Bioekonomika: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 1: Řádek 1:
'''Bioekonomika''', v české literatuře překládaná jako biohospodářství, je relativně novým ekonomickým konceptem, který je založen na využívání obnovitelných zdrojů biomasy.  
+
Bioekonomika, v české literatuře překládaná jako biohospodářství, je relativně novým ekonomickým konceptem, který je založen na využívání obnovitelných zdrojů biomasy.
  
Jde o zdroje, které lze opětovně získat ze zemědělství, lesnictví a rybářství. (European Commission, 2018). Výhodou biomasy je možnost jejího Zdrojem biomasy mohou být i odpady z výše jmenovaných činností nebo potravinářské odpady domácností, jídelen a restaurací.
+
Jde o zdroje, které lze opětovně získat ze zemědělství, lesnictví a rybářství.<ref>{{Citace monografie
 +
| titul = A sustainable bioeconomy for Europe strengthening the connection between economy, society and the environment : updated bioeconomy strategy
 +
| url = http://eagri.cz/public/web/file/600668/bioeconomy_strategy_2018.pdf
 +
| místo = Luxembourg
 +
| počet stran = 1 Online-Ressource (circa 107 Seiten)
 +
| isbn = 978-92-79-94144-3
 +
| isbn2 = 92-79-94144-5
 +
| oclc = 1099358181
 +
}}</ref> Zdrojem biomasy mohou být i odpady z výše jmenovaných činností nebo potravinářské odpady domácností, jídelen a restaurací.
  
SagapBuchtele Bioekonomika může být vnímána jako koncept, v němž jsou přírodní zdroje využívány inovativním způsobem, a který je součástí oběhové ekonomiky, čímž přispívá k trvale udržitelnému růstu (Maciejczak, 2015). Ústřední myšlenkou bioekonomiky je nahrazení fosilních zdrojů a jejich produktů obnovitelnými zdroji a produkty z nich (Brünger, 2010).
+
Bioekonomika může být vnímána jako koncept, v němž jsou přírodní zdroje využívány inovativním způsobem, a který je součástí oběhové ekonomiky, čímž přispívá k trvale udržitelnému růstu.<ref>{{Citace periodika
 +
| příjmení = Maciejczak
 +
| jméno = Mariusz
 +
| titul = How to analyze bioeconomy?
 +
| datum vydání = 2015
 +
| doi = 10.22004/AG.ECON.233499
 +
| jazyk = en
 +
| url = https://ageconsearch.umn.edu/record/233499
 +
| datum přístupu = 2021-02-14
 +
}}</ref> Ústřední myšlenkou bioekonomiky je nahrazení fosilních zdrojů a jejich produktů obnovitelnými zdroji a produkty z nich.<ref>{{Citace elektronického periodika
 +
| titul = Biofuels: Putting Pressure on Petrol: Can biofuels find the path to petroleum parity?
 +
| periodikum = Renewable Energy World
 +
| url = https://www.renewableenergyworld.com/
 +
| jazyk = en-US
 +
| datum přístupu = 2021-02-14
 +
}}</ref>
  
 
== Definice bioekonomiky ==
 
== Definice bioekonomiky ==
Pro bioekonomiku  neexistuje jedna definice, která by byla všeobecně přijímána. Jednotlivé definice se nejvíce liší ve vymezení vstupů a výstupů biotechnologických procesů (Maciejczak & Hofreiter, 2013).
+
Pro bioekonomiku neexistuje jedna definice, která by byla všeobecně přijímána. Jednotlivé definice se nejvíce liší ve vymezení vstupů a výstupů biotechnologických procesů.<ref>{{Citace periodika
 +
| příjmení = Maciejczak
 +
| jméno = M.
 +
| příjmení2 = Hofreiter
 +
| jméno2 = K.
 +
| titul = How to define bioeconomy?
 +
| periodikum = Rozczniki Naukowe
 +
| datum vydání = 2013
 +
| ročník = 15
 +
| číslo = 4
 +
| strany = 243–248
 +
| url = http://www.maciejczak.pl/download/15-4-Maciejczak.pdf
 +
}}</ref>
  
