M.Sc. Udržitelnost / PhD v oblasti Věda o udržitelnosti na Univerzitním institutu Spojených národů pro pokročilé studium udržitelnosti, Tokio, Japonsko
 • M.Sc./Ph.D. V životním prostředí a udržitelnosti na Univerzitě v Saskatchewanu, Škola životního prostředí a udržitelnosti, Saskatoon, SK, Kanada
 • "Absolvent programu v oblasti udržitelnosti" na Tokijské univerzitě v Japonsku
 • "Absolventský program v oblasti udržitelnosti" na Hoseijské univerzitě v Japonsku
 • M.Sc/Ph.D. V oblasti vědy o udržitelnosti na Národní autonomní univerzitě v Mexiku (UNAM), Mexico City, Mexiko
 • Ph.D. V udržitelném rozvoji, Columbia University, USA

Jiné

 • Kurz o vědě o udržitelnosti oddělení pozemských a environmentálních věd na indickém ústavu vědeckého vzdělávání a výzkumu, Bhopal.
 • Program environmentální vědy a politiky na Univerzitě Clark, Worcester, MA, USA, nabízí absolventský seminář "Produkce udržitelné spotřeby".
 • "Globální ekologická změna" na University of California, Irvine, USA
 • "Specializace v oblasti udržitelnosti" na Michiganské státní univerzitě v USA
 • Osvědčení o vysokoškolském vzdělání v oblasti životního prostředí a udržitelnosti na Univerzitě v Saskatchewanu, Škola životního prostředí a udržitelnosti, Saskatoon, SK, Kanada

V roce 2010 vydal Robert Kates sbírku základních článků v této nové disciplíně jako Readings in Science and Technology Sustainability - úvod do klíčové literatury vědy o udržitelnosti. [25]

Odkazy

Reference

 1. KATES, Robert W.; CLARK, William C.; CORELL, Robert. Sustainability Science. Science. 2001-04-27, roč. 292, čís. 5517, s. 641–642. PMID: 11330321. Dostupné online [cit. 2017-06-10]. ISSN 0036-8075. DOI:10.1126/science.1059386. PMID 11330321. (anglicky) 
 2. http://www.ihdp.unu.edu/ International Human Dimensions Programme of the United Nations University
 3. http://www.earthsystemgovernance.net/conceptual-foundations/?page_id=73.
 4. http://www.ensci.iastate.edu Environmental Science: Iowa State University
 5. Komiyama,H. , Takeuchi,K. 2006. Sustainability science: building a new discipline. Sustainability Science 1:1–6.
 6. Sustainability Accounting in UK Local Government [online]. The Association of Chartered Certified Accountants [cit. 2008-06-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 7. Sustainability Science Program at Harvard's Center for International Development
 8. Kauffmann, Joanne 2009. Advancing sustainability science: report on the International Conference on Sustainability Science (ICSS) 2009. Sustainability Science 4: 233-242.
 9. 9,0 9,1 Kates, Robert W., ed. (2010). Readings in Sustainability Science and Technology - an introduction to the key literature of sustainability science CID Working Paper No. 213. Center for International Development, Harvard University. Cambridge, MA: Harvard University, December 2010.
 10. BROWN, Halina Szejnwald. Sustainability Science Needs to Include Sustainable Consumption. Environment: Science and Policy for Sustainable Development. 2012-01-01, roč. 54, čís. 1, s. 20–25. Dostupné online [cit. 2017-06-10]. ISSN 0013-9157. DOI:10.1080/00139157.2012.639598.  
 11. Meyers, R. (2012). Encyclopedia of sustainability science and technology. New York: Springer.
 12. Consilience
 13. International Journal of Sustainable Development & World Ecology
 14. S.A.P.I.EN.S (Surveys and Perspectives Integrating Environment and Society)
 15. Boulanger, P-M. Sustainable development indicators: a scientific challenge, a democratic issue . S.A.P.I.EN.S 1(1) Online since 23 December 2008. [1] Accessed 9 July 2009.
 16. [2] The journal Sustainability Science
 17. Sustainability: science, practice, policy e-journal
 18. Sustainability: the journal of record
 19. Sustainability Science [online]. Sustainability.pnas.org [cit. 2014-03-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 20. GAIA [online]. Oekom.de [cit. 2014-03-10]. Dostupné online. (anglicky) 

Související články

Externí odkazy