Politika

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Témata

Základní pojmy politiky

Environmentální politika - vymezení

Právo související s ochranou prostředí

Mezinárodní politika UR

Odkazy

Externí odkazy

  • ČINČERA, Jan. (2001): Zaklady environmentalni politiky. In: Environmentální informační systémy a humanistická environmentalistika - texty k výuce. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze.