Diskuse:Itai-itai

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

"Připomínky skupiny B: Jakub" Přečtl jsem si článek p. Mihajloviče a mohlo by se z něj čerpat více informací např. jak Cd působí v organismech, jaký vliv má na metabolismus. V jaké formě bylo uvolněno do prostředí. Určitě by bylo dobré i nějaký přikladz ČR, nějaky zvýšený výskyt nebo uník a co to způsobilo za škody.

Připomínky skupiny A Téma je dobře a bez chyb zpracováno. Nejsou zde odkazy - rád bych poukázal na heslo itai-itai na anglické wikipedii, kteréá by si odkaz určitě zasloužila. Jako dalšíodkaz by bylo možná internetová stránka Vesmíru s článkem pana Mihajloviče zmiňovaný v literatuře. Jsou dostupné i mapy zamořené oblasti, proto si myslím, že by nebylo špatné nějaký přidat a obzvláštnit tím text. Po přečtení angl. wikipedie si myslím, že rozšížení textu o část "vypořádání se s následky" by bylo zajímavé.


Připomínky skupiny F: Helena

Zdroje zmíněné v textu nejsou napsané podle zadání uvádění zdrojů v enviwiki a nejsou propojeny jejich čísla v textu s následným seznamem zdrojů. V sekci témata bych čekala spíše zařazení do hierarchie Enviwiki než odkazy na českou Wikipedii, kterou bych umístila spíše do sekce Odkazy, která úplně chybí. Zde by mohly být adresy i jiných zdrojů než Wikipedie, například nějaké studie z dané oblasti, protože tato problematika byla často zmiňována v různých zdravotnických pracích. Není zde uvedena žádná publikace jako doplňková literatura pro rozšíření povědomí o daném tématu. V textu by možná mohlo být zmíněno, jaké jsou dnes limity na obsah kadmia v potravě, ve vodě a v prostředí, aby čtenář mohl porovnat, jak obrovské tehdejší koncentrace byly. Také by mohlo být řečeno více o účincích kadmia na organismy a ekosystémy obecně, ale to myslím není problém autora hesla ITAI-ITAI ale vytvoření sekce chemické látky a následného vytvoření hesel o jednotlivých toxických kovech.


Připomínky skupiny E (P): Text je srozumitelný a čtivý, až na první větu, která se mi zdá stylisticky nesprávná. Dále by jistě šlo vyhledat ještě více informací např. z článku p. Mihajloviče, jak zde již bylo řečeno. Odkazy na wikipedii bych zařadil spíš do sekce externích odkazů než do témat, ale to je detail.

K připomínkám skupiny B: Text byl doplněn o další informace.

K připomínkám skupiny A: Byl připsán odkaz na anglickou Wikipedii, ve které je zpracováno téma vypořádání se s následky. K článkům z časopisu Vesmír byly připojeny adresy, kde si lze články přečíst v elektronické podobě. Mapky zamořené oblasti nejsou k dispozici na Mediawiki Commons a na stránkách s vhodnými mapkami je uveden Copyright, proto obrázky nebudou přiloženy. Čtenář je objeví, pokud klikne na použité zdroje.

K připomínkám skupiny F: Text byl doplněn o další informace a zdroje byly propojeny do textu.

připomínky učitelů[editovat zdroj]

  • OK, dobrá práce s literaturou, celkem přehledné
  • chybí trochu závěr - je to o výskytu kadmia v ČR, ale co to znamená???

--JaDlo 14. 1. 2009, 11:43 (UTC)