Návod na stavbu a umístění ptačích budek

Z Enviwiki
Verze z 29. 5. 2020, 17:07, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Konstrukce budky pro sýkoru koňadru
Ptačí budka pro sýkoru koňadru
Konstrukce budky pro poštolku obecnou a kalouse ušatého
Konstrukce budky pro puštíka obecného
Budka pro poštolku obecnou či kalouse ušatého (třetí zleva v horní řadě) a puštíka obecného (čtvrtá zleva v horní řadě)

Toto stránka se zabývá shromážděním a zpřehledněním návodů na stavbu ptačích budek pro různé druhy českých ptáků. Každý ptačí druh má jiné požadavky na svá hnízdiště. Tudíž má každá budka jiné rozměry, které by měly být více méně dodrženy, pro úspěšné zahnízdění a vyvedení ptáčat. Ke každé budce je kromě potřebných rozměrů připojen popis ideálního umístění.

Obecné informace[editovat | editovat zdroj]

 • Pro stavbu budky použijeme 2 cm široká neohoblovaná, nebo jen zvenku ohoblovaná prkna.
 • Rozměry v plánech jsou uvedeny v cm.
 • Je vhodné opatřit budku zevním nátěrem, a zakrýt stříšku nepromokavou krytinou, aby do budky nezatékalo.
 • Přesah stříšky směřujeme nad vletový otvor.
 • Vletový otvor umisťujeme do horní třetiny budky, avšak ne těsně pod střechu
 • Do přední stěny z vnitřní strany je vhodné udělat pilkou několik zářezů, které pomohou ptáčatům v přístupu k vletovému otvoru
 • Mírný sklon budky vpřed při připevňování omezí zatékání deště do budky
 • Budku nepřipevňujeme vletovým otvorem do směru obvyklého směru srážek
 • Přední stěnu je vhodné oplechovat, toto opatření slouží k ochraně proti predátorům.
 • Na přední stěnu nikdy neumisťujeme bidýlko, které usnadňuje přístup predátorům
 • Budky ideálně vyvěšujeme v říjnu a listopadu, v tuto dobu také provádíme čištění starších budek

Budka pro sýkoru koňadru[editovat | editovat zdroj]

Postup:

 1. Nařežeme jednotlivé díly na dané rozměry, viz obrázek.
 2. Vyvrtáme otvor pro vlet o průměru 3,4 cm do horní třetiny předního dílu.
 3. Přibijeme zadní díl doprostřed závěsné lišty.
 4. K zadnímu dílu přibijeme levou a pravou stěnu.
 5. Dno přibijeme tak, aby bylo mezi stěnami.
 6. Přední díl připevníme mezi boční stěny dvěma hřebíky v horní části, aby bylo možné spodem přední díl vyklopit a vyčistit hnízdo.
 7. Do boční stěny přibijeme obrtlík, kterým zajistíme přední díl před nechtěným otevřením.
 8. Přibijeme stříšku.

Umístění budky:

 • Vhodná výška umístění budky pro pěvce 2–4 m.
 • Vletový otvor orientovat na jih, nebo na východ.
 • Vyvěsit na světlé přehledné místo, nikoli do hustého porostu.
 • V blízkosti vletového otvoru by neměly být větve ze kterých mohou útočit predátoři.

Budka pro poštolku obecnou a kalouse ušatého[editovat | editovat zdroj]

Postup:

 1. Nařežeme jednotlivé díly na dané rozměry, viz obrázek.
 2. K zadnímu dílu přibijeme jednu nebo dvě závěsné lišty, tak aby byly po zavěšení kolmo k zemi.
 3. K zadnímu dílu přibijeme levou a pravou stěnu.
 4. Dno přibijeme tak, aby bylo mezi stěnami.
 5. Přední díl připevníme mezi boční stěny a ke dnu, tak aby jím byla zakryta dolní polovina budky.
 6. Přibijeme stříšku.

Umístění budky:

 • Pro poštolku umístění na strom nebo budovu ve výšce alespoň 8 m na nápadném místě s dostatečným rozhledem.
 • Pro kalouse umístění do více ukrytého místa níže než pro poštolku. Vhodné je husté zavětvení stromů.

Budka pro puštíka obecného[editovat | editovat zdroj]

Postup: Vletový otvor má průměr cca 13 cm, jinak je postup je shodný se stavbou budky pro sýkoru koňadru. Přední díl musí být otvíratelný, kvůli čištění budky.

Umístění budky:

 • Nejlépe na statné listnaté stromy (buky, duby, lípy) cca 20 m od okraje lesa, v blízkosti vhodné lokality pro lov, tedy polí a luk.
 • Výška umístění minimálně 8 m.
 • Vletový otvor orientovat nejlépe na jih či východ, a měl by sovám poskytovat dobrá rozhled.


Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí zdroje[editovat | editovat zdroj]

 • http://www.csopvlasim.cz/dokumenty/letak_budky.pdf
 • http://www.draviptaci.cz/cz/rady-a-postupy.html
 • http://www.jirsaphoto.cz/clanky/ochrana-prirody/4-pustik-obecny-strix-aluco-v-budkach.html
 • http://www.vcpcso.cz/hnizdni-podpora-dutinovych-dravcu-a-sov-v-horskych-oblastech-ohlednuti-za-sezonou-2010/
 • http://www.csopvlasim.cz/dokumenty/letak_budky.pdf
 • http://kvmuz.cz/typ/priroda-karlovarska/jarni-vitani-ptactva