Studenti:Studenti/Studenti FTVS/Témata seminárních prací 2019

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Navrhovaná témata

 • Environmentálně šetrná výroba surfových prken - rezervováno
 • Udržitelný rozvoj oblasti Banátu s ohledem na sportovní činnost
 • Preferované téma: pobyt a sport v přírodě jako součást životního stylu – osobní cíle (zdraví, tělesnost, spirituální prožitek...), hodnoty (etické principy pro dosahování cílů dlouhodobě a též ohled na jiné), zvyklosti (způsoby, jak provozovat sport ohleduplně), potřeby (vybavení a jeho ekologické parametry)
  • lze vybrat jen některé z těchto aspektů - text by ale měl být ucelený a odpovídat dalším nárokům (délka, podloženost důvěryhodnými zdroji)
 • Popis určitého chráněného území, NP atd. se stručně analyzovanými možnostmi pro sporty v přírodě (či jeden určitý sport) a případně omezeními danými předpisy ochrany přírody - 1 zájemce (neupřesnil, o jaké chráněné území má zájem
 • CHKO Žďárské vrchy a sport v přírodě - rezervováno
 • Řešení odpadů při akcích v přírodě (plastové odpady, stánky, jednorázové plasty atd.) - rezervováno
 • Strava s nízkou uhlíkovou stopou pro sportovce (návaznost na přednášku dne 12.3.) - rezervováno
 • Energeticky úsporná sportovní zařízení
 • Environmentálně udržitelná výroba sportovního vybavení
 • Skialpinismus v Českých národních parcích - konflikty s ochranou přírody (např. "ložnice tetřívka") - rezervováno
 • Zasněžování a životní prostředí - rezervováno
 • Environmentální principy provozování horských chat (např. chaty Alpenverein)
 • Horolezectví a ochrana přírody - rezervováno
 • Bivakování v chráněných územích
 • Tramping a životní prostředí - rezervováno
 • Alpské lyžování v Česku s ohledem na globální změnu klimatu - rezervováno
 • Sinice a jejich vliv na lidský organismus při sportu - rezervováno
 • Bivakování v chráněných územích - rezervováno
 • Světelné znečištění - rezervováno
 • Řešení odpadů při akcích v přírodě - rezervováno
 • Popis KRNAPu - možnosti pro sporty - rezervováno