Bioekonomika: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(Aktualizace, refy, linky)
 
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
'''Bioekonomika''', v české literatuře překládaná jako biohospodářství, je relativně novým ekonomickým konceptem, který je založen na využívání obnovitelných zdrojů biomasy.  
+
Bioekonomika, v české literatuře překládaná jako biohospodářství, je relativně novým ekonomickým konceptem, který je založen na využívání obnovitelných zdrojů [[w:cs:Biomasa|biomasy]].
  
Jde o zdroje, které lze opětovně získat ze zemědělství, lesnictví a rybářství. (European Commission, 2018). Výhodou biomasy je možnost jejího Zdrojem biomasy mohou být i odpady z výše jmenovaných činností nebo potravinářské odpady domácností, jídelen a restaurací.
+
Jde o zdroje, které lze opětovně získat ze [[zemědělství]], [[lesnictví]] a [[w:cs:Rybářství|rybářství]].<ref>{{Citace monografie
 +
| titul = A sustainable bioeconomy for Europe strengthening the connection between economy, society and the environment : updated bioeconomy strategy
 +
| url = http://eagri.cz/public/web/file/600668/bioeconomy_strategy_2018.pdf
 +
| místo = Luxembourg
 +
| počet stran = 1 Online-Ressource (circa 107 Seiten)
 +
| isbn = 978-92-79-94144-3
 +
| isbn2 = 92-79-94144-5
 +
| oclc = 1099358181
 +
}}</ref> Zdrojem biomasy mohou být i odpady z výše jmenovaných činností nebo potravinářské odpady domácností, jídelen a restaurací.
  
SagapBuchtele Bioekonomika může být vnímána jako koncept, v němž jsou přírodní zdroje využívány inovativním způsobem, a který je součástí oběhové ekonomiky, čímž přispívá k trvale udržitelnému růstu (Maciejczak, 2015). Ústřední myšlenkou bioekonomiky je nahrazení fosilních zdrojů a jejich produktů obnovitelnými zdroji a produkty z nich (Brünger, 2010).
+
Bioekonomika může být vnímána jako koncept, v němž jsou přírodní zdroje využívány inovativním způsobem, a který je součástí [[Cirkulární ekonomika|oběhové ekonomiky]], čímž přispívá k trvale udržitelnému růstu.<ref>{{Citace periodika
 +
| příjmení = Maciejczak
 +
| jméno = Mariusz
 +
| titul = How to analyze bioeconomy?
 +
| datum vydání = 2015
 +
| doi = 10.22004/AG.ECON.233499
 +
| jazyk = en
 +
| url = https://ageconsearch.umn.edu/record/233499
 +
| datum přístupu = 2021-02-14
 +
}}</ref> Ústřední myšlenkou bioekonomiky je nahrazení [[w:cs:fosilní palivo|fosilních zdrojů]] a jejich produktů [[w:cs:Obnovitelný zdroj|obnovitelnými zdroji]] a produkty z nich.<ref>{{Citace elektronického periodika
 +
| titul = Biofuels: Putting Pressure on Petrol: Can biofuels find the path to petroleum parity?
 +
| periodikum = Renewable Energy World
 +
| url = https://www.renewableenergyworld.com/
 +
| jazyk = en-US
 +
| datum přístupu = 2021-02-14
 +
}}</ref>
  
== Definice bioekonomiky ==
+
==Definice bioekonomiky==
Pro bioekonomiku  neexistuje jedna definice, která by byla všeobecně přijímána. Jednotlivé definice se nejvíce liší ve vymezení vstupů a výstupů biotechnologických procesů (Maciejczak & Hofreiter, 2013).
+
Pro bioekonomiku neexistuje jedna definice, která by byla všeobecně přijímána. Jednotlivé definice se nejvíce liší ve vymezení vstupů a výstupů biotechnologických procesů.<ref>{{Citace periodika
 +
| příjmení = Maciejczak
 +
| jméno = M.
 +
| příjmení2 = Hofreiter
 +
| jméno2 = K.
 +
| titul = How to define bioeconomy?
 +
| periodikum = Rozczniki Naukowe
 +
| datum vydání = 2013
 +
| ročník = 15
 +
| číslo = 4
 +
| strany = 243–248
 +
| url = http://www.maciejczak.pl/download/15-4-Maciejczak.pdf
 +
}}</ref>
  