V současnosti však existuje nejen mnoho definic, ale i mnoho různých pojmenování samotné bioekonomiky, např. bioekonomie, bioekonomika, biokapitál (Birch & Tyfield, 2012), ale také ekonomika založená na biologii, či znalostní bioekonomika. Nicméně tato pojmenování bývají používána jako synonyma, i když se liší v reálném vnímání jednotlivých států
+
V současnosti však existuje nejen mnoho definic, ale i mnoho různých pojmenování samotné bioekonomiky, např. bioekonomie, bioekonomika, biokapitál (Birch & Tyfield, 2012), ale také ekonomika založená na biologii, či znalostní bioekonomika. Nicméně tato pojmenování bývají používána jako synonyma, i když se liší v reálném vnímání jednotlivých států.<ref>{{Citace periodika
 
+
| příjmení = Staffas
(Staffas et al., 2013).
+
| jméno = Louise
 
+
| příjmení2 = Gustavsson
==Vize bioekonomika==
+
| jméno2 = Mathias
Rozdělení přístupů k chápání bioekonomiky je důležité pro analýzu politických a strategických dokumentů, které se snaží naplnit vždy určitou vizi. Vymezení pojmu bioekonomika se liší pro státy a politická seskupení (USA, OECD, EU) a jeho výklad se mění v čase.
+
| příjmení3 = McCormick
 
+
| jméno3 = Kes
Hlavní definice, které jsou v odborné literatuře rozlišovány, vycházejí ze tří následujících ideálních typů vizí biohospodářství.
+
| titul = Strategies and Policies for the Bioeconomy and Bio-Based Economy: An Analysis of Official National Approaches
 +
| periodikum = Sustainability
 +
| datum vydání = 2013-06-20
 +
| ročník = 5
 +
| číslo = 6
 +
| strany = 2751–2769
 +
| issn = 2071-1050
 +
| doi = 10.3390/su5062751
 +
| jazyk = en
 +
| url = http://www.mdpi.com/2071-1050/5/6/2751
 +
| datum přístupu = 2021-02-14
 +
}}</ref>
  
 
'''a) Vize biotechnologická''' '''(bio economy BE),''' která zdůrazňuje význam výzkumu, aplikace a komercializace biotechnologií v různých odvětvích.
 
'''a) Vize biotechnologická''' '''(bio economy BE),''' která zdůrazňuje význam výzkumu, aplikace a komercializace biotechnologií v různých odvětvích.
Řádek 21: Řádek 67:
 
'''b) Vize biologických zdrojů (bio based economy BBE)''' která se zaměřuje na úlohu výzkumu, vývoje souvisejících s biologickými surovinami v odvětvích, jako je zemědělství, lesnictví, využívaní zdrojů moří a bioenergie
 
'''b) Vize biologických zdrojů (bio based economy BBE)''' která se zaměřuje na úlohu výzkumu, vývoje souvisejících s biologickými surovinami v odvětvích, jako je zemědělství, lesnictví, využívaní zdrojů moří a bioenergie
  
