Nápověda:Peer review

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Proces peer review spočívá ve vzájemném posuzování textů odborníky v dané oblasti (angl. peer = rovného stavu, nejde tedy o posudek např. oponentský atd.). Je základem recenzního řízení, které však může klást další, dle publikačního média specifické, požadavky.

Základní kritéria posuzování[editovat | editovat zdroj]

 • soulad textu se zvoleným názvem a tématem
 • relevance položené otázky či řešeného problému pro daný obor/diskurz
 • kvalita obsahu
 • metoda zpracování
 • technická a formální stránka textu

Přednosti textu z hlediska obsahu[editovat | editovat zdroj]

 • je závažný z teoretického hlediska
 • nabízí přínosy pro praxi
 • je aktuální, zohledňuje poslední trendy v oblasti
 • je potřebný z hlediska doplnění chybějících informací, případně má jistý inovační potenciál

Způsob zpracování[editovat | editovat zdroj]

 • provedení je jednoznačné, kompaktní
 • argumentace je pochopitelná
 • text je logicky uspořádán, má vhodnou strukturu
 • postup argumentace je důvěryhodný, čerpá z ověřených zdrojů
 • myšlenky jsou jasně formulovány
 • závěry čistě a jasně vyplývají z předložených informací či argumentů
 • styl a čtivost pro daný okruh čtenářů je odpovídající
 • originalita tématu a jeho zpracování je přiměřená

Formální hlediska[editovat | editovat zdroj]

 • poskytuje vhodné a úplné odkazy na příbuzné práce a jiné zdroje v dané oblasti
 • vyznačuje se spolehlivostí odkazů a informací
 • splňuje formální požadavky (členění do odstavců a navazujících témat, délka, styl)
 • odpovídá etickým kritériím
 • dodržuje citační normy

.