V současnosti však existuje nejen mnoho definic, ale i mnoho různých pojmenování samotné bioekonomiky, např. bioekonomie, bioekonomika, biokapitál (Birch & Tyfield, 2012), ale také ekonomika založená na biologii, či znalostní bioekonomika. Nicméně tato pojmenování bývají používána jako synonyma, i když se liší v reálném vnímání jednotlivých států
+
V současnosti však existuje nejen mnoho definic, ale i mnoho různých pojmenování samotné bioekonomiky, např. bioekonomie, bioekonomika, biokapitál,<ref>{{Citace periodika
 
+
| příjmení = Birch
(Staffas et al., 2013).
+
| jméno = Kean
 
+
| příjmení2 = Tyfield
==Vize bioekonomika==
+
| jméno2 = David
Rozdělení přístupů k chápání bioekonomiky je důležité pro analýzu politických a strategických dokumentů, které se snaží naplnit vždy určitou vizi. Vymezení pojmu bioekonomika se liší pro státy a politická seskupení (USA, OECD, EU) a jeho výklad se mění v čase.
+
| titul = Theorizing the Bioeconomy: Biovalue, Biocapital, Bioeconomics or . . . What?
 
+
| periodikum = Science, Technology, & Human Values
Hlavní definice, které jsou v odborné literatuře rozlišovány, vycházejí ze tří následujících ideálních typů vizí biohospodářství.
+
| datum vydání = 2013-05
 +
| ročník = 38
 +
| číslo = 3
 +
| strany = 299–327
 +
| issn = 0162-2439
 +
| doi = 10.1177/0162243912442398
 +
| jazyk = en
 +
| url = http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0162243912442398
 +
| datum přístupu = 2021-02-14
 +
}}</ref> ale také ekonomika založená na biologii, či znalostní bioekonomika. Nicméně tato pojmenování bývají používána jako synonyma, i když se liší v reálném vnímání jednotlivých států.<ref name=":0">{{Citace periodika
 +
| příjmení = Staffas
 +
| jméno = Louise
 +
| příjmení2 = Gustavsson
 +
| jméno2 = Mathias
 +
| příjmení3 = McCormick
 +
| jméno3 = Kes
 +
| titul = Strategies and Policies for the Bioeconomy and Bio-Based Economy: An Analysis of Official National Approaches
 +
| periodikum = Sustainability
 +
| datum vydání = 2013-06-20
 +
| ročník = 5
 +
| číslo = 6
 +
| strany = 2751–2769
 +
| issn = 2071-1050
 +
| doi = 10.3390/su5062751
 +
| jazyk = en
 +
| url = http://www.mdpi.com/2071-1050/5/6/2751
 +
| datum přístupu = 2021-02-14
 +
}}</ref>
  
 
'''a) Vize biotechnologická''' '''(bio economy BE),''' která zdůrazňuje význam výzkumu, aplikace a komercializace biotechnologií v různých odvětvích.
 
'''a) Vize biotechnologická''' '''(bio economy BE),''' která zdůrazňuje význam výzkumu, aplikace a komercializace biotechnologií v různých odvětvích.
Řádek 21: Řádek 83:
 
'''b) Vize biologických zdrojů (bio based economy BBE)''' která se zaměřuje na úlohu výzkumu, vývoje souvisejících s biologickými surovinami v odvětvích, jako je zemědělství, lesnictví, využívaní zdrojů moří a bioenergie
 
'''b) Vize biologických zdrojů (bio based economy BBE)''' která se zaměřuje na úlohu výzkumu, vývoje souvisejících s biologickými surovinami v odvětvích, jako je zemědělství, lesnictví, využívaní zdrojů moří a bioenergie
  
