Změny vzorců spotřeby

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Klíčový problém pro příští léta představuje ale též hypotetická varianta postupného zvýšení životní úrovně v zemích, které dnes řadíme k rozvojovým. Z pravidel demografické transformace lze odvodit, že pokles růstu populace jde ruku v ruce s rozvojem ekonomik transformujících se států. Co ale znamená tato transformace pro životní prostředí?

Zvýší-li se industrializace, zvýší se také spotřeba zboží, surovin, energie, změní se zcela tzv. vzorce spotřeby. I velmi početné populace v rozvojových zemích dnes spotřebovávají zlomky energie a surovin a produkují zlomky odpadů a skleníkových plynů, než industrializované ekonomicky rozvinuté státy. Vzorce spotřeby obyvatel těchto států se významně kvantitativně i kvalitativně liší od našich. Změna vzorců spotřeby v globálním měřítku směrem ke „konzumerizmu“ by znamenala drastické (i když určitě postupné) zvýšení nároků na prostředí, ať už ho pokládáme za zdroj surovin nebo za asimilační a detoxikační mechanismus pro naše emise a odpady. Vize vyspělého industriálního a populačně stabilizovaného světa musí s tímto problémem rozhodně počítat. Primárním problémem budoucnosti však bude, jak a čím se bude narůstající populace člověka živit.

Zdroje

Braniš, M.: Globální problémy životního prostředí. In: Dlouhá, J., Dlouhý, J., Mezřický, V. (eds.) (2006) Globalizace a globální problémy. Sborník textů k celouniverzitnímu kurzu 2005 – 2007. pp 207 – 220. Univerzita Karlova v Praze, COŽP. ISBN 80-87076-01-X. Dostupné z www <http://www.czp.cuni.cz/knihovna/globalizace.pdf>