Diskuse:Bonnská úmluva

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Připomínky skupina D (io): Text mi přijde příjemně přehledný, doplnila bych však EUROBATS atd. viz komentář sk. A.

Dále bych upozornila na někt. "textové" věci, které mi nepřijdou úplně správné:

- ČR se stala členskou zemí (úmluvy?) - spíš asi přistoupila k úmluvě..?

- u věty "Podporovat, propagovat a spolupracovat na výzkumu a ochraně ve vztahu ke stěhovavým druhům" může čtenáři přijít nejasné co podporovat a propagovat (na čem spolupracovat je jasné:), taky nevím proč je tam to "ve vztahu"

- možná bych vysvětlila slovo dvoustranná dohoda - tzn. mezi státy?

- u věty "...k jejichž ochraně by prospěla spolupráce..." by myslím nemělo být to "k"

- poslední věc - spojení "areálových států"


Připomínky skupiny A: text je srozumitelný a dobře strukturovaný. Už na první pohled mi v něm ale chybí některé informace - odkaz na stránky úmluvy www.cms.int, anglický název úmluvy "Convention on migratory species", podle kterého by čtenář mohl leccos najít. Dále bych ocenila krátkou informaci o dalších smlouvách (projektech) v rámci úmluvy - např EUROBATS, GORILLAS atd... Stálo by za zmínku i ve kterých z nich se angažuje ČR. Některé připomínky skupiny D mi přijdou nesmyslné - "podporovat, propagovat atd... " mi přijde naprosto v pořádku. Podívejte se do textu úmluvy a pochopíte. Zde to není třeba více vysvětlovat. Dvoustranná dohoda je snad taky jasná, ne? Myslím, že cílem připomínkování je vytvořit konstruktivní kritiku a ne vymyslet za každou cenu co nejvíc připomínek.


Připomínky Skupiny E

Jak již vyplývá z komentářů skupiny A i D, je text tohoto hesla napsán jasně a srozumitelně, prakticky bez chyb. Přesto si myslím, že by bylo vhodné se ho pokusit ještě obsahově rozšířit. Jednak, aby byl splněn požadavek na rozsah 3000 - 4000 znaků, a také proto, že s Bonnskou úmluvou a přistoupením k ní je spojena celá řada dalších zajímavých informací. Vhodné by možná bylo doplnit text o další informace týkající se druhů zařazených v přílohách jako např. co je povinností států, na jejichž území se tyto druhy vyskytují (zákaz úmyslného zabíjení, rušení, ochrana stanovišť,...), či se zmínit o druzích, které se vyskytují i na našem území. Velmi zajímavé, a pro čtenáře určitě atraktivní, by bylo doplnění textu o obrázky některých zmiňovaných živočichů a logo úmluvy.

Děkuji všem skupinám za velice výstižné připomínky na jejichž základě jsem doplnila a rozšířila heslo o velmi důležité dohody, angl. názvy, logo a o příslušné odkazy. myslím, že jsem takto doplnila vámi vytýkané nedostatky. Jen vzhledem k textovým připomínkám skupiny D jsem nic nepozměňovala, neboť si myslím, že takto je heslo srozumitelné a text správně.

připomínky učitelů

  • úkol splněn, je to jasné a přehledné
  • chybí kontext - odkazy v textu, širší souvislosti
  • citace čísly v textu není moc vhodná

--JaDlo 14. 1. 2009, 09:48 (UTC)