'''c) Bioekologická vize (knowledge based economy KBBE)''' která zdůrazňuje význam ekologických procesů, které optimalizují využití energie a živin, podporují biologickou rozmanitost a zabraňují monokulturám a degradaci půdy. Zatímco předchozí dvě vize jsou zaměřeny na technologii a dávají hlavní roli vědě a prosazují výzkum v globalizovaném měřítku, tato vize zdůrazňuje potenciál regionálně koncentrovaných cirkulárních a integrovaných procesů. (Levidow 2013, Staffas et al. 2013).
+
'''c) Bioekologická vize (knowledge based economy KBBE)''' která zdůrazňuje význam ekologických procesů, které optimalizují využití energie a živin, podporují biologickou rozmanitost a zabraňují monokulturám a degradaci půdy. Zatímco předchozí dvě vize jsou zaměřeny na technologii a dávají hlavní roli vědě a prosazují výzkum v globalizovaném měřítku, tato vize zdůrazňuje potenciál regionálně koncentrovaných cirkulárních a integrovaných procesů.(Staffas et al. 2013).<ref name=":0" /><ref>{{Citace periodika
 +
| příjmení = Levidow
 +
| jméno = Les
 +
| titul = EU criteria for sustainable biofuels: Accounting for carbon, depoliticising plunder
 +
| periodikum = Geoforum
 +
| datum vydání = 2013-01
 +
| ročník = 44
 +
| strany = 211–223
 +
| doi = 10.1016/j.geoforum.2012.09.005
 +
| jazyk = en
 +
| url = https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S001671851200190X
 +
| datum přístupu = 2021-02-14
 +
}}</ref>
 +
==Charakteristika definic bioekonomika==
  
==Charakteristika vizí bioekonomiky==
+
===Biotechnologická definice (bio economy BE)===
 +
'''Pro biotechnologickou vizi''' (BE) je typická orientace na hospodářský růst a vytváření pracovních míst. Cílů má být dosaženo aplikací biotechnologie a podporou výzkumu a vývoje. Předpokládá se globální aplikace, důležitou roli hrají průmyslové klastry. Tato vize navazuje na „Znalostní ekonomiku“, která se objevila už v roce 1996 ve zprávě OECD. V roce 2005 došlo k novému sémantickému posunu od znalostní ekonomiky na „znalostní bioekonomiku“.<ref>{{Citace elektronického periodika
 +
| titul = New perspectives on the Knowledge-Based Bio-Economy (KBBE) Conference Report - Reports - ETIP-B-SABS 2
 +
| periodikum =
 +
| url = https://ec.europa.eu/research/biotechnology/eu-us-task-force/pdf/hallen_19_july_10-45_en.pdf
 +
| datum přístupu = 2021-02-14
 +
}}</ref> O několik let později se objevil ve zprávě OECD z roku 2009,  výraz „bioekonomika“.
  
===Vize biotechnologická (bio economy BE)===
+
===Definice založená na biologických zdrojích (bio based economy BBE)===
'''Pro biotechnologickou vizi (BE) je typická orientace na''' hospodářský růst a vytváření pracovních míst. Cílů má být dosaženo aplikací biotechnologie a podporou výzkumu a vývoje. Předpokládá se globální aplikace, důležitou roli hrají průmyslové klastry. ''Tato vize navazuje na „'''Znalostní ekonomiku'''“, která se objevila už v roce 1996 ve zprávě OECD. '''V roce 2005''' došlo k novému sémantickému posunu od znalostní ekonomiky na „'''znalostní bioekonomiku“''''' (European Commission, 2005)'''''.''''' '''''O několik let později se objevil ve zprávě OECD z roku 2009,''''' ''''' výraz „bioekonomika“,''' která i nadále upozorňovala rozhodovací orgány na nutnost učinit kroky, které by podpořily biologickou industrializaci prostřednictvím veřejné politiky.''
+
'''Pro definici zdůrazňující využití biologických zdrojů (BBE)''' je typická orientace na udržitelnost a hospodářský růst, který je založen na využívání biologických zdrojů. K cíli vede optimalizace využití půdy a nakládání s odpady. Hlavní uplatnění se předpokládá ve venkovských a okrajových regionech. Tento význam „bioekonomiky“ v současnosti dominuje, přinejmenším v Evropské unii.<ref>{{Citace monografie
 +
| příjmení = European Commission. Directorate General for Research and Innovation.
 +
| titul = Innovating for sustainable growth :a bioeconomy for Europe.
 +
| url = https://data.europa.eu/doi/10.2777/6462
 +
| vydavatel = Publications Office
 +
| místo = LU
 +
| doi = 10.2777/6462
 +
}}</ref>
  