'''c) Bioekologická vize (knowledge based economy KBBE)''' která zdůrazňuje význam ekologických procesů, které optimalizují využití energie a živin, podporují biologickou rozmanitost a zabraňují monokulturám a degradaci půdy. Zatímco předchozí dvě vize jsou zaměřeny na technologii a dávají hlavní roli vědě a prosazují výzkum v globalizovaném měřítku, tato vize zdůrazňuje potenciál regionálně koncentrovaných cirkulárních a integrovaných procesů. (Levidow 2013, Staffas et al. 2013).
+
'''c) Bioekologická vize (knowledge based economy KBBE)''' která zdůrazňuje význam ekologických procesů, které optimalizují využití energie a živin, podporují biologickou rozmanitost a zabraňují monokulturám a degradaci půdy. Zatímco předchozí dvě vize jsou zaměřeny na technologii a dávají hlavní roli vědě a prosazují výzkum v globalizovaném měřítku, tato vize zdůrazňuje potenciál regionálně koncentrovaných cirkulárních a integrovaných procesů.(Staffas et al. 2013).
 +
<ref>{{Citace periodika
 +
| příjmení = Levidow
 +
| jméno = Les
 +
| titul = EU criteria for sustainable biofuels: Accounting for carbon, depoliticising plunder
 +
| periodikum = Geoforum
 +
| datum vydání = 2013-01
 +
| ročník = 44
 +
| strany = 211–223
 +
| doi = 10.1016/j.geoforum.2012.09.005
 +
| jazyk = en
 +
| url = https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S001671851200190X
 +
| datum přístupu = 2021-02-14
 +
}}</ref>
  
==Charakteristika vizí bioekonomiky==
+
== Charakteristika definic bioekonomika ==
  
===Vize biotechnologická (bio economy BE)===
+
=== Biotechnologická Definice (bio economy BE) ===
'''Pro biotechnologickou vizi (BE) je typická orientace na''' hospodářský růst a vytváření pracovních míst. Cílů má být dosaženo aplikací biotechnologie a podporou výzkumu a vývoje. Předpokládá se globální aplikace, důležitou roli hrají průmyslové klastry. ''Tato vize navazuje na „'''Znalostní ekonomiku'''“, která se objevila už v roce 1996 ve zprávě OECD. '''V roce 2005''' došlo k novému sémantickému posunu od znalostní ekonomiky na „'''znalostní bioekonomiku“''''' (European Commission, 2005)'''''.''''' '''''O několik let později se objevil ve zprávě OECD z roku 2009,''''' ''''' výraz „bioekonomika“,''' která i nadále upozorňovala rozhodovací orgány na nutnost učinit kroky, které by podpořily biologickou industrializaci prostřednictvím veřejné politiky.''
+
'''Pro biotechnologickou vizi (BE) je typická orientace na''' hospodářský růst a vytváření pracovních míst. Cílů má být dosaženo aplikací biotechnologie a podporou výzkumu a vývoje. Předpokládá se globální aplikace, důležitou roli hrají průmyslové klastry. ''Tato vize navazuje na „'''Znalostní ekonomiku'''“, která se objevila už v roce 1996 ve zprávě OECD. '''V roce 2005''' došlo k novému sémantickému posunu od znalostní ekonomiky na „'''znalostní bioekonomiku“''''' '''''.<ref>{{Citace elektronického periodika
 +
| titul = New perspectives on the Knowledge-Based Bio-Economy (KBBE) Conference Report - Reports - ETIP-B-SABS 2
 +
| periodikum =
 +
| url = https://ec.europa.eu/research/biotechnology/eu-us-task-force/pdf/hallen_19_july_10-45_en.pdf
 +
| datum přístupu = 2021-02-14
 +
}}</ref>''''' '''''O několik let později se objevil ve zprávě OECD z roku 2009,''''' '''''výraz „bioekonomika“,'''''  
  
