Diskuse:REZZO

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Připomínky skupiny C[editovat zdroj]

Text je dost stručný,ale přehledný. Měl by se více rozepsat.Např. vysvětlit co jsou stacionární a mobilní zdroje. Zdroje se do REZZO 1,2 a 3 se dělí podle instalovaného výkonu,což je celkový výkon (užitečný + ztráty). V REZZO 1 a 2 jsou zdroje evidovány individuálně,např. elektrárna má 4 komíny -> každý komín evidován individuálně. O těchto zdrojích je hodně údajů - technické, geografické, výška zdroje, teplota spalin, rychlost výstupu spalin...REZZO 3: zdroje evidovány souhrně po územních jednotkách, provádějí se bilanční odhady. Zdroje pro REZZO 4 jsou evidovány pro územní obvody - okresy, dělají se pro ně bilanční úvahy, které zahrnují např. hustotu provozu, složení provozu apod. -> průzkumy na silnicích. Poslední část - Organizace - mi přijde nepřehledná. Je tam nahuštěno moc termínů ( ČHMÚ, ISKO, ČIŽP, Souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší). Chtělo by to trochu více rozepsat a vysvětlit.


Připomínky skupiny (B)[editovat zdroj]

Text je velmi řídký,určitě by bylo dobré se více rozepsat jak už bylo zmíněno.Uvítala bych objasnění stacionárního a mobilního zdroje.Dále překlep v poslední větě u REZZO 3.


Poznámky pedagogů[editovat zdroj]

Text nesplňuje požadovanou délku 3000-4000 znaků, obsahuje velmi málo jakékoliv práce autora. Obrázek jednak nemá příliš vztah k tématu, především však pochází ze stránky http://www.chmi.cz , která je jednoznačně s copyrightem, takže nejde tak jednoduše převzít. Doporučuji hledat vhodný obrázek na http://commons.wikimedia.org - u obrázku však musí být uveden původ!!

--Jiří Dlouhý 2. 12. 2008, 20:27 (UTC)


Skupina F[editovat zdroj]

Text sice nesplňuje požadovanou délku, ale to nevidím, jako problém. (Zkuste se podívat do enviwiki na některé základní termíny, jako je ekologie, živočich atd. a zjistíte, že obvyklá délka je tak kolem 1500 znaků, což je podle mě naprosto postačující. Běžný čtenář, ve většině případú, chce získat jen povšechné povědomí o dané problematice a ne číst romány. Na to si může vyhledat odbornou publikaci, která se danou problematikou zabývá!) Jinak použití obrázku skutečně není moc šťastné. Je jistě mnoho lepších zdrojů, s lepšími obrázky. Snad by to ještě chtělo doplnit nějaké odkazy na další termíny v enviwiki a další stránky.

komentář[editovat zdroj]

kromě technických informací doporučuji doplnit celkový kontext - tedy například právní zakotvení.

Jana Dlouhá

připomínky učitelů[editovat zdroj]

  • po strukturní stránce dobré
  • zcela chybí informace o tom, kdo, jak a k čemu využívá informace z REZZO
  • chybí propojení na jiné stránky enviwiki s podobným tématem

Lenka Pachmanová


poznámka autora: mám za to že propojení se souvisejícími stránkami na enviwiki jsou jak v textu, tak v části "Témata" na konci. to že jich není mnoho je dané hlavně tím, že v enviwiki zatím obecně není tolik hotových hesel