Trh a globální veřejné statky

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Témata

Zdroje

 • Benjamin R. Barber (1992). Jihad Vs. McWorld. The Atlantic Monthly; March 1992; Volume 269, No. 3; pages 53-65. URL: http://www.globalissues.org/Geopolitics/WarOnTerror/McWorld.asp
 • Bauman, Z. (2000). Globalizace: důsledky pro člověka. Praha: MF
 • Deckwirth, Ch. (2005). The EU Corporate Trade Agenda: The role and interests of corporations and their lobby groups in Trade Policy-Making in the European Union. Brussels, Berlin: Seattle to Brussels Network.
 • Fukuyama, F. (2002). Konec historie a poslední člověk. Praha: Rybka Publishers.[
 • Giddens, A. (2000). Unikající svět. Jak globalizace mění náš život. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON)
 • Gore, A. (1994). Země na misce vah: Ekologie a lidský duch. Přeložil J. Jařab. Praha: Argo.
 • Henderson, H. (1999). Beyond Globalization – Shaping Sustainable Global Economy Kumarian Press, 90 pp, ISBN 1-56549-107-6
 • Hoogvelt, A. Globalization and the Postcolonial World. Johns Hopkins Univ Pr., ISBN: 0801866928
 • Karlas, J. (2004). Liberalismus a velké teorie mezinárodních vztahů. Mezinárodní vztahy 2/2004, Ústav mezinárodních vztahů Praha. str. 5 – 19.
 • Khor, M. (2000). Globalization and the South. In: UN Conference on Trade and Development. No. 147 URL: http://www.unctad.org/en/docs/dp_147.en.pdf
 • Reich, R. (1996). Dílo národů Příprava pro kapitalismus 21.století. Praha: Prostor.
 • Schmidt, H.(2006). Globalisierung. Politische, ökonomische und kulturelle Herausforderungen. Goldmann, 2006 ISBN 3442153794
 • Schumacher, E.F. (1973). Small Is Beautiful: Economics As If People Mattered. New York: Harper and Row.
 • Šimůnek, M. (2002). McLuhan, Herbert Marshall (1911–1980) Revue pro média č. 4 (MÉDIA A GLOBALIZACE) http://fss.muni.cz/rpm/Revue/Revue04/archiv_04.htm
 • Zakaria, F. (2004). Budoucnost svobody. Přeložil Jaroslav Veis. Praha: Academia.

Odkazy

Externí odkazy

Literatura

 • Hertzová, N. (2003). Plíživý převrat: Globální kapitalismus a smrt demokra­cie. Přeložil Robert Bartoš. Praha: Nakladatel­ství Dokořán (256 str.)
 • Rischard, J.-F. (2002). High Noon: Twenty Global Problems, Twenty Years to Solve Them. New York: Basic Books.
 • Stiglitz, J. (2002). Globalization and Its Discontents. W.W. Norton & Co., May, 282pp.