Zvláště chráněná území: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(Založena nová stránka s textem „K ochraně přírody a krajiny slouží zvláště chráněná území. V tomto území je cílem zachování či zlepšení jeho stavu a ponechat území…“)
 
Řádek 23: Řádek 23:
 
Pokud je potřebné zabezpečit zvláště chráněné území před rušivými vlivy okolí, vyhlásí se pro toto území ochranné pásmo. V něm jsou jasně vymezené činnosti a zásahy, které jsou vázané na souhlas orgánů ochrany přírody.<ref name=":0" />
 
Pokud je potřebné zabezpečit zvláště chráněné území před rušivými vlivy okolí, vyhlásí se pro toto území ochranné pásmo. V něm jsou jasně vymezené činnosti a zásahy, které jsou vázané na souhlas orgánů ochrany přírody.<ref name=":0" />
  
== Rozdělení ==
+
==Rozdělení==
 
Zvláště chráněná území jsou rozdělena v České republice do třech kategorií:<ref name=":0" />
 
Zvláště chráněná území jsou rozdělena v České republice do třech kategorií:<ref name=":0" />
  
* Velkoplošná zvláště chráněná území (VZCHÚ)
+
*Velkoplošná zvláště chráněná území (VZCHÚ)
* Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ)
+
*Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ)
* Natura 2000
+
*Natura 2000
  
 
Dále se tyto území rozdělují na:
 
Dále se tyto území rozdělují na:
  
* Velkoplošná zvláště chráněná území (VZCHÚ)
+
*Velkoplošná zvláště chráněná území (VZCHÚ)
 
**[[w:cs:Národní parky v Česku|Národní park]] (NP)
 
**[[w:cs:Národní parky v Česku|Národní park]] (NP)
**[[w:cs:Chráněná krajinná oblast]] (CHKO)
+
**[[w:cs:Chráněná krajinná oblast|Chráněná krajinná oblast]] (CHKO)
* Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ)
+
*Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ)
 
**[[w:cs:Národní přírodní rezervace v Česku|Národní přírodní rezervace]] (NPR)
 
**[[w:cs:Národní přírodní rezervace v Česku|Národní přírodní rezervace]] (NPR)
 
**[[w:cs:Národní přírodní památky v Česku|Národní přírodní památka]] (NPP)
 
**[[w:cs:Národní přírodní památky v Česku|Národní přírodní památka]] (NPP)
 
**[[w:cs:Přírodní rezervace v Česku|Přírodní rezervace]] (PR)
 
**[[w:cs:Přírodní rezervace v Česku|Přírodní rezervace]] (PR)
 
**[[w:cs:Přírodní památky v Česku|Přírodní památka]] (PP)
 
**[[w:cs:Přírodní památky v Česku|Přírodní památka]] (PP)
* Natura 2000
+
*Natura 2000
 
**[[w:cs:Evropsky významná lokalita]] (EVL)
 
**[[w:cs:Evropsky významná lokalita]] (EVL)
 
**[[w:cs:Ptačí oblasti v Česku|Ptačí oblast]] (PO)<ref name=":0" />
 
**[[w:cs:Ptačí oblasti v Česku|Ptačí oblast]] (PO)<ref name=":0" />
Řádek 97: Řádek 97:
 
|}
 
|}
  
=== Národní parky (NP) ===
+
===Národní parky (NP)===
 
Národní parky jsou území typické svojí rozsáhlostí, geologickou stavbou a jsou významná v národním či mezinárodním měřítku v oblasti ekologie, vědy či vzdělání. Bývá zde zachovalý a člověkem neovlivněný ekosystém. Na území České republiky máme čtyři Národní parky – Krkonošský NP, NP Šumava, NP České Švýcarsko, NP Podyjí. Svojí rozlohou je největší NP Šumava.<ref name=":1">{{Citace elektronického periodika
 
Národní parky jsou území typické svojí rozsáhlostí, geologickou stavbou a jsou významná v národním či mezinárodním měřítku v oblasti ekologie, vědy či vzdělání. Bývá zde zachovalý a člověkem neovlivněný ekosystém. Na území České republiky máme čtyři Národní parky – Krkonošský NP, NP Šumava, NP České Švýcarsko, NP Podyjí. Svojí rozlohou je největší NP Šumava.<ref name=":1">{{Citace elektronického periodika
 
| příjmení = AOPK ČR
 
| příjmení = AOPK ČR
Řádek 111: Řádek 111:
 
}}</ref>
 
}}</ref>
  
=== Chráněná krajinná oblast (CHKO) ===
+
===Chráněná krajinná oblast (CHKO)===
 
Chráněné krajinné oblasti jsou charakteristické svojí harmonickou krajinou, rozsáhlým územím, značným podílem přirozených ekosystémů, značným zastoupením dřevin a můžeme zde i objevit historické osídlení. Podmínkou pro hospodářské využití těchto oblastí je ohled na zachování a podporu ekologické funkce území.<ref name=":1" />
 
