Záležitosti vyžadující globální závazky

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
  • Světová chudoba. Na světě žijí 3 mld. lidí žijících za méně než 2 USD za den; 1 mld. lidí, žije za méně než 1 USD za den. Do r. 2015 by se měla světová chudoba snížit o polovinu. Jedna z řady cest je odpouštění dluhů nejchudším zemím rozvinutými průmyslovými státy, ale i pomoc, kterou by mohl prostředkovat tzv. Globální Marshallův plán (viz níže).
  • Zachování míru, prevence konfliktů, boj proti terorismu. Například jen válka v Kongu stála již 2 miliony obětí, nemluvě o Jugoslávii, Rwandě, Afghanistánu, Iráku aj. V Africe bylo od dekolonizace již tolik konfliktů, že nějakým způsobem jimi byl dotčen každý pátý člověk (ztráta blízkých, domova, zdraví atd.). Terorismus nejen ohrožuje ekonomický růst, sociální a politickou stabilitu v průmyslových zemích, ale zpomaluje i ekonomický rozvoj a snižování chudoby v zemích rozvojových. V současné době udržuje vratké příměří a klid v řadě států kolem 40 000 příslušníků sil OSN.
  • Vzdělání. Každé šesté dítě na světě neumí psát a číst, z toho 600 000 žen a 300 000 mužů, z nich 99 % je v rozvojových zemích. Vzdělání žen přitom přispívá k snižování porodnosti a tedy k řešení demografických problémů. Vzdělávací programy umožňují také zvyšovat národní důchody v rozvojových zemích. Jde proto o jeden z nejdůležitějších cílů Globálního Marshallova plánu.
  • Nebezpečí světových pandemií. V současnosti je nemocí AIDS zasaženo 40 mil. lidí, dalších 25 mil. od vzniku pandemie již zemřelo. Je to blizko počtům úmrtí na černý mor v letech 1347–1352. Šíření dalších infekčních nemocí (TBC, malárie, ptačí chřipka aj.) vyvolává potřebu přijmout preventivní opatření mj. vytvořením nouzových fondů, zajištěním přístupu k léčivům, daňovými podněty pro výzkum v rozvinutých zemích apod.
  • Digitální nerovnost. 2 mld. lidí nikdy nemělo příležitost držet v ruce telefonní aparát. Autor v té souvislosti hovoří o digitálním apartheidu. Komunikační prostředky pro chudé země však znamenají snížení izolace, možnost zabezpečování zdravotní pomoci a péče, podporují vzdělávání, environmentální management, stimulují rozvíjení podnikání a efektivní využívání zahraniční pomoci, umožňují zlepšování správy věcí veřejných. Také tato problematika je součástí tzv. Globálního Marshallova plánu.
  • Předcházení přírodním katastrofám a zmirňování jejich následků. Typickou ukázkou selhání této připravenosti byly důsledky tsunami v jihovýchodní Asii v r. 2004, kdy včasné varování mohlo zabránit enormním ztrátám na životech. Přitom 2 mld. lidí žije ve vzdálenosti jen do 100 km od moře. Globální oteplování dále zvyšuje nebezpečí podobných katastrof, jaké vyvolávají hurikány (viz hurikán Katrina, který zničil New Orleans).

Odkazy

Externí odkazy