Studenti:Studenti/Studenti FTVS/Témata seminárních prací 2019: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m (doplnění)
Řádek 13: Řádek 13:
 
*Energeticky úsporná sportovní zařízení
 
*Energeticky úsporná sportovní zařízení
 
*Environmentálně udržitelná výroba sportovního vybavení
 
*Environmentálně udržitelná výroba sportovního vybavení
*Skialpinismus v Českých národních parcích - konflikty s ochranou přírody (např. "ložnice tetřívka")
+
*Skialpinismus v Českých národních parcích - konflikty s ochranou přírody (např. "ložnice tetřívka") - ''rezervováno''
 
*Zasněžování a životní prostředí
 
*Zasněžování a životní prostředí
 
*Environmentální principy provozování horských chat (např. chaty Alpenverein)
 
*Environmentální principy provozování horských chat (např. chaty Alpenverein)

Verze z 4. 3. 2019, 20:17

Navrhovaná témata

 • Environmentálně šetrná výroba surfových prken - rezervováno
 • Udržitelný rozvoj oblasti Banátu s ohledem na sportovní činnost - rezervováno
 • Preferované téma: pobyt a sport v přírodě jako součást životního stylu – osobní cíle (zdraví, tělesnost, spirituální prožitek...), hodnoty (etické principy pro dosahování cílů dlouhodobě a též ohled na jiné), zvyklosti (způsoby, jak provozovat sport ohleduplně), potřeby (vybavení a jeho ekologické parametry)
  • lze vybrat jen některé z těchto aspektů - text by ale měl být ucelený a odpovídat dalším nárokům (délka, podloženost důvěryhodnými zdroji)
 • Popis určitého chráněného území, NP atd. se stručně analyzovanými možnostmi pro sporty v přírodě (či jeden určitý sport) a případně omezeními danými předpisy ochrany přírody
 • Řešení odpadů při akcích v přírodě (plastové odpady, stánky, jednorázové plasty atd.)
 • Strava s nízkou uhlíkovou stopou pro sportovce (návaznost na přednášku dne 12.3.)
 • Energeticky úsporná sportovní zařízení
 • Environmentálně udržitelná výroba sportovního vybavení
 • Skialpinismus v Českých národních parcích - konflikty s ochranou přírody (např. "ložnice tetřívka") - rezervováno
 • Zasněžování a životní prostředí
 • Environmentální principy provozování horských chat (např. chaty Alpenverein)
 • Horolezectví a ochrana přírody
 • Bivakování v chráněných územích
 • Tramping a životní prostředí
 • Alpské lyžování v Česku s ohledem na globální změnu klimatu