Bariérový efekt: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 6: Řádek 6:
 
*Špyňar, P.: Fragmentace krajiny. Vstoupit do krajiny. Současná krajina a její problémy [online] Přístup z WWW: <http://krajina.kr-stredocesky.cz/article.asp?id=27>
 
*Špyňar, P.: Fragmentace krajiny. Vstoupit do krajiny. Současná krajina a její problémy [online] Přístup z WWW: <http://krajina.kr-stredocesky.cz/article.asp?id=27>
 
*Hodnocení fragmentace krajiny dopravou. Evernia - konzultační kancelář pro životní prostředí. [online] Přístup z WWW: <http://www.evernia.cz/publikace/Hodnoceni_fragmentace_krajiny_dopravou_cz.pdf>
 
*Hodnocení fragmentace krajiny dopravou. Evernia - konzultační kancelář pro životní prostředí. [online] Přístup z WWW: <http://www.evernia.cz/publikace/Hodnoceni_fragmentace_krajiny_dopravou_cz.pdf>
*Zatloukal, J.: Doprava a životní prostředí. [online] Ministerstvo dopravy a spojů ČR. Přístup z WWW: <http://www.czp.cuni.cz/projekty/konf_hledani/Sbornik/RTF/zatloukal.rtf>
+
*Zatloukal, J.: Doprava a životní prostředí. [online] Ministerstvo dopravy a spojů ČR. Přístup z WWW: <http://www.czp.cuni.cz/czp/images/stories/Vystupy/Konference/0001_Hledani odpovedi_na_vyzvy_soucasneho sveta/zatloukal.rtf>
*Anděl, P.: Fragmentace krajiny – zásadní problém ochrany přírody a způsob jeho hodnocení. Veřejná správa. č. 36 roč. 2006 [online] Přístup z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/s/2006/36/konz.html>
+
*{{Cite book
*Metodika k posuzování fragmentace krajiny dopravními liniovými stavbami, MŽP ČR, odbor ekologie krajiny a lesa: In: <http://www.evernia.cz/cz_fragm/html/metodicke.htm>
+
| publisher = Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
 +
| isbn = 80-86064-92-1
 +
| title = Hodnocení fragmentace krajiny dopravou: metodická příručka
 +
| location = Praha
 +
| date = 2005
 +
}}
 +
*{{Cite book
 +
| edition = 1. vyd
 +
| publisher = Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací
 +
| isbn = 80-903787-1-4
 +
| last = Evernia
 +
| first = (firma)
 +
| coauthors = silnic a dálnic ČR Ředitelství
 +
| title = Hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby: technické podmínky: schváleno MD-OPK čj.-505/06-120-RS/2 ze dne 7.9.2006 s účinností od 1. října 2006, ev. č. TP 181
 +
| location = Praha
 +
| date = 2006
 +
}}
 
*[[Portál:Doprava a životní prostředí]]
 
*[[Portál:Doprava a životní prostředí]]
  
 
[[Kategorie:Využití území]]
 
[[Kategorie:Využití území]]

Verze z 11. 6. 2013, 10:25

S fragmentací krajiny úzce souvisí vznik bariérového efektu, kdy se dopravní stavba stává výraznou bariérou na migrační cestě. Komunikace představuje fyzickou překážku, která má důsledky pro populace živočichů. Pro velké savce je většinou komunikace překážkou, jen je-li oplocena a provoz je vysoce intenzivní. Menší živočichové na komunikaci (obojživelníci, drobní savci, bezobratlí) jsou mnohem častěji sraženi vozidly nebo usmrceni predátory. Jestliže komunikace účinně oddělují populace živočichů po několik generací mohou se tyto populace demograficky změnit. Dochází-li k opakovanému rozmnožování mezi příbuznými jedinci, mohou být následkem dokonce nevratné genetické změny vedoucí postupně k degeneraci a úhynu celých společenstev fauny. Druhy, které potřebují velkou rozlohu území, jsou na fragmentaci nejcitlivější. Malé populace mohou trpět příbuzenským křížením nebo mohou vyhynout a jsou tedy mnohem závislejší na migraci než velké populace. Ve většině případů komunikace pohyb živočichů úplně nezastaví, ale značně ho omezí.

Zdroje

  • Dufek, J., Jedlička, J., Adamec, V.: Fragmentace lokalit dopravní infrastrukturou – ekologické efekty a možná řešení v projektu COST 341. [online] Centrum dopravního výzkumu Ministerstva dopravy. Přístup z WWW: <http://www.cdv.cz/text/szp/frag/frag-doprava.pdf>
  • Špyňar, P.: Fragmentace krajiny. Vstoupit do krajiny. Současná krajina a její problémy [online] Přístup z WWW: <http://krajina.kr-stredocesky.cz/article.asp?id=27>
  • Hodnocení fragmentace krajiny dopravou. Evernia - konzultační kancelář pro životní prostředí. [online] Přístup z WWW: <http://www.evernia.cz/publikace/Hodnoceni_fragmentace_krajiny_dopravou_cz.pdf>
  • Zatloukal, J.: Doprava a životní prostředí. [online] Ministerstvo dopravy a spojů ČR. Přístup z WWW: <http://www.czp.cuni.cz/czp/images/stories/Vystupy/Konference/0001_Hledani odpovedi_na_vyzvy_soucasneho sveta/zatloukal.rtf>
  •  (2005) Hodnocení fragmentace krajiny dopravou: metodická příručka. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. ISBN 80-86064-92-1. 
  • Evernia, (firma); silnic a dálnic ČR Ředitelství (2006). Hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby: technické podmínky: schváleno MD-OPK čj.-505/06-120-RS/2 ze dne 7.9.2006 s účinností od 1. října 2006, ev. č. TP 181, 1. vyd, Praha: Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací. ISBN 80-903787-1-4. 
  • Portál:Doprava a životní prostředí