Diskuse:Diverzita společenstev

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Připomínky skupiny A Téma je přehledně zpracováno s logickou návazností. Objevuje se zde velké množství odkazů a navazujících témat. V textu se však nacházejí pravopisné chyby( překlepy, nebo vynechaná písmena). Vzorce jsou správné, ale text dělají až příliš technický. U beta diversity bych dopsal že se jedná o gradienty prostředí nebo zeměpisné šířky.

skupina F Dle mého názoru je heslo velice přehledně zpracové a obsáhlé. Má dostatečné množství odkazů a drží se hlavního tématu. Struktura jasná a přehledná. Obsahově je v pořádku. Možná by se hodil obrázek pro lepší ilustraci. Pěkný je v knize Biologické principy přírody od R.B. Primack a kol., Portál 2001, str. 33.

odpověď: Co se gradientů týče, to že jsem je neuvedl je závažná chyba - napravím. Za doporučenou literaturu s obrázkem děkuji - využiji.


Interní diskuse skupiny D

"Index diverzity podle Oduma " by měl být též tučně jako ostatní indexy

"(tedy pi odhadovanou jako součin ni.N-1 )." - "i" u ni by si zasloužilo dolní index

" Teorie ostrovní biogeografie – i terrestrický ekosystém " - váhám se slovem terrestrický: viz: http://www.pravidla.cz/hledej.php?qr=terestrick%FD osobně bych variantu bez dvojhlásky považoval za více českou


jinak toto heslo považuji za perfektní

připomínky učitelů

  • samozřejmě výborné, mnohem víc práce, než bylo nutné
  • přehledné, jasné (tedy složitější vzorce moc ne... Možná by se měly ještě důsledněji popsat proměnné např. Jaccardův index - co je c?)
  • žánrem spíše odborný článek, ne heslo se základní informací - ale do učebnice rozhodně patří
  • výborná práce s literaturou

--JaDlo 14. 1. 2009, 09:27 (UTC)