===Vize biologických zdrojů (bio based economy BBE)===
+
===Bio-ekologická definice (KBBE)===
'''Pro vizi zdůrazňující využití biologických zdrojů (BBE)''' je typická orientace na udržitelnost a hospodářský růst, který je založen na využívání biologických zdrojů. K cíli vede optimalizace využití půdy a  nakládání s odpady. Hlavní uplatnění se předpokládá ve venkovských a okrajových regionech.  ''Tato vize představuje vědeckou vizi rozvoje, v níž „biotechnologie je hlavní pákou biohospodářství“.  Objevila se v souvislosti s „biotechnologickou revolucí“ posledních desetiletí''',''' pro kterou je typické rozšíření tradiční fermentační biotechnologie na genetickou manipulaci. Tento význam „bioekonomiky“ v současnosti dominuje, přinejmenším v Evropské unii. Evropská komise ji používá od roku 2010 k tomu, aby suroviny'' [JaDl2] ''z odvětví zemědělství, lesnictví, rybolovu, chemie, biotechnologie a energetiky byly využívány v „biorafinériích'''“''''' (European Commission, 2012a).
+
'''Bio-ekologická definice''' (KBBE) je charakterizovaná cíli jako je udržitelnost, biologická rozmanitost, ochrana ekosystémů, opětovné použití a recyklace odpadu, kaskádovité využití zdrojů. Hlavní uplatnění se předpokládá, podobně jako u druhé vize, ve venkovských a okrajových regionech. Tato vize je nejblíže pojetí udržitelnosti a [[Cirkulární ekonomika|cirkulární ekonomiky]] a navazuje na pojem „bioekonomie“, jak ho vytvořil ve dvacátých letech minulého století ruský biolog [[w:en:Fedor Baranov|Baranov]], aby popsal rybářskou ekonomiku. Po vývoji [[w:en:Gordon-Schaefer model|Gordon-Schaefferova modelu]] v padesátých letech se pojem bioekonomie postupně rozšířil tak, aby zahrnoval veškerou ekonomiku obnovitelných zdrojů.
 
 
===Bio-ekologická vize (KBBE)===
 
Poslední, '''Bio-ekologická vize (KBBE)''' je charakterizovaná cíli jako je udržitelnost, biologická rozmanitost, ochrana ekosystémů, opětovné použití a recyklace odpadu, kaskádovité využití zdrojů. Hlavní uplatnění se předpokládá, podobně jako u druhé vize, ve venkovských a okrajových regionech. Tato vize je nejblíže pojetí udržitelnosti a cirkulární ekonomiky a ''navazuje na pojem „bioekonomie“, jak ho vytvořil ve dvacátých letech minulého století ruský biolog Baranoff , aby popsal rybářskou ekonomiku. Po vývoji Gordon-Schaefferova modelu v padesátých letech se pojem bioekonomie postupně rozšířil tak, aby zahrnoval veškerou ekonomiku obnovitelných zdrojů''',''' protože tyto zdroje se dostávaly pod rostoucí tlaky. Byly prováděny první pokusy o regulaci, zejména s ohledem na rybolov. Cílem této oblasti výzkumu na pomezí ekonomie a ekologie je stanovení „maximálního udržitelného výnosu“, tj. určení množství biologického zdroje, který lze využít, aniž by byla ohrožena jeho reprodukční schopnost'''''.'''
 
  
 
'''Pro EU je charakteristická vize založená na bio based ekonomii BBE.''' zatímco pro země OECD a USA je typická podpora vize biotechnologické BE. Přístup k chápání a podpoře bioekonomie, právě tak, jako její vymezení ve strategických dokumentech, se ale v čase vyvíjí. Evropská vize se v poslední strategii z roku 2018 již blíží bio- ekologické vizi spojené s cirkulární ekonomikou.
 
'''Pro EU je charakteristická vize založená na bio based ekonomii BBE.''' zatímco pro země OECD a USA je typická podpora vize biotechnologické BE. Přístup k chápání a podpoře bioekonomie, právě tak, jako její vymezení ve strategických dokumentech, se ale v čase vyvíjí. Evropská vize se v poslední strategii z roku 2018 již blíží bio- ekologické vizi spojené s cirkulární ekonomikou.
 