Chráněné krajinné oblasti jsou charakteristické svojí harmonickou krajinou, rozsáhlým územím, značným podílem přirozených ekosystémů, značným zastoupením dřevin a můžeme zde i objevit historické osídlení. Podmínkou pro hospodářské využití těchto oblastí je ohled na zachování a podporu ekologické funkce území.<ref name=":1" />
  
=== Národní přírodní rezervace (NPR) ===
+
===Národní přírodní rezervace (NPR)===
 
Národní přírodní rezervace jsou území s menší rozlohou, ale s mimořádnou hodnotou. Jsou zde významné ekosystémy jak v národním, tak v mezinárodním měřítku.<ref name=":2" />
 
Národní přírodní rezervace jsou území s menší rozlohou, ale s mimořádnou hodnotou. Jsou zde významné ekosystémy jak v národním, tak v mezinárodním měřítku.<ref name=":2" />
  
=== Přírodní rezervace ===
+
===Přírodní rezervace===
 
Přírodní rezervace jsou menší území soustředěných přírodních prvků a ekosystémů specifických a důležitých pro danou geografickou oblast.<ref name=":2">{{Citace elektronického periodika
 
Přírodní rezervace jsou menší území soustředěných přírodních prvků a ekosystémů specifických a důležitých pro danou geografickou oblast.<ref name=":2">{{Citace elektronického periodika
 
| příjmení = AOPK ČR
 
| příjmení = AOPK ČR
Řádek 131: Řádek 131:
 
}}</ref>
 
}}</ref>
  
=== Národní přírodní památky a přírodní památky ===
+
===Národní přírodní památky a přírodní památky===
 
Pod Národní přírodní památky a Přírodní památky spadají přírodní útvary s menší rozlohou. Objevují se zde geologické a geomorfologické útvary, naleziště nerostů aj. Pokud má dané území národní či mezinárodní význam pro ekologii, vědu či estetiku přírody, vyhlásí se oblast jako Národní přírodní památka.<ref name=":2" />
 
Pod Národní přírodní památky a Přírodní památky spadají přírodní útvary s menší rozlohou. Objevují se zde geologické a geomorfologické útvary, naleziště nerostů aj. Pokud má dané území národní či mezinárodní význam pro ekologii, vědu či estetiku přírody, vyhlásí se oblast jako Národní přírodní památka.<ref name=":2" />
  
=== Evropsky významná lokalita ===
+
===Evropsky významná lokalita===
 
Lokality významné pro Evropu jsou definovány jako území, ve kterých se citlivým a dobrým hospodařením dochovala cenná stanoviště, vzácný rostlinný druh či vzácný živočišný rod. Ochrana dané lokality může být vyhlášena například kvůli stepní louce či syslovi obecnému.<ref>{{Citace elektronického periodika
 
Lokality významné pro Evropu jsou definovány jako území, ve kterých se citlivým a dobrým hospodařením dochovala cenná stanoviště, vzácný rostlinný druh či vzácný živočišný rod. Ochrana dané lokality může být vyhlášena například kvůli stepní louce či syslovi obecnému.<ref>{{Citace elektronického periodika
 
| titul = Evropsky významné lokality (Životní prostředí, eAGRI)
 
| titul = Evropsky významné lokality (Životní prostředí, eAGRI)
Řádek 143: Řádek 143:
 
}}</ref>
 
}}</ref>
  
=== Ptačí oblast ===
+
===Ptačí oblast===
 
V těchto oblastech je prioritní ochrana populace vybraného druhu ptáků. Tyto druhy jsou vzácné, potřebují větší pozornost a ochrana těchto oblastí pomáhá zabránit jejich vyhubení či poškození jejich stanovišť.<ref>{{Citace elektronického periodika
 
V těchto oblastech je prioritní ochrana populace vybraného druhu ptáků. Tyto druhy jsou vzácné, potřebují větší pozornost a ochrana těchto oblastí pomáhá zabránit jejich vyhubení či poškození jejich stanovišť.<ref>{{Citace elektronického periodika
 
| titul = Ptačí oblasti (Životní prostředí, eAGRI)
 
| titul = Ptačí oblasti (Životní prostředí, eAGRI)
Řádek 152: Řádek 152:
 
}}</ref>
 
}}</ref>
  
== Odkazy ==
+
==Odkazy==
  
=== Reference ===
+
===Reference===
 
<references />
 
<references />
  
=== Externí odkazy ===
+
===Externí odkazy===
  
* [http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=seznam&site=default_cz Mapa ukazující umístění NP, CHKO, NPP a NPR v České republice] – Červeně vyznačené území – NP; zeleně vyznačené území – CHKO; modré tečky – NPP, červené tečky – NPR
+
*[http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=seznam&site=default_cz Mapa ukazující umístění NP, CHKO, NPP a NPR v České republice] – Červeně vyznačené území – NP; zeleně vyznačené území – CHKO; modré tečky – NPP, červené tečky – NPR
  
  
 
+
{{FTVS|Denní studium 2020|Matěj Malý: Zvláště chráněná území}}
''Tuto práci uvolňuji k využívání pod licencí Creative Commons-BY-SA, a přeji si, aby jako autor byl uvedeno následující jméno: Matěj Malý''
 

