Základy ekologie a problematiky životního prostředí pro pedagogy/Závěrem

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Ekologie je věda, která zažívá velký rozvoj. Není možné (a ani potřebné) zde obsáhnout všechny principy a pravidla do hloubky. Tento text se snaží o jasné nastínění nejdůležitějších pojmů a principů ekologie a o poskytnutí vhledu do problematiky budoucím a stávajícím pedagogům (především jiných aprobací, než biologie). Zájemci o hlubší studium ekologie nezbývá než odkázat na v textu citovanou literaturu.

Předložený text byl koncipován s ohledem na potřeby praxe – práce pedagogů ve školách. Proto se věnuje aplikaci ekologie a ochrany životního prostředí do praxe – tedy environmentální (ekologické) výchově.