===Vize biologických zdrojů (bio based economy BBE)===
+
=== Definice založená na biologických zdrojích (bio based economy BBE) ===
'''Pro vizi zdůrazňující využití biologických zdrojů (BBE)''' je typická orientace na udržitelnost a hospodářský růst, který je založen na využívání biologických zdrojů. K cíli vede optimalizace využití půdy nakládání s odpady. Hlavní uplatnění se předpokládá ve venkovských a okrajových regionech.  ''Tato vize představuje vědeckou vizi rozvoje, v níž „biotechnologie je hlavní pákou biohospodářství“.  Objevila se v souvislosti s „biotechnologickou revolucí“ posledních desetiletí''',''' pro kterou je typické rozšíření tradiční fermentační biotechnologie na genetickou manipulaci. Tento význam „bioekonomiky“ v současnosti dominuje, přinejmenším v Evropské unii. Evropská komise ji používá od roku 2010 k tomu, aby suroviny'' [JaDl2] ''z odvětví zemědělství, lesnictví, rybolovu, chemie, biotechnologie a energetiky byly využívány v „biorafinériích'''“''''' (European Commission, 2012a).  
+
'''Pro definici zdůrazňující využití biologických zdrojů (BBE)''' je typická orientace na udržitelnost a hospodářský růst, který je založen na využívání biologických zdrojů. K cíli vede optimalizace využití půdy nakládání s odpady. Hlavní uplatnění se předpokládá ve venkovských a okrajových regionech. ''Tento význam „bioekonomiky“ v současnosti dominuje, přinejmenším v Evropské unii.''<ref>{{Citace monografie
 +
| příjmení = European Commission. Directorate General for Research and Innovation.
 +
| titul = Innovating for sustainable growth :a bioeconomy for Europe.
 +
| url = https://data.europa.eu/doi/10.2777/6462
 +
| vydavatel = Publications Office
 +
| místo = LU
 +
| doi = 10.2777/6462
 +
}}</ref>
  
===Bio-ekologická vize (KBBE)===
+
=== Bio-ekologická definice (KBBE) ===
Poslední, '''Bio-ekologická vize (KBBE)''' je charakterizovaná cíli jako je udržitelnost, biologická rozmanitost, ochrana ekosystémů, opětovné použití a recyklace odpadu, kaskádovité využití zdrojů. Hlavní uplatnění se předpokládá, podobně jako u druhé vize, ve venkovských a okrajových regionech. Tato vize je nejblíže pojetí udržitelnosti a cirkulární ekonomiky a ''navazuje na pojem „bioekonomie“, jak ho vytvořil ve dvacátých letech minulého století ruský biolog Baranoff , aby popsal rybářskou ekonomiku. Po vývoji Gordon-Schaefferova modelu v padesátých letech se pojem bioekonomie postupně rozšířil tak, aby zahrnoval veškerou ekonomiku obnovitelných zdrojů''',''' protože tyto zdroje se dostávaly pod rostoucí tlaky. Byly prováděny první pokusy o regulaci, zejména s ohledem na rybolov. Cílem této oblasti výzkumu na pomezí ekonomie a ekologie je stanovení „maximálního udržitelného výnosu“, tj. určení množství biologického zdroje, který lze využít, aniž by byla ohrožena jeho reprodukční schopnost'''''.'''
+
'''Bio-ekologická definice (KBBE)''' je charakterizovaná cíli jako je udržitelnost, biologická rozmanitost, ochrana ekosystémů, opětovné použití a recyklace odpadu, kaskádovité využití zdrojů. Hlavní uplatnění se předpokládá, podobně jako u druhé vize, ve venkovských a okrajových regionech. Tato vize je nejblíže pojetí udržitelnosti a cirkulární ekonomiky a ''navazuje na pojem „bioekonomie“, jak ho vytvořil ve dvacátých letech minulého století ruský biolog Baranoff , aby popsal rybářskou ekonomiku. Po vývoji Gordon-Schaefferova modelu v padesátých letech se pojem bioekonomie postupně rozšířil tak, aby zahrnoval veškerou ekonomiku obnovitelných zdrojů''
  
 
'''Pro EU je charakteristická vize založená na bio based ekonomii BBE.''' zatímco pro země OECD a USA je typická podpora vize biotechnologické BE. Přístup k chápání a podpoře bioekonomie, právě tak, jako její vymezení ve strategických dokumentech, se ale v čase vyvíjí. Evropská vize se v poslední strategii z roku 2018 již blíží bio- ekologické vizi spojené s cirkulární ekonomikou.
 
'''Pro EU je charakteristická vize založená na bio based ekonomii BBE.''' zatímco pro země OECD a USA je typická podpora vize biotechnologické BE. Přístup k chápání a podpoře bioekonomie, právě tak, jako její vymezení ve strategických dokumentech, se ale v čase vyvíjí. Evropská vize se v poslední strategii z roku 2018 již blíží bio- ekologické vizi spojené s cirkulární ekonomikou.
 
