Evropská úmluva o krajině: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
Řádek 7: Řádek 7:
  
 
== Odkazy ==
 
== Odkazy ==
*[http://www.mzp.cz/www/zamest.nsf/0/7b69e3d83d8b0178c1256608003fb897?OpenDocument Státní program ochrany přírody a krajiny]
+
*[http://www.mzp.cz/cz/statni_program_ochrany_prirody_a_krajiny Státní program ochrany přírody a krajiny]
 
*[http://www.cenelc.cz/ CENELC.CZ - Centrum Evropské sítě pro implementaci Evropské úmluvy o krajině v České republice]
 
*[http://www.cenelc.cz/ CENELC.CZ - Centrum Evropské sítě pro implementaci Evropské úmluvy o krajině v České republice]
  

Verze z 24. 3. 2011, 08:26

Jedná se o smlouvu Rady Evropy. Hlavním cílem Úmluvy je zajistit ochranu jednotlivých typů evropské krajiny. Její význam spočívá v tom, že ukládá povinnost vytvářet a realizovat ohleduplné a z hlediska charakteru krajiny udržitelné krajinné politiky, a to za účasti veřejnosti a místních a regionálních úřadů, a dále pak zohledňovat charakter krajiny při formování politik územního rozvoje, urbánního plánování a jiných sektorálních či intersektorálních politik. Tato smlouva má sloužit jako efektivní nástroj mezinárodní spolupráce. Měla by zajistit ochranu jednotlivých typů evropské krajiny, aktivní péči o krajinu v souladu s principy jejího udržitelného využívání a koordinovat plánování činností v krajině. Smluvní stranou se mohou stát nejen všechny členské státy Rady Evropy, ale i státy nečlenské, participující v Evropské kulturní dohodě.

Zdroje

Odkazy