  
 
==Odkazy==
 
==Odkazy==
 
===Související stránky===
 
===Související stránky===
  
===Zdroje===
+
===Reference===
 +
<references />
  
{{licence cc|Cudlínová, Eva}}
 
 
{{MAS}}
 
{{MAS}}
----[JaDl1]I když jedna definice neexistuje, nějaká by tu měla být zmíněna – je to sice výše, ale tenhle nadpis nemá relevantní obsah.
 
  
[JaDl2]Odpadní suroviny?
 
 
[[Kategorie:Bioekonomika]]
 
[[Kategorie:Bioekonomika]]

Aktuální verze z 14. 2. 2021, 18:34

Bioekonomika, v české literatuře překládaná jako biohospodářství, je relativně novým ekonomickým konceptem, který je založen na využívání obnovitelných zdrojů biomasy.

Jde o zdroje, které lze opětovně získat ze zemědělství, lesnictví a rybářství.[1] Zdrojem biomasy mohou být i odpady z výše jmenovaných činností nebo potravinářské odpady domácností, jídelen a restaurací.

Bioekonomika může být vnímána jako koncept, v němž jsou přírodní zdroje využívány inovativním způsobem, a který je součástí oběhové ekonomiky, čímž přispívá k trvale udržitelnému růstu.[2] Ústřední myšlenkou bioekonomiky je nahrazení fosilních zdrojů a jejich produktů obnovitelnými zdroji a produkty z nich.[3]

Definice bioekonomiky[editovat | editovat zdroj]

Pro bioekonomiku neexistuje jedna definice, která by byla všeobecně přijímána. Jednotlivé definice se nejvíce liší ve vymezení vstupů a výstupů biotechnologických procesů.[4]

V současnosti však existuje nejen mnoho definic, ale i mnoho různých pojmenování samotné bioekonomiky, např. bioekonomie, bioekonomika, biokapitál,[5] ale také ekonomika založená na biologii, či znalostní bioekonomika. Nicméně tato pojmenování bývají používána jako synonyma, i když se liší v reálném vnímání jednotlivých států.[6]

a) Vize biotechnologická (bio economy BE), která zdůrazňuje význam výzkumu, aplikace a komercializace biotechnologií v různých odvětvích.

b) Vize biologických zdrojů (bio based economy BBE) která se zaměřuje na úlohu výzkumu, vývoje souvisejících s biologickými surovinami v odvětvích, jako je zemědělství, lesnictví, využívaní zdrojů moří a bioenergie

c) Bioekologická vize (knowledge based economy KBBE) která zdůrazňuje význam ekologických procesů, které optimalizují využití energie a živin, podporují biologickou rozmanitost a zabraňují monokulturám a degradaci půdy. Zatímco předchozí dvě vize jsou zaměřeny na technologii a dávají hlavní roli vědě a prosazují výzkum v globalizovaném měřítku, tato vize zdůrazňuje potenciál regionálně koncentrovaných cirkulárních a integrovaných procesů.(Staffas et al. 2013).[6][7]

Charakteristika definic bioekonomika[editovat | editovat zdroj]

Biotechnologická definice (bio economy BE)[editovat | editovat zdroj]

Pro biotechnologickou vizi (BE) je typická orientace na hospodářský růst a vytváření pracovních míst. Cílů má být dosaženo aplikací biotechnologie a podporou výzkumu a vývoje. Předpokládá se globální aplikace, důležitou roli hrají průmyslové klastry. Tato vize navazuje na „Znalostní ekonomiku“, která se objevila už v roce 1996 ve zprávě OECD. V roce 2005 došlo k novému sémantickému posunu od znalostní ekonomiky na „znalostní bioekonomiku“.[8] O několik let později se objevil ve zprávě OECD z roku 2009, výraz „bioekonomika“.