  
 
==Odkazy==
 
==Odkazy==
 
===Související stránky===
 
===Související stránky===
  
===Zdroje===
+
===Reference===
 +
<references />
  
{{licence cc|Cudlínová, Eva}}
 
 
{{MAS}}
 
{{MAS}}
----[JaDl1]I když jedna definice neexistuje, nějaká by tu měla být zmíněna – je to sice výše, ale tenhle nadpis nemá relevantní obsah.
 
  
[JaDl2]Odpadní suroviny?
+
 
 
[[Kategorie:Bioekonomika]]
 
[[Kategorie:Bioekonomika]]

Verze z 14. 2. 2021, 18:21

Bioekonomika, v české literatuře překládaná jako biohospodářství, je relativně novým ekonomickým konceptem, který je založen na využívání obnovitelných zdrojů biomasy.

Jde o zdroje, které lze opětovně získat ze zemědělství, lesnictví a rybářství.[1] Zdrojem biomasy mohou být i odpady z výše jmenovaných činností nebo potravinářské odpady domácností, jídelen a restaurací.

Bioekonomika může být vnímána jako koncept, v němž jsou přírodní zdroje využívány inovativním způsobem, a který je součástí oběhové ekonomiky, čímž přispívá k trvale udržitelnému růstu.[2] Ústřední myšlenkou bioekonomiky je nahrazení fosilních zdrojů a jejich produktů obnovitelnými zdroji a produkty z nich.[3]

Definice bioekonomiky

Pro bioekonomiku neexistuje jedna definice, která by byla všeobecně přijímána. Jednotlivé definice se nejvíce liší ve vymezení vstupů a výstupů biotechnologických procesů.[4]

V současnosti však existuje nejen mnoho definic, ale i mnoho různých pojmenování samotné bioekonomiky, např. bioekonomie, bioekonomika, biokapitál (Birch & Tyfield, 2012), ale také ekonomika založená na biologii, či znalostní bioekonomika. Nicméně tato pojmenování bývají používána jako synonyma, i když se liší v reálném vnímání jednotlivých států.[5]

a) Vize biotechnologická (bio economy BE), která zdůrazňuje význam výzkumu, aplikace a komercializace biotechnologií v různých odvětvích.

b) Vize biologických zdrojů (bio based economy BBE) která se zaměřuje na úlohu výzkumu, vývoje souvisejících s biologickými surovinami v odvětvích, jako je zemědělství, lesnictví, využívaní zdrojů moří a bioenergie

c) Bioekologická vize (knowledge based economy KBBE) která zdůrazňuje význam ekologických procesů, které optimalizují využití energie a živin, podporují biologickou rozmanitost a zabraňují monokulturám a degradaci půdy. Zatímco předchozí dvě vize jsou zaměřeny na technologii a dávají hlavní roli vědě a prosazují výzkum v globalizovaném měřítku, tato vize zdůrazňuje potenciál regionálně koncentrovaných cirkulárních a integrovaných procesů.(Staffas et al. 2013). [6]

Charakteristika definic bioekonomika

Biotechnologická Definice (bio economy BE)

Pro biotechnologickou vizi (BE) je typická orientace na hospodářský růst a vytváření pracovních míst. Cílů má být dosaženo aplikací biotechnologie a podporou výzkumu a vývoje. Předpokládá se globální aplikace, důležitou roli hrají průmyslové klastry. Tato vize navazuje na „Znalostní ekonomiku“, která se objevila už v roce 1996 ve zprávě OECD. V roce 2005 došlo k novému sémantickému posunu od znalostní ekonomiky na „znalostní bioekonomiku“ .[7] O několik let později se objevil ve zprávě OECD z roku 2009, výraz „bioekonomika“,

Definice založená na biologických zdrojích (bio based economy BBE)

