Lokální ekonomika

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Lokální ekonomika využívá místní zdroje, zkušenosti, pracovní sílu a dlouholeté know-how se zřetelem na lokální potřeby a jejich uspokojovaní. Její vývoj se začíná s příchodem prvobytně pospolní společnosti a zaměřením člověka na individuální a rodinné hospodářství, řemesla a nadvýrobu produktů. Ekonomická lokalizace je: „cílenou morální, legislativní a ekonomickou podpora místně vlastněním podnikům, které využívají místní zdroje, zaměstnávají místní lidi a slouží především místním trhům.“ (1)

Lokální ekonomiku tvoří lokální obchodníci, farmáři, komunitou podporované zemědělství (např. formou bedýnek), pravidelné i sezónní lokální trhy. Lokální ekonomika se vyznačuje tím, že využívá zdroje (přírodní, kapitálové, lidské) z dané lokality s ohledem na jejich udržitelnost a obnovu. Kromě dosahování zisku, lokální podnik bere v úvahu i péči o sociální, kulturní a přírodní aspekty v rámci podnikání. Jedná se již nejen o maximalizaci zisku, ale především o externality: zdravé životné prostředí a spokojené zákazníky a zaměstnance. Lokální podnikatelé často již využívají recyklované, znovu použitelné zdroje v souladu s principy cirkulární ekonomiky.

Principy lokální ekonomiky

Principy lokální ekonomiky spočívají v (2)

 1. Obecná prospěšnost místní ekonomiky – je založená na spolupráci mezi lidmi a vzájemné pomoci.
 2. Vytváření příležitostí pro místní lidi – lokální ekonomika rozvíjí bohatství a tradiční výrobu daného území/regionu, je založená na smysluplnosti a poskytuje členům různé teamové role.
 3. Zhodnocování regionálního bohatství ve prospěch místní komunity – přináší finance zpátky do lokality a zároveň se lidé starají i o nefinanční aspekty (udržitelnost a sociální aspekty).
 4. Vytváření ekonomických a sociálních sítí za účelem zvýšení soudržnosti lokálního bohatství – vytváření spolků a družstev umožňuje společně a šetrně dosažení stanoveného společného cíle.
 5. Regionální synergie a partnerství – lokální ekonomiky navzájem spolupracují, probíhá výměna mezi regiony.
 6. Veřejné povědomí o hodnotách, jako jsou reálná kvalita, užitná hodnota, ekonomická nezávislost, občanská svoboda, vzájemná úcta, seberealizace a obecná prospěšnost – lokální ekonomika rozvíjí společné hodnoty a vzdělání mezi její členy.
 7. Lokální patriotismus vnímaný jako sounáležitost s prostorem, jehož součástí jsou lidé, příroda, zdroje a tradice – lidi „mají rádi svůj kraj“, spolupracují na obecně prospěšných projektech.
 8. Environmentální, ekonomická a sociální udržitelnost na úrovni solidních standardů.
 9. Schopnost vytváření obecně prospěšných vizí v krátkodobém i dlouhodobém horizontu – nejedná se tu o „vytěžení zdrojů na maximum“, ale o starostlivost o ně formou zavádění udržitelných postup.
 10. Vyhledávání, respektování a podporování neformálních autorit.
 11. Respekt občanů k vládě založený na respektu vlády k občanům.

Výhody lokální ekonomiky spočívají ve vytváření komunity, osobním přístupu (základ důvěry mezi účastníky trhu i zaměstnanci), altruizmu, udržitelnosti a dlouhodobosti podnikání. Zároveň nabízí možnost celoživotního povolání a tím vytváří pro podnikatele i jejich zaměstnance určité sociální jistoty (snižuje se riziko nezaměstnanosti).

Komunitou podporované zemědělství

Podrobně viz Komunitou podporované zemědělství

Odkazy

Reference

(1)   Hines, C. (2000): Localization – a global manifesto. London: Earthscan

(2)   Zíka M. (): Principy lokální ekonomiky. Dostupné z: http://www.lokalni-ekonomika.cz/le/principy-lokalni-ekonomiky.html

(3)   Valeška, J., (ed) (2016). Evropská výzkumná skupina KPZ. Komunitou podporované zemědělství v Evropě – zkrácená verze v češtině. 1 vydání. Praha: Ekumenická akademie

(4)   Asociace místních potravinových iniciativ a PRO-BIO LIGA. (). Dostupné z: https://kpzinfo.cz/

(5)    Chvostová L. (). Farmářské bedýnky: Kde je sehnat, co všechno mohou obsahovat a kolik stojí? Dostupné z: https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/farmarske-bedynky-kde-je-sehnat-co-vsechno-mohou-obsahovat-a-kolik-stoji

Externí odkazy

https://www.asociaceampi.cz/

http://www.lokalni-ekonomika.cz/

https://aa.ecn.cz/img_upload/8d8825f1d3b154e160e6e5c97cf9b8b3/kpz-manual_final.pdf

http://alternativniekonomiky.fss.muni.cz/data/publikace/Lokalni-ekonomiky-v-souvislostech.pdf


Logo TACR.pngTato stránka vznikla, či byla výrazně rozšířena v rámci projektu „Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe“, podpořeného v letech 2019–2022 Technologickou agenturou České republiky. Podrobnosti o projektu.