Enviwiki:Závazek pro pravdu

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Zavazuji se, že vynaložím veškeré své síly ve snaze dosáhnout pravdy, a to tak, že:

Budu sdílet, co je pravdivé

Ověřování: udělám kontrolu faktů, zda jsou pravdivé, než je přijmu a budu sdílet dál

Rovnováha: budu sdílet celou pravdu, i když některé aspekty nepodporují můj názor

Citování: budu sdílet své zdroje, aby ostatní mohli informace ověřit

Vyjasňování: budu rozlišovat mezi mými názory a fakty

Budu ctít, co je pravdivé

Uznání: budu uznávat pravdu ostatních, i když s ní nesouhlasím

Přehodnocení: přehodnotím svá tvrzení, pokud jsou mé informace zpochybněny; jestliže je nemohu ověřit, odvolám je

Obhajoba: budu bránit ostatní, když na ně bude vyvíjen tlak za sdílení pravdivých informací, a to i když s nimi jinak nesouhlasím

Vyrovnání: pravdivým informacím přizpůsobím své názory a činy

Budu podporovat, co je pravdivé

Náprava: budu požadovat po druhých, a to dokonce i mých názorových spojencích, aby odvolali výroky, které byly vyvráceny spolehlivými zdroji

Vzdělávání: budu citlivě šířit informace a požadovat od ostatních, aby přestali používat nespolehlivé zdroje, i kdyby tyto zdroje podporovaly můj názor

Podvolení se: pokud jsou fakta rozporná, uznám, že názory odborníků jsou pravděpodobněji přesnější

Chvála: budu chválit ty, kdo odvolají nesprávné výroky a změní své přesvědčení v souladu s pravdou

Zdroj

ProTruthPledge