Pro definici zdůrazňující využití biologických zdrojů (BBE) je typická orientace na udržitelnost a hospodářský růst, který je založen na využívání biologických zdrojů. K cíli vede optimalizace využití půdy a nakládání s odpady. Hlavní uplatnění se předpokládá ve venkovských a okrajových regionech. Tento význam „bioekonomiky“ v současnosti dominuje, přinejmenším v Evropské unii.[8]

Bio-ekologická definice (KBBE)

Bio-ekologická definice (KBBE) je charakterizovaná cíli jako je udržitelnost, biologická rozmanitost, ochrana ekosystémů, opětovné použití a recyklace odpadu, kaskádovité využití zdrojů. Hlavní uplatnění se předpokládá, podobně jako u druhé vize, ve venkovských a okrajových regionech. Tato vize je nejblíže pojetí udržitelnosti a cirkulární ekonomiky a navazuje na pojem „bioekonomie“, jak ho vytvořil ve dvacátých letech minulého století ruský biolog Baranoff , aby popsal rybářskou ekonomiku. Po vývoji Gordon-Schaefferova modelu v padesátých letech se pojem bioekonomie postupně rozšířil tak, aby zahrnoval veškerou ekonomiku obnovitelných zdrojů

Pro EU je charakteristická vize založená na bio based ekonomii BBE. zatímco pro země OECD a USA je typická podpora vize biotechnologické BE. Přístup k chápání a podpoře bioekonomie, právě tak, jako její vymezení ve strategických dokumentech, se ale v čase vyvíjí. Evropská vize se v poslední strategii z roku 2018 již blíží bio- ekologické vizi spojené s cirkulární ekonomikou.

Odkazy

Související stránky

Reference

  1. A sustainable bioeconomy for Europe strengthening the connection between economy, society and the environment : updated bioeconomy strategy. Luxembourg: [s.n.] 1 Online-Ressource (circa 107 Seiten) s. Dostupné online. ISBN 978-92-79-94144-3, ISBN 92-79-94144-5. OCLC 1099358181 
  2. MACIEJCZAK, Mariusz. How to analyze bioeconomy?. Parametr "periodikum" je povinný! 2015. Dostupné online [cit. 2021-02-14]. DOI:10.22004/AG.ECON.233499. (anglicky) 
  3. Biofuels: Putting Pressure on Petrol: Can biofuels find the path to petroleum parity?. Renewable Energy World [online]. [cit. 2021-02-14]. Dostupné online. (anglicky) 
  4. MACIEJCZAK, M.; HOFREITER, K.. How to define bioeconomy?. Rozczniki Naukowe. 2013, roč. 15, čís. 4, s. 243–248. Dostupné online.  
  5. STAFFAS, Louise; GUSTAVSSON, Mathias; MCCORMICK, Kes. Strategies and Policies for the Bioeconomy and Bio-Based Economy: An Analysis of Official National Approaches. Sustainability. 2013-06-20, roč. 5, čís. 6, s. 2751–2769. Dostupné online [cit. 2021-02-14]. ISSN 2071-1050. DOI:10.3390/su5062751. (anglicky) 
  6. LEVIDOW, Les. EU criteria for sustainable biofuels: Accounting for carbon, depoliticising plunder. Geoforum. 2013-01, roč. 44, s. 211–223. Dostupné online [cit. 2021-02-14]. DOI:10.1016/j.geoforum.2012.09.005. (anglicky) 
  7. New perspectives on the Knowledge-Based Bio-Economy (KBBE) Conference Report - Reports - ETIP-B-SABS 2. ec.europa.eu [online]. [cit. 2021-02-14]. Dostupné online. 
  8. EUROPEAN COMMISSION. DIRECTORATE GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION. Innovating for sustainable growth :a bioeconomy for Europe.. LU: Publications Office Dostupné online. DOI:10.2777/6462. 


Logo TACR.pngTato stránka vznikla, či byla výrazně rozšířena v rámci projektu „Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe“, podpořeného v letech 2019–2022 Technologickou agenturou České republiky. Podrobnosti o projektu.