Normy ISO 14000

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

ISO normy jsou jednotné mezinárodní normy, které mají stejné znění a stejnou platnost ve všech státech, jež se rozhodly je akceptovat. Jejich vytvářením se zabývá Mezinárodní organizace pro normalizaci. Přispívají k efektivnějšímu, bezpečnějšímu a čistšímu rozvoji, výrobě a poskytování služeb. Jejich zavedení pomáhá podnikům pronikat na mezinárodní trh, zákazníkům rozšiřuje nabídku, všem pak zaručuje bezpečnost výrobků a snahu o ochranu životního prostředí.

Přehled norem ISO 14000[editovat | editovat zdroj]

ISO 14000 je soubor norem, které zahrnují normy a směrnice související s řídicími systémy, a příbuzné normy upravujících terminologii a specifické nástroje, jako je audit (proces kontroly, zda systém řízení odpovídá normě). Jsou rozděleny do dekád podle tematických okruhů:

 • dekáda 14000 - Systémy environmentálního managementu
  • ISO 14001 pojednává o enviromentálním managementu, tj. managementu „týkající se životního prostředí“. Společnost, která se rozhodla získat Certifikát osvědčující soulad s požadavky této normy, musí vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém environmentálního managementu a neustále zlepšovat jeho efektivnost.
 • dekáda 14010 - Směrnice pro provádění environmentálních auditů
 • dekáda 14020 - Environmentální značky a prohlášení
 • dekáda 14030 - hodnocení environmentálních vlivů podniků na životní prostředí
 • dekáda 14040 - posuzování životního cyklu
 • dekáda 14050 - definice a termíny.

Normy ISO 14000 v prvé řadě usilují o to, aby organizace minimalizovala všechny rušivé vlivy své činnosti na životní prostředí. Cílem je aktivně podporovat vše, co je možné udělat pro prevenci škod na životním prostředí – ať už v průběhu výroby, nebo při používání výrobku – znečišťováním nebo vyčerpáváním přírodních zdrojů.

Normy ISO 14000 se zabývají způsobem, jakým organizace pracují, nikoliv výsledky jejich práce. Jinými slovy orientují se na procesy, nikoliv produkty, nicméně způsob, jakým organizace řídí své procesy, samozřejmě ovlivňuje finální produkt.

Historie[editovat | editovat zdroj]

 • 1992 - zahájeny práce na normách řady ISO 14000 - Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO)
 • 1996 - první normy vstoupily v platnost
 • 2004 - schválena revize normy ISO 14001 - první aktualizace od zavedení
  • zvýšení srozumitelnosti
  • zvýšení kompatibility s ISO 9001:2000 (řízení jakosti)
 • 2005 - revize základních norem ČSN EN ISO 14001 a ČSN EN ISO 14004 navazující na revizi mezinárodních norem řady ISO vstoupily v platnost jako ČSN EN ISO 14001:2005, resp. ČSN EN ISO 14004:2005

Viz zdroj [1]

Působnost[editovat | editovat zdroj]

 • celosvětová
 • v roce 2005 více než 70 000 certifikací

Základní znaky[editovat | editovat zdroj]

Bez ohledu na to, co daná organizace je, nebo co produkuje, jestliže chce vytvořit systém řízení kvality nebo systém řízení životního prostředí, musí tento systém mít základní znaky, které jsou vypočítány v ISO 14000. S procesem aplikace ISO 14000 tak souvisí systém registrace, akreditace a certifikace.

 • Registrace (někdy ovšem označovaná také jako certifikace) je procesem kontroly, zda systém odpovídá příslušné normě ISO 14000, s následným vydáním certifikátu (registračního osvědčení).
 • Akreditace je naproti tomu procedura, při níž autoritativní orgán uděluje povolení jinému orgánu nebo osobě vykonávat specifické úkoly. V kontextu norem ISO 14000 se to vztahuje na činnost národních akreditačních orgánů, které udělují dalším subjektů pravomoc udělovat certifikace.
 • Společnost, která se rozhodla získat Certifikát osvědčující soulad s požadavky normy ISO 14000, musí vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém environmentálního managementu a neustále zlepšovat jeho efektivnost. K tomu je potřeba učinit následující kroky:
  • stanovit environmentální politiku firmy a tuto sdělovat zaměstnancům a zpřístupnit veřejnosti
  • identifikovat environmentální aspekty činností firmy, které mohou mít významné dopady na životní prostředí
  • zajistit sledování existujících a nově vydávaných právních a jiných požadavků, které se týkají environmentálních aspektů identifikovaných firmou a promítnutí jejich požadavků systému environmentálního managementu
  • z environmentální politiky odvodit environmentální cíle a cílové hodnoty pro všechny úrovně a funkce firmy
  • stanovit a realizovat programy environmentálního managementu k dosažení těchto cílů a cílových hodnot
  • zajistit vzdělávání zaměstnanců a interní i externí komunikaci
  • monitorovat a měřit klíčové znaky provozu a činností s možným dopadem na životní prostředí a přijímat preventivní opatření a nápravná opatření při zjištěných odchylkách a škodách.

Poradenské firmy k zavádění ISO 14000[editovat | editovat zdroj]

Některé poradenské firmy, které se profesionálně zabývají zaváděním ISO 14000 (toto jsou jen náhodně vybrané příklady, které nic neříkají o kvalitě služeb příslušných firem):

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Seznam dělSouborném katalogu ČR, jejichž tématem jsou Normy ISO 14000

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

 1. ISO nebo EMAS? - Mikoláš, J. in Environmentální aspekty podnikání 1/2006

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]