E-learning

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Definice e-learningu[editovat | editovat zdroj]

„E-learning je vzdělávací proces využívající internetové technologie a webové aplikace pro komunikaci mezi žáky a studenty, tvorbu kurzů, šíření výukových materiálů a pomůcek. Tato forma výuky je plně interaktivní a obejde se i bez fyzického kontaktu žáka se studentem, celá výuka probíhá tedy online.“[1] V e-learningových kurzech se široce používají simulace, multimediální lekce, a jiné kombinace elektronických textů s grafickými prvky, audio a video nahrávkami, a také elektronickými texty.

Pro tvorbu e-learningových kurzů platí, že se vytváří jen v rámci webového prohlížeče, všechny prvky jsou přístupné z kteréhokoli počítače (kdekoli na světě a v kteroukoli dobu), který má připojení k internetu a má nainstalovaný webový prohlížeč; kurzy jsou tvořeny prvky, které jsou dostupné pouze online a pokud možno mají co nejvíce interaktivní povahu.[2]

E-learningem se v praxi často rozumí spíše „e-reading“, tedy čtení online textů (ještě hůře: jejich tisk z pdf verze a následné offline studium) doplněné o znalostní testy. To ale odporuje základním principům e-learningu, kde platí především zásada, že student, který není aktivní např. v rámci diskuze, je pro učitele "neviditelný" a tedy pro výukový proces vlastně neexistuje, nedá se s ním nijak pracovat.

Proměna stylů učení[editovat | editovat zdroj]

E-learning současně umožňuje pružné využití virtuálního informačního prostoru, kde jsou dostupné různé zdroje a témata. Jeho vliv na proměnu stylů učení lze spatřovat v následujících oblastech:

 • (nejen) časové možnosti studia (domácí aktivity obnášející zkušenost s elektronickým učením)
 • vstup do (inter)aktivního dialogu s učitelem, nutnost soustavné komunikace
 • otevření prostoru pro kritické myšlení:
  • využití rozmanitých pramenů, zobecnění různých přístupů
  • hodnocení stávajících poznatků a zkušenosti ve světle zdrojů z různých oborů a diskurzů
 • odpovědnost za proces učení na straně studenta, důraz na samostatný management času
 • aktivní přístupy - studenti mohou plnit a odevzdávat úkoly online formou portfolia
 • reflexe procesu učení je nezbytná (provádí se pomocí tzv. záznamů o učení nebo dotazníkových šetření)
 • o průběhu vzdělávacího procesu existují záznamy, které pak lze zpětně vyhodnotit (např. kvalitativní výzkum komunikace v diskusních fórech)

Metodiky vytváření e-learningových kurzů[editovat | editovat zdroj]

Klasickým postupům pro tvorbu e-learningových kurzů a jejich hodnocení je věnována rozsáhlá literatura, v našich podmínkách viz např. [3] Interaktivní způsob výuky přináší právě Evniwiki, viz Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru.

Příklad e-learningu v oblasti udržitelného rozvoje[editovat | editovat zdroj]

Projekt „Teaching and Learning for a Sustainable Future“ [4] je inovativním programem pro základní a střední školy. Je založen nejen na vztahu k udržitelnému rozvoji jakožto na nové vizi vzdělání proměňujících jeho základní cíle a obsah, ale i na nových metodách pozměňujících výukové a učební postupy. Jeho záměrem je ujasnění konceptů a témat, která se vztahují k udržitelnému rozvoji, a také toho, jak tato témata mohou být zařazena do předmětů napříč osnovami. Jsou zde tedy ukázány způsoby efektivní výuky a učení, nezbytné pro reorientaci vzdělání k udržitelné budoucnosti, a také metodické nástroje, který mohou podpořit žádoucí změny. Program „Výuka a učení pro udržitelnou budoucnost“ zpracovalo UNESCO na výzvu Komise pro udržitelný rozvoj OSN jakožto demonstrační projekt určený pro vzdělávání učitelů.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Slovník odborných výrazů: E, [online] [cit 2010-12-12] dostupné na http://www.omnio.cz/slovnik-odbornych-vyrazu/e/
 2. Turčáni, M. e-Learning. In: Ďurajková, D., Turčáni, M., Töröková, A. E-learning - nová forma práce metodikov. Metodicko-pedagogické centrum Bratislavského kraja v Bratislave, [online] [cit 2010-12-12] dostupné na http://mcmb.mcmb.sk/ESF/elearning_prednaska.htm
 3. Turčáni, M. Didaktika vytvárania e-Learning kurzov a materiálov. In: Ďurajková, D., Turčáni, M., Töröková, A. E-learning - nová forma práce metodikov. Metodicko-pedagogické centrum Bratislavského kraja v Bratislave, [online] [cit 2010-12-12] dostupné na http://mcmb.mcmb.sk/ESF/tvorba_ekurzov.htm
 4. UNESCO (2002) Teaching and Learning for a Sustainable Future. A Multimedia Teacher Education Programme. [online] [cit 2010-12-15] dostupné na http://www.unesco.org/education/tlsf/