Verze z 26. 5. 2020, 07:28

K ochraně přírody a krajiny slouží zvláště chráněná území. V tomto území je cílem zachování či zlepšení jeho stavu a ponechat území samostatnost v jeho dalším vývoji.[1] V Českém zákoníku je ochrana takových území zakotvena v zákone č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále pak v jeho vyhláškách 395/1992 Sb. a 45/2018 Sb.).[2]

Pokud je potřebné zabezpečit zvláště chráněné území před rušivými vlivy okolí, vyhlásí se pro toto území ochranné pásmo. V něm jsou jasně vymezené činnosti a zásahy, které jsou vázané na souhlas orgánů ochrany přírody.[2]

Rozdělení

Zvláště chráněná území jsou rozdělena v České republice do třech kategorií:[2]

  • Velkoplošná zvláště chráněná území (VZCHÚ)
  • Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ)
  • Natura 2000

Dále se tyto území rozdělují na:

Aktuální přehled zvláště chráněných území v České republice[3]

Kategorie Počet Rozloha (HA) Podíl na území ČR v %
Národní parky 4 119018,4 1,50
Chráněná krajinná oblast 26 1138114,1 14,43
Národní přírodní rezervace 110 30118,4 0,38
Národní přírodní památky 126 6489,1 0,08
Přírodní památky 1585 33360,7 0,42
Přírodní rezervace 817 43222,3 0,54
Ptačí oblasti 41 703437,3 8,91
Evropsky významné lokality 1113 795240,9 10,08

Národní parky (NP)

Národní parky jsou území typické svojí rozsáhlostí, geologickou stavbou a jsou významná v národním či mezinárodním měřítku v oblasti ekologie, vědy či vzdělání. Bývá zde zachovalý a člověkem neovlivněný ekosystém. Na území České republiky máme čtyři Národní parky – Krkonošský NP, NP Šumava, NP České Švýcarsko, NP Podyjí. Svojí rozlohou je největší NP Šumava.[4]

Chráněná krajinná oblast (CHKO)

Chráněné krajinné oblasti jsou charakteristické svojí harmonickou krajinou, rozsáhlým územím, značným podílem přirozených ekosystémů, značným zastoupením dřevin a můžeme zde i objevit historické osídlení. Podmínkou pro hospodářské využití těchto oblastí je ohled na zachování a podporu ekologické funkce území.[4]

Národní přírodní rezervace (NPR)

Národní přírodní rezervace jsou území s menší rozlohou, ale s mimořádnou hodnotou. Jsou zde významné ekosystémy jak v národním, tak v mezinárodním měřítku.[5]

Přírodní rezervace

Přírodní rezervace jsou menší území soustředěných přírodních prvků a ekosystémů specifických a důležitých pro danou geografickou oblast.[5]

Národní přírodní památky a přírodní památky

Pod Národní přírodní památky a Přírodní památky spadají přírodní útvary s menší rozlohou. Objevují se zde geologické a geomorfologické útvary, naleziště nerostů aj. Pokud má dané území národní či mezinárodní význam pro ekologii, vědu či estetiku přírody, vyhlásí se oblast jako Národní přírodní památka.[5]

Evropsky významná lokalita

Lokality významné pro Evropu jsou definovány jako území, ve kterých se citlivým a dobrým hospodařením dochovala cenná stanoviště, vzácný rostlinný druh či vzácný živočišný rod. Ochrana dané lokality může být vyhlášena například kvůli stepní louce či syslovi obecnému.[6]

Ptačí oblast

V těchto oblastech je prioritní ochrana populace vybraného druhu ptáků. Tyto druhy jsou vzácné, potřebují větší pozornost a ochrana těchto oblastí pomáhá zabránit jejich vyhubení či poškození jejich stanovišť.[7]

Odkazy

Reference

  1. ČR, MŽP. Zvláště chráněná území. www.mzp.cz [online]. 2008-08-11 [cit. 2020-05-25]. Dostupné online. (cz) 
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 AOPK ČR. Územní ochrana. AOPK ČR [online]. [cit. 2020-05-25]. Dostupné online. (česky) 
  3. Souhrnný přehled. drusop.nature.cz [online]. [cit. 2020-05-25]. Dostupné online. 
  4. 4,0 4,1 AOPK ČR. Velkoplošná chráněná území. AOPK ČR [online]. [cit. 2020-05-25]. Dostupné online. (česky) 
  5. 5,0 5,1 5,2 AOPK ČR. Maloplošná chráněná území. AOPK ČR [online]. [cit. 2020-05-25]. Dostupné online. (česky) 
  6. Evropsky významné lokality (Životní prostředí, eAGRI). eagri.cz [online]. [cit. 2020-05-25]. Dostupné online. (česky) 
  7. Ptačí oblasti (Životní prostředí, eAGRI). eagri.cz [online]. [cit. 2020-05-25]. Dostupné online. (česky) 

Externí odkazy