Envigogika

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

,,Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji."[1].

Envigogika je odborné recenzované periodikum vydávané Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (v rámci oddělení environmentálního vzdělávání). Jejím cílem je zkvalitnění odborného dialogu v oblasti environmentálního vzdělávání. Jsou v ní zveřejňovány originální vědecké texty a je zařazena na seznam recenzovaných periodik RVVI.[2]

Struktura[editovat | editovat zdroj]

Envigogika vychází od roku 2006, a to minimálně dvakrát ročně. Od roku 2013 začala vycházet rovněž anglická čísla. Každé číslo je tvořeno úvodníkem a třemi základními rubrikami, první z nich, nazvaná recenzované články, sestává z původních autorských textů prošlých recenzním řízením; ve druhé rubrice inspirace se objevují články méně odborné, které zpřístupňují problematiku environmentálního vzdělávání širší veřejnosti; třetí rubrika recenze je věnována recenzím tematicky zaměřené literatury. K těmto rubrikám bývají v některých číslech přiřazovány další (např. informace; metodiky; dopisy a názory). Co se týče struktury článků, jsou na autory kladeny požadavky odpovídající povaze časopisu. Každý článek určený k recenznímu řízení musí obsahovat abstrakt a klíčová slova v češtině i angličtině a mít odpovídající úpravu, zejména co se týče požadované citační normy (APA).[3]

Zaměření[editovat | editovat zdroj]

Časopis je určen k odbornému dialogu v oblasti environmentální či ekologické výchovy a vzdělávání (EV), jeho cílem je rozvíjet teoretické základy tohoto oboru a na tomto základě pak působit i v praxi. Tematicky pokrývá analýzu základních východisek a předpokladů EV, diskuzi nad cíli a hodnocení způsobu i úspěšnosti jejich naplňování. Při výběru témat i jednotlivých textů se zajímá především o člověka a jeho osobnost, o souvislosti výchovy s vnímáním přírody, ale také o přírodní filozofii a etické imperativy, které je třeba rozvíjet. V souvislosti s tímto zaměřením a základním posláním hledá důsledky rozvoje jednotlivých oborů pro vzdělávací koncepty, sleduje metodické a obsahové aspekty vzdělávání i pokrok ve všeobecné informovanosti o záležitostech životního prostředí. Publikované články se zakládají buď na pedagogickém výzkumu, nebo jsou transdisciplinární povahy a využívají svého specifického oborového jazyka k odborné komunikaci o společných tématech.[4]

Hodnocení[editovat | editovat zdroj]

Na základě hodnocení Rady vlády pro výzkum a vývoj byl časopis Envigogika počínaje rokem 2008 zařazen na tzv. "pozitivní seznam" recenzovaných neimpaktovaných periodik a byly mu přiznány dva obory zahrnuté do Národního referenčního rámce excelence (NRRE). Primárním oborem je Pedagogika a školství (AM), sekundárním oborem je Filozofie a náboženství (AA). Články publikované v recenzované rubrice časopisu Envigogika tak mohou být označeny jako výzkumný výsledek a zařazeny do systému RIV - v systému Hodnocení VaV podléhají pravidlům Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje.[5]


Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]