Vznik globalizačních procesů

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Historické kořeny globalizace jsou dvojí. Vedla k ní především zhoršující se ekonomická situace Spojených států z přelomu 60. a 70. let, která vyústila ve zrušení směnitelnosti dolaru za zlato a nastolila v letech 1971–1973 volně plovoucí kurzy nejvýznamnějších měn. Podobný byl ekonomický vývoj i ve většině zemí OECD, navíc intenzifikovaný první ropnou krizí z roku 1973. V návaznosti na tento vývoj firmy, které chtěly zvýšit nebo alespoň zachovat úroveň zisků a akumulace kapitálu, začaly aplikovat nové strategie a soustředily se především na mezinárodní expanzi. V první fázi tohoto vývoje v rámci vyspělých zemí došlo k větší mezinárodní ekonomické a organizační provázanosti firem. Vyspělé země postupně liberalizovaly své vnitřní i zahraniční trhy a uplatňovaly nástroje, kterými lákaly zahraniční investice. Vytvářely tak prostředí podporující vznikání a expanzi nadnárodních společností (NNS) a rozvoj globalizace.

Příčiny globalizace

Procesy globalizace vznikají díky následujícím jevům:

  • Uvolnění vazby národních měn na dolar (konec Brettenwoodského systému) a přechod k volně plovoucím kurzům společně s ropnou krizí r. 1973 vede k expanzi národních a mezinárodních firem na nové trhy.
  • Uvolnění kontroly nad přesuny kapitálu.
  • Především v rozvojových zemích jsou využívány komparativní výhody – nižší náklady na pracovní sílu (díky tomu vznikají nadnárodní společnosti).
  • Zemím, které se podílí na liberalizovaném obchodě, se vede lépe, než ostatním.
  • Volnější pohyb kapitálu než práce.
  • Transfer a adaptace technologií.
  • Rychlejší a rozsáhlejší možnosti komunikace, technologická informační revoluce.
  • Hlavním a jednotným dorozumívacím jazykem obchodu se stává angličtina.

Literatura

Mezřický, V. Národní stát a globalizace. In:Dlouhá, J., Dlouhý, J., Mezřický, V. (eds.) (2006) Globalizace a globální problémy. Sborník textů k celouniverzitnímu kurzu 2005–2007. pp 73-84. Univerzita Karlova v Praze, COŽP. ISBN 80-87076-01-X. Kys mám malý penis

Odkazy

Externí odkazy