Případ dobré praxe: British Airways

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Informace o společnosti[editovat | editovat zdroj]

Britský národní dopravce British Airways (BA), je 3. největší evropskou aerolinkou operující po celém světě. Jakožto jedni z lídrů leteckého průmyslu, jsou si BA vědomi své společenské zodpovědnosti a rozvíjejí řadu projektů zabývající se především snižováním leteckých emisí (CO2, NOx).

BA se staly jakýmsi průkopníkem v boji proti globálnímu oteplování, které se do určité míry přičítá právě aerolinkám. Pro řadu aerolinek poměrně nepopulární téma proměnily BA v konkurenční výhodu.

Cíle[editovat | editovat zdroj]

Snížit podíl letecké dopravy na globálním oteplování a tím i dopad na životní prostředí do budoucna (světový příspěvek letecké dopravy je v současnosti dle Sternovy zprávy 1,6% a dále se očekává růst až na 5% do roku 2050).

Dalším cílem je např. zvýšení palivové efektivity letounů o 25% do roku 2025 nebo snížení energetické spotřeby pozemních složek o 10%.

Aktivity[editovat | editovat zdroj]

BA byly první aerolinkou, která představila dobrovolné kompenzování vypouštěného oxidu uhličitého. Tzv. ofsety oxidu uhličitého (carbon offsetting) jsou jedním z nástrojů přímé kompenzace cestujícího. Ten si může na webu aerolinek spočíst svoji „uhlíkovou stopu“ za daný let (carbon footprint) a poplatkem kompenzovat svůj podíl na znečištění.

Vybrané peněžní prostředky potom dotují projekty snižující vypouštěné emise. Celý mechanismus funguje v rámci Kjótského protokolu, který garantuje kvalitu dotovaných projektů.

Podporované projekty se většinou realizují v rozvojových zemích s důrazem na podporu obnovitelných zdrojů energie a dále sociální a ekonomický přínos. Projekty mají i pozitivní dopad na zdraví, jelikož lokálně zlepšují kvalitu ovzduší. Jedná se např. o větrný park a hydroelektrárnu v Číně a v Brazílii.

Dále BA aktivně podporují obchodování s emisemi (emission trading). Jsou členem britského systému pro obchodování s emisemi a lobují za co nejrychlejší začlenění evropského letectví do EU ETS. Dosáhly na tomto poli významného úspěchu: Evropská komise koncem roku 2006 formálně navrhla a projednává legislativu, podle které by letectví bylo začleněno do EU ETS od roku 2011.

BA se staly jedním se zakladatelů skupiny Sustainable Aviation (Udržitelné letectví), které sdružuje klíčové hráče leteckého odvětví v UK a zabývá se snižováním dopadů leteckého průmyslu a udržitelností jeho rozvoje především ve Velké Británii.

Další aktivity BA[editovat | editovat zdroj]

  • měří a informují o svých emisích
  • podporují zefektivnění prostupů řízení letového provozu (snížení prostojů a vyčkávání)
  • obnovují leteckou flotilu tiššími a efektivnějšími letouny
  • podporují výzkum vlivu NOx na globální klima
  • zdokonalují vzletové a přistávací procedury, aby dosáhly vyšší palivové efektivity
  • na středních tratích se využívají odlehčené sedačky a tím snižují spotřebu
  • létají po přímějších letových trasách

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

Související stránky[editovat | editovat zdroj]

Dopad letecké dopravy na životní prostředí

Komentář[editovat | editovat zdroj]

Je zřejmé, že letecká doprava není příliš ekologicky přívětivá, ovšem negativní prezentace jejího vlivu na životní prostředí jsou často vzdáleny realitě. Ozývají se dokonce hlasy na bojkotování letecké dopravy a preferování ekologičtějších dopravních prostředků. Dobře, ovšem dá se v dnešním globálním světě letecký transport ignorovat?

Zajímavé názory si můžete přečíst na Carbon limited