Definice založená na biologických zdrojích (bio based economy BBE)[editovat | editovat zdroj]

Pro definici zdůrazňující využití biologických zdrojů (BBE) je typická orientace na udržitelnost a hospodářský růst, který je založen na využívání biologických zdrojů. K cíli vede optimalizace využití půdy a nakládání s odpady. Hlavní uplatnění se předpokládá ve venkovských a okrajových regionech. Tento význam „bioekonomiky“ v současnosti dominuje, přinejmenším v Evropské unii.[9]

Bio-ekologická definice (KBBE)[editovat | editovat zdroj]

Bio-ekologická definice (KBBE) je charakterizovaná cíli jako je udržitelnost, biologická rozmanitost, ochrana ekosystémů, opětovné použití a recyklace odpadu, kaskádovité využití zdrojů. Hlavní uplatnění se předpokládá, podobně jako u druhé vize, ve venkovských a okrajových regionech. Tato vize je nejblíže pojetí udržitelnosti a cirkulární ekonomiky a navazuje na pojem „bioekonomie“, jak ho vytvořil ve dvacátých letech minulého století ruský biolog Baranov, aby popsal rybářskou ekonomiku. Po vývoji Gordon-Schaefferova modelu v padesátých letech se pojem bioekonomie postupně rozšířil tak, aby zahrnoval veškerou ekonomiku obnovitelných zdrojů.

Pro EU je charakteristická vize založená na bio based ekonomii BBE. zatímco pro země OECD a USA je typická podpora vize biotechnologické BE. Přístup k chápání a podpoře bioekonomie, právě tak, jako její vymezení ve strategických dokumentech, se ale v čase vyvíjí. Evropská vize se v poslední strategii z roku 2018 již blíží bio- ekologické vizi spojené s cirkulární ekonomikou.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související stránky[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. A sustainable bioeconomy for Europe strengthening the connection between economy, society and the environment : updated bioeconomy strategy. Luxembourg: [s.n.] 1 Online-Ressource (circa 107 Seiten) s. Dostupné online. ISBN 978-92-79-94144-3, ISBN 92-79-94144-5. OCLC 1099358181 
  2. MACIEJCZAK, Mariusz. How to analyze bioeconomy?. Parametr "periodikum" je povinný! 2015. Dostupné online [cit. 2021-02-14]. DOI:10.22004/AG.ECON.233499. (anglicky) 
  3. Biofuels: Putting Pressure on Petrol: Can biofuels find the path to petroleum parity?. Renewable Energy World [online]. [cit. 2021-02-14]. Dostupné online. (anglicky) 
  4. MACIEJCZAK, M.; HOFREITER, K.. How to define bioeconomy?. Rozczniki Naukowe. 2013, roč. 15, čís. 4, s. 243–248. Dostupné online.  
  5. BIRCH, Kean; TYFIELD, David. Theorizing the Bioeconomy: Biovalue, Biocapital, Bioeconomics or . . . What?. Science, Technology, & Human Values. 2013-05, roč. 38, čís. 3, s. 299–327. Dostupné online [cit. 2021-02-14]. ISSN 0162-2439. DOI:10.1177/0162243912442398. (anglicky) 
  6. 6,0 6,1 STAFFAS, Louise; GUSTAVSSON, Mathias; MCCORMICK, Kes. Strategies and Policies for the Bioeconomy and Bio-Based Economy: An Analysis of Official National Approaches. Sustainability. 2013-06-20, roč. 5, čís. 6, s. 2751–2769. Dostupné online [cit. 2021-02-14]. ISSN 2071-1050. DOI:10.3390/su5062751. (anglicky) 
  7. LEVIDOW, Les. EU criteria for sustainable biofuels: Accounting for carbon, depoliticising plunder. Geoforum. 2013-01, roč. 44, s. 211–223. Dostupné online [cit. 2021-02-14]. DOI:10.1016/j.geoforum.2012.09.005. (anglicky) 
  8. New perspectives on the Knowledge-Based Bio-Economy (KBBE) Conference Report - Reports - ETIP-B-SABS 2. ec.europa.eu [online]. [cit. 2021-02-14]. Dostupné online. 
  9. EUROPEAN COMMISSION. DIRECTORATE GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION. Innovating for sustainable growth :a bioeconomy for Europe.. LU: Publications Office Dostupné online. DOI:10.2777/6462. 


Logo TACR.pngTato stránka vznikla, či byla výrazně rozšířena v rámci projektu „Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe“, podpořeného v letech 2019–2022 Technologickou agenturou České republiky. Podrobnosti o projektu.