Zpoplatnění kongescí v Stockholmu

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Poměrně notoricky známý je systém zpoplatnění ve Stockholmu. Citován bývá především díky participaci veřejnosti na rozhodování o budoucnosti zpoplatnění – referendu. V hlavním městě Švédska fungoval zkušební provoz systému zpoplatnění kongescí po sedm měsíců v roce 2006 a poté následovalo referendum v samotném Stockholmu a zhruba polovině sousedních municipalit. V referendu se měli obyvatelé vyjádřit k existenci a dalšímu fungování systému zpoplatnění.

Během sedmi testovacích měsíců (1. 1. až 31. 7. 2006) byly dále rozšířeny služby hromadné dopravy o několik linek autobusů (16 nových linek a 197 nových autobusů), dodatečnou kapacitu vlaků a metra a více vybavení P+R (mezi 31. 8. 2005 a 31. 12. 2006). Systém pokrýval centrum Stockholmu na ploše zhruba 30 km2. Jednotlivé oblasti byly zpoplatněny v různé výši (viz obrázek 4). Na vstupech a výstupech do zpoplatněné zóny bylo umístěno 18 kontrolních bodů. Vozidla byla registrována automaticky kamerami, které fotografují poznávací značky. Ta vozidla, která byla vybavena palubními jednotkami (on-board unit, transponder), mohla platit bezhotovostními platbami. Bezhotovostně proběhlo více než 60 % plateb, zbytek byl placen jiným způsobem, obvykle zpětně po projetí zóny.

Výše poplatku byla 10, 15 nebo 20 SEK v závislosti na času (viz obrázek). Maximální částka, která byla placena jedním vozidlem za den, byla 60 SEK. Poplatek se neplatil o víkendech, svátcích a den před státním svátkem. Další výjimky byly pro vozidla taxi, autobusy, vozy na alternativní paliva a dopravu mezi ostrovem Lidingö a zbytkem země. Okolo 30 % cest tak bylo od platby osvobozeno.

Obrázek : Zpoplatněná oblast s kontrolními body a výší poplatku (Stockholm)[1]


Výsledkem zavedení zpoplatnění ve Stockholmu byl pokles dopravy o 22 % (který se udržel stabilní po celou dobu pokusu). Po zrušení zpoplatnění se objem dopravy zvýšil na původní výši. K největšímu poklesu došlo v odpolední špičce a dále během večerních hodin. Objemy dopravy poklesly i daleko od zpoplatněné zóny. Doprava uvnitř zpoplatněné zóny poklesla, ale ne o tolik, jako doprava přes zpoplatněné území (což je logické, protože stále probíhala doprava obyvatel žijících uvnitř zpoplatněné zóny, kteří tuto zónu neopustili). Srovnání počtu cest během zpoplatnění a po zrušení zpoplatnění nabízí následující tabulka.

Tabulka 1: Cesty do a z centra města, jaro 2005 a 2006 (v tis. cest)[1]

2005 2006 Změna (v tis. cest) Změna (v %)
Doprava za celý den 529 441 -88 -16,6
Ve zpoplatněné časy 410 329 -82 -19,9
Mimo zpoplatněné časy 118 112 -6 -5,3
Změny vyvolané zpoplatněním
Data za celý den 529 432 -87 -16,4
Ve zpoplatněné časy 410 320 -60 -14,6
Mimo zpoplatněné časy 118 112 -6 -5,3

Celkové emise CO2 poklesly v důsledku poplatků za vjezd o cca 2-3 %, emise jen uvnitř zpoplatněné zóny pak o 10-14 %. Dopravní nehody klesly uvnitř zóny o 5-10 %. Výkon veřejné dopravy se zvýšil zhruba o 6 % (odhaduje se, že zpoplatnění samotné způsobilo nárůst o 4,5 %, zatímco zbývající podíl náleží vyšším cenám benzínu a dalším vnějším efektům). Celkově jen méně než polovina řidičů, kteří zrušili cestu autem, ji nahradila veřejnou dopravou.

Tabulka 2: Dopady zpoplatnění na množství emisí z dopravy (Stockholm, srovnání polovina a konec roku 2006)[2]

Centrum Stockholm - město Stockholm - aglomerace
tuny % tuny % tuny %
NOx 73 -13 76 -4,4 90 -2,0
CO 670 -14 710 -5,1 760 -2,8
PM10 21 -13 24 -3,5 30 -1,5
VOC 110 -14 119 -5.3 127 -2,8
Z toho benzen (C6H6) 0,9 -14 1,0 -5,6 1,1 -2,8
CO2 37000 -12 39000 -5,5 43000 -2,7

Náklady na tento pokus platila národní vláda. Rozpočet byl 3,8 mld. SEK (okolo 420 mil. EUR).

Na počátku pokusu považovalo 55 % obyvatel Stockholmu zpoplatnění za špatné rozhodnutí. V referendu, které se uskutečnilo v září 2006, však 53 % obyvatel odpovědělo na otázku „mělo by být zpoplatnění kongescí ve Stockholmu používáno?“ ano, 47 % ne. Ve 14 z 25 municipalit na periférii Stockholmu však hlasování dopadlo jinak. Na otázku „Mělo by být zpoplatnění kongescí ve Stockholmu natrvalo?“ odpovědělo ano pouze 40 % a ne 60 %.

Po zvážení, jak interpretovat výsledky referenda, se rozhodla nová švédská vláda znovu zavést – tentokrát již trvalé – zpoplatnění od srpna 2007 s tím, že výnosy ze zpoplatnění budou vázány na investice do silniční dopravy. Zavedení zpoplatnění a termín schválil švédský parlament 20. 6. 2007. Stávající poplatky jsou následující (viz tabulka 3).

Tabulka 3: Současná výše sazeb poplatku za vjezd ve Stockholmu[3]

Čas během dne Poplatek Výše poplatku v jiných měnách
00:00 – 06:29 0 SEK
06:30 – 06:59 10 SEK 1,09 EUR, 1,48 USD
07:00 – 07:29 15 SEK 1,63 EUR, 2,23 USD
07:30 – 08:29 20 SEK 2,17 EUR, 2,97 USD
08:30 – 08:59 15 SEK
09:00 – 15:29 10 SEK
15:30 – 15:59 15 SEK
16:00 – 17:29 20 SEK
17:30 – 17:59 15 SEK
18:00 – 18:29 10 SEK
18:30 – 23:59 0 SEK

Zdroje a poznámky

  1. 1,0 1,1 Prud´homme, R., Kopp, P. (2006): The Stockholm toll: an economic evaluation. Dostupné na: http://siteresources.worldbank.org/INTTRANSPORT/Resources/3362911153409213417/StckhlmCngstPrudhommepaper.pdf
  2. Soderholm (2007): The Stockholm Trial: Congestion charging and improved public transport aimed at reducing traffic jams and creating a better environment. Článek prezentovaný na WCTR, Berkeley, červen 2007
  3. http://www.vv.se/templates/page3____21430.aspx, ze dne 10. 1. 2008