Klima: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 49: Řádek 49:
 
Dále viz [http://ekolist.cz/kn-ovzd.shtml Zelený knihomol], Ovzduší, klima, ozonová vrstva.
 
Dále viz [http://ekolist.cz/kn-ovzd.shtml Zelený knihomol], Ovzduší, klima, ozonová vrstva.
  
[[Kategorie:Atmosféra]]
+
[[Kategorie:Ovzduší]]

Verze z 18. 2. 2008, 23:45

Úvod

Mezi hlavní faktory, které ovlivňují celoroční průběh teplot v určitém území, patří schopnost zemského povrchu a ovzduší pohlcovat nebo odrážet sluneční paprsky, schopnost teplo zadržovat, a také ho prouděním odvádět do jiných oblastí.

Vodní režim závisí na poměrném podílu vodních ploch v daném území; teplotním režimu; směrech proudění větru; vegetaci, která zadržuje srážkové vody nebo jim ve zvýšené míře dovolí odtéci po povrchu atd.

Relativní stabilitu podnebí na Zemi působí řada mechanismů negativních zpětných vazeb (viz Cílek, V., 1998) v rámci globálního klimatického systému, který je nesmírně složitý.

Klima na Zemi se v minulosti značně měnilo.Vždy se mu přizpůsobily také formy života – pro určitá geologická období jsou příznačné určité druhy rostlin a živočichů, které se od dnešních mnohdy velmi liší.

Věda o podnebí – klimatologie – studuje meteorologické procesy v dlouhodobém měřítku. Popisuje a vysvětluje typické i zvláštní vlastnosti klimatu v nejrůznějším rozsahu (od globálního popisu celé Země až po drobný detail terénu), zabývá se tříděním podnebí, vymezováním klimatických oblastí a studiem podnebí během dlouhých časových období (kolísání podnebí, klimatické změny).

V České republice se shromažďováním údajů o počasí a jejich zpracováním zabývá Český hydrometeorologický ústav. Zde se vypočítávají průměrné a extrémní hodnoty, četnosti (pravděpodobnosti) výskytu jednotlivých meteorologických prvků a jevů (standardní zpracování klimatologických dat), a také jsou popisovány možné vlivy klimatu na různé společenské a ekonomické aktivity (doprava, energetika, teplárenství) a na zdraví člověka (aplikované zpracování klimatologických dat) .

Cíle

  • Pochopit klima jako dynamický globální systém; uvědomit si jeho význam pro každodenní život.
  • Porozumět změnám klimatu v minulosti a současnosti; vlivům, jež je způsobily.
  • Zjistit, jaké jsou hlavní způsoby měření údajů o počasí.
  • Naučit se vyhledávat potřebná meteorologická a klimatologická data.
  • Získat informace o skleníkovém jevu a umět vyvodit závěry o globálním oteplení.
  • Orientovat se v právních a institucionálních opatřeních zaměřených na klimatické změny.

Témata

Příklady pro výuku

Využití Diáře pro učitele z produkce CENIA: Téma Klima

Zdroje

Cílek, V. (1998): Dialog mezi mořem a větrem. NAO: tekutá časomíra severoatlantické oscilace. In: Vesmír 77, 367, 1998/7. Pro registrované.

Meteorologie, klimatologie a hydrologie

Globální oteplování

Nedbal, L. (2001): OTEPLOVÁNÍ: Jak zastavit globální změny klimatu?

Science World (2003): Václav Cílek podruhé: Budoucí oteplování a jak se změní v opak

ČHMÚ: Souhrnné údaje o klimatu

Dále viz Zelený knihomol, Ovzduší, klima, ozonová vrstva.