Šablona:Citace patentu/doc

Z Enviwiki
< Šablona:Citace patentu
Verze z 16. 12. 2007, 14:59, kterou vytvořil cs>Beren (dokončení)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zde je dokumentace k šabloně {{Citace patentu}}. Diskusi je možno vést na Šablona diskuse:Citace patentu.

Užití

Všechna pole musí být malými písmeny. Zkopírujte prázdnou verzi na místo použití:

Plná verze Obvyklé užití
{{Citace patentu
 | příjmení přihlašovatele = 
 | jméno přihlašovatele = 
 | přihlašovatel = 
 | odkaz na přihlašovatele =
 | příjmení vlastníka = 
 | jméno vlastníka = 
 | vlastník = 
 | odkaz na vlastníka = 
 | titul =
 | odkaz na titul = 
 | příjmení vynálezce = 
 | jméno vynálezce = 
 | vynálezce = 
 | odkaz na vynálezce = 
 | příjmení vynálezce2 = 
 | jméno vynálezce2 =
 | vynálezce2 = 
 | odkaz na vynálezce2 = 
 | příjmení vynálezce3 = 
 | jméno vynálezce3 =
 | vynálezce3 = 
 | odkaz na vynálezce3 = 
 | další vynálezci = 
 | poznámka = 
 | stát = 
 | úřad = 
 | druh dokumentu =
 | číslo = 
 | datum vydání =
 | rok vydání = 
 | měsíc vydání =
 | den vydání = 
 | datum přístupu = 
 | url = 
 | jazyk = 
}}
{{Citace patentu
 | příjmení přihlašovatele = 
 | jméno přihlašovatele = 
 | odkaz na přihlašovatele = 
 | odkaz na korporaci = 
 | titul = 
 | poznámka =
 | stát = 
 | úřad = 
 | druh dokumentu = 
 | číslo = 
 | datum vydání = 
 | url = 
 | datum přístupu = 
}}

Parametry

Primární odpovědnost

Parametry určující hlavní odpovědnost za patent, tj. přihlašovatele, popřípadě vlastníka práv k patentu, většinou jde o jméno korporace nebo člověka. Jména se uvádí bez titulů a vědeckých hodností.

Parametry pro přihlašovatele:

 • příjmení přihlašovatele – příjmení přihlašovatele patentu
 • jméno přihlašovatele – jméno přihlašovatele patentu
 • přihlašovatel
  • použití parametrů jméno a příjmení může být problematické v případech přihlašovatelů, u nichž je zvykem příjmení psát vždy jako první (jak je tomu například v čínštině). V takovém případě by čárka mezi jménem a příjmením působila nepatřičně. Někdy je také problém určit přesný rozsah příjmení. V tom případě je lepší parametry jméno a příjmení nepoužít a vyplnit raději pole autor pomocí notace „Hu Ke Jie“ podle toho, jak je třeba.
  • Jiné přípustné užití tohoto parametru nastává v okamžiku, kdy přihlašovatelem je korporace.
 • odkaz na přihlašovatele – existuje-li na Wikipedii článek s životopisem, uvede se zde jeho jméno

Pokud je vlastník práv k patentu odlišný od přihlašovatele, je možné jej uvést.

Parametry pro vlastníka jsou ekvivalentní parametrům pro přihlašovatele

 • příjmení vlastníka
 • jméno vlastníka
 • vlastník
 • odkaz na vlastníka

Název

 • titul – název patentu. Pokud je složen z více částí, je třeba jej zformátovat podle normy podle následujících zásad:
  • Jde-li o název a podnázev, je třeba nejprve uvést název, pak podnázev, podle pořadí na titulní stránce. Musí být odděleny dvojtečkou.
  • Je-li dokument součástí většího celku, je potřeba uvést všechny části hierarchie od nejvyšší úrovně až po náš dokument. Části hierarchie je třeba oddělit tečkami.
  • U dokumentů mezinárodních organizací je možné se setkat s vícejazyčnými názvy. Zapisujeme v pořadí, jak jsou na titulní stránce, oddělujeme rovnítkem.
 • odkaz na titul – existuje-li na Wikipedii článek o daném dokumentu, uvede se zde jeho jméno
 • url – URL online monografie.

Sekundární odpovědnost

Parametry určující sekundární (odbornou) odpovědnost za vynález, jména maximálně tří vynálezců, kteří postoupili své právo spravovat patent nějaké korporaci. Jména se uvádějí bez titulů a vědeckých hodností.

Parametry pro prvního vynálezce se vyplňují vždy, je-li uveden aspoň jeden vynálezce.

