Globální rizika

Z Enviwiki
Verze z 21. 3. 2016, 12:26, kterou vytvořil Eduard (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „'''V přípravě ''' Kategorie:Ekonomika Kategorie:Životní prostředí Kategorie:Mezinárodní organizace Kategorie:Konference '''Glob…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

V přípravě

Globální rizika (anglicky: global risks či global catastrophic risk) jsou taková rizika, jež svou povahou ohrožují (či ohrozit mohou) životní prostředí a život, ať již jako celek či jeho jednotlivé části, a to v globálním měřítku.

Při zkoumání globálních rizik docházíme k poznání, že to, co je pro jeden druh (např. pro člověka) rizikem, může být pro jiný příležitostí. Globální rizika jsou proto většinou posuzována z antropocentrické perspektivy (GR je pak to, co je rizikem pro člověka a jeho blahobyt). Pokud riziko, jež lidstvu hrozí může způsobit jeho zánik, jedná se o riziko existenciální (existential risk).

Jedním z hlavních teoretiků koncepce globálních rizik je Nick Bostrom, profesor filozofie na Oxford University. V knize (již Bostrom editoval) Globální katastrofická rizika (Global Catastrophic Risks)[1] jsou zmíněna rizika jež ohrožují, nebo za určitých okolností hrozit mohou, lidský blahobyt a rozvoj, popř. lidstvo a život na planetě jako celek. Bostrom poukazuje na fakt, že většina druhů, která kdy žila na lidské planetě (přes 99%) vyhynula. Z toho se dá vyvodit, že lidský druh může potkat to samé.

Globální rizika mapuje od roku 2005 každoročně také studie Světového ekonomického fóra (World Economic Forum) před výročním setkání v Davosu. Studie je vydáváno pod názvem Zprava o globálních rizicích (Global Risks Report). Ve studii jsou rizika dělena do pěti základních kategorií: ekonomická, environmentální, geopolitická, sociální a technologická. Řada rizik má ovšem komplexní povahu a přes odlišnou příčinu může ovlivnit (způsobit) rizika v jiných kategoriích.

Globální problém vzniká ,,z lokálních nebo regionálních příčin se promítá do globálních poruch biosféry, my proto potřebujeme řešení jak místní, v regionálním měřítku, ale i v měřítku planety."[2] Otázkou ovšem zůstává, jaké by toto řešení mělo být, jednou z řešení je rozvoj spolupráce namísto konfiktů mezi jednotlivými státy.

Scope/intensity grid from Bostrom's paper "Existential Risk Prevention as Global Priority"[3]

https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Risks_Report

Global risk

Global catastofic risk

Globální rizika atd.

  1. Global Catastrophic Risks. 1 edition. vyd. [s.l.]: Oxford University Press 576 s. Dostupné online. ISBN 9780199606504. (English) 
  2. www.udrzitelny-rozvoj.cz [online]. www.udrzitelny-rozvoj.cz [cit. 2016-03-21]. Dostupné online. 
  3. Chybná citace: Chyba v tagu <ref>; citaci označené Existential Risk Prevention as Global Priority není určen žádný text