 • příjmení vynálezce – příjmení 1. vynálezce
 • jméno vynálezce – jméno 1. vynálezce
 • vynálezce – použití parametrů jméno a příjmení může být problematické v případech osob, u nichž je zvykem příjmení psát vždy jako první (jak je tomu například v čínštině). V takovém případě by čárka mezi jménem a příjmením působila nepatřičně. Někdy je také problém určit přesný rozsah příjmení. V tom případě je lepší parametry jméno a příjmení nepoužít a vyplnit raději pole autor pomocí notace „Hu Ke Jie“ podle toho, jak je třeba.
 • odkaz na vynálezce – existuje-li na Wikipedii článek s životopisem, uvede se zde jeho jméno

Parametry pro druhého vynálezce se vyplňují, pokud jsou uvedeni právě dva nebo právě tři vynálezci. Význam je analogický parametrům pro 1. vynálezce.

 • příjmení vynálezce2
 • jméno vynálezce2
 • vynálezce2
 • odkaz na vynálezce2

Parametry pro třetího vynálezce se vyplňují, pokud jsou uvedeni právě tři vynálezci. Význam je analogický parametrům pro 1. vynálezce.

 • příjmení vynálezce3
 • jméno vynálezce3
 • vynálezce3
 • odkaz na vynálezce3

Následující parametr se vyplňuje, jen je-li v dokumentu uvedeno více vynálezců než tři. V tom případě se vyplňují informace pouze o prvním vynálezci.

 • další vynálezci – do tohoto pole se vepíše „et. al.“ nebo „aj.“ či „a kol.“

Identifikace dokumentu

 • stát – země, která patent schválila
 • úřad – úřad, který patent schválil
 • druh dokumentu – druh dokumentu, není-li vyplněno, zní „patentový spis“
 • číslo – číslo dokumentu. První dvě písmena je kód ISO pro země (ISO 3166) nebo kód pro mezinárodní organizace (WIPO Standard ST. 3), dále následuje číslo dokumentu a končí dvěma písmeny. Lze zkrátit na pouhé číslo dokumentu.

Vydání

 • datum vydání – datum vydání dokumentu. Zadává se v ISO 8601 YYYY-MM-DD formátu, např. 2006-02-17. Pokud známe jen část údajů, použijeme raději následující položky.
  • rok vydání – rok vydání.
   • Pokud z jiných zdrojů než z dokumentu zjistíme rok vydání, zapíšeme jej do hranatých závorek, např. „[1992]“.
   • Je-li tento rok jen pravděpodobný, doplňujeme otazník, např. „[1992?]“.
   • Pokud z jiných zdrojů než z dokumentu zjistíme alespoň desetiletí, uvedeme místo poslední číslice spojovník, např. pokud kniha vyšla v 90. letech 20. století, píšeme „[199-]“.
  • Známe-li i ono desetiletí jen pravděpodobně, doplňujeme otazník, např. „[199-?]“.
  • měsíc vydání – měsíc vydání (1–12). Není-li znám, neuvádí se.
  • den vydání – den vydání (1–31). Není-li znám, neuvádí se.

Další

 • poznámka – nějaká další podstatná informace k dokumentu. Například interní číslování.
 • jazyk – užívá se jen u cizojazyčných děl, jde o seznam užitých jazyků oddělených čárkami, např. „anglicky, německy, řecky“.

Příklady

 • {{Citace patentu | přihlašovatel = Nová huť, a. s., Ostrava | titul = Trysková sestava přestupníkového kolena | jméno vynálezce = Jiří | příjmení vynálezce = Kose | poznámka = Int. Cl. C 1O B 27/06 | stát = Česká republika | druh dokumentu = patentový spis | číslo = 279967 }}

  NOVÁ HUŤ, A. S., OSTRAVA. Trysková sestava přestupníkového kolena. Původce vynálezu: Jiří KOSE. Int. Cl. C 1O B 27/06. Česká republika. Patentový spis 279967.

Chyby, rozdíly oproti normě a možnosti zlepšení

 1. V šabloně není ošetřeno, když některý údaj končí tečkou, např. pokud je jméno vyjádřeno zkratkou, třeba „J. R. R.“, a vznikají tak dvojité tečky (kde druhou tečku vkládá šablona). Toto bohužel není možné ošetřit v rámci současné verze MediaWiki.
 2. Norma neudává značení jazyka, ten je však vyjádřen zachováním cizích slov v informacích o vydání (edition, Auflage, izdanie). Naše šablona oproti tomu na konec citace uvádí, v jakém jazyce dokument (nebo citovaný text) je.

Externí odkazy