Udržitelné podnikání

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Udržitelné podnikání (anglicky: Sustainable business) je takový způsob podnikání, který se neorientuje pouze na krátkodobý zisk, ale zohledňuje také principy dlouhodobé udržitelnosti a vychází ze zásad udržitelného rozvoje. Jeho základní premisou je šetrnost k životnímu prostředí a to jak v lokálním, tak globálním měřítku.

Udržitelný rozvoj

Koncepce udržitelného podnikání není ničím moderním, v určitém smyslu ji je naopak možné chápat jako návrat ke kořenům. V tradičních podmínkách, v nichž lidé dobře znali svoje prostředí, chápali také principy udržitelnosti. S modernizací, nástupem globalizace a přetrháním původních vazeb (resp. postupující globalizací) se začalo vytrácet také chápání toho, co je udržitelné. V sedmdesátých letech dvacátého století nicméně dochází k environmentálnímu probouzení, následně byla etablována koncepce udržitelného rozvoje. Ta se skládá ze tří pilířů, kromě environmentálního také ekonomického a sociálního, jejich rovnováha pak přispívá k dlouhodobé udržitelnosti. Podnikání spadá do pilíře ekonomického, přívlastek udržitelný je potom vyjádřením potřeby o zakomponování environmentální a sociální roviny do podnikatelské činnosti.

Podle Cooneho spočívá udržitelné podnikání na několika principech:[1]

 1. Začleňuje principy udržitelnosti do každého rozhodování, jež souvisí s podnikáním.
 2. Dodává environmentálně šetrné produkty nebo služby, které jsou alternativou k méně udržitelným variantám.
 3. Je udržitelnější než jeho konkurence.
 4. Deklaruje závazky k environmentálním principům v obchodním provozu.

Udržitelné podnikání je často zmiňováno v dokumentech Organizace spojených národů. Lokální zodpovědností, jež je spojená s udržitelným podnikáním, je možné přispět k naplňování globálních rozvojových cílů.[2] Koncepce udržitelného podnikání připomíná model společenské odpovědnosti firem (Corporate social responsibility - CSR), ač se v mnohém prolínají, někteří autoři vidí v jejich rámci rozdíly.[3] Udržitelné podnikání může být nahlíženo jako komplexnější model, který počítá s dlouhodobým časovým horizontem, zatímco CSR se snaží o zpříjemnění života zaměstnancům a menší ekologickou stopu v kratším časovém horizontu.

Udržitelné podnikání je často chápáno ve smyslu agraárním, tj. zemědělsky šetrné užívání půdy s ohledem na její bonitu v dlouhodobém horizontu. Nicméně tato koncepce je univerzální a dá se použít na všechny druhy živností. V současné době, s nástupem informačních a komunikačních technologií, vznikají nové možnosti, jak nahrazovat stávající modely produkce environmentálně šetrnějším způsobem, v mnoha odvětvích. Například v přenosu poznatků je možné opustit stávající modely tištěných materiálů, které kromě vysoké spotřeby papíru, jsou náročné také v dalších ohledech (distribuce, uskladnění, recyklace) a nahradit je prostřednictvím otevřeného publikování.[4]

Udržitelné podnikání se používá často v souvislosti s činností v zemědělství, principy udržitelného podnikání jsou ale univerzální pro všechny oblasti

Literatura

 • HONEYMAN, Ryan; GILBERT, Jay Coen; HOULAHAN, Bart. The B Corp Handbook: How to Use Business as a Force for Good. 1 edition. vyd. [s.l.] : Berrett-Koehler Publishers. 224 s. Dostupné online.ISBN 9781626560437. (English)
 • THISTLETHWAITE, Rebecca; WISWALL, Richard. Farms with a Future: Creating and Growing a Sustainable Farm Business. White River Junction, Vt. : Chelsea Green Publishing. 306 s. Dostupné online.ISBN 9781603584388. (English)
 • AGRICULTURE, Minnesota Institute for Sustainable. Building a Sustainable Business: A Guide to Developing a Business Plan for Farms and Rural Businesses. St. Paul, MN : Minnesota Institute for Sustainable Agriculture. Dostupné online. ISBN 9781888626070. (English)
 • PLAKIAS, Anastasia Cole. The Farm on the Roof: What Brooklyn Grange Taught Us About Entrepreneurship, Community, and Growing a Sustainable Business. [s.l.] : Avery. 288 s. Dostupné online. ISBN 9781592409488. (English)

Externí odkazy

 • PRICEWATERHOUSECOOPERS.Udržitelné podnikání [online]. [cit. 2016-08-02].Dostupné online.
 • Udržitelné podnikání: byznys hledá globální hodnoty. Aktuálně.cz - Víte co se právě děje [online]. [cit. 2016-08-02]. Dostupné online.
 • Forum pro udržitelné podnikání.www.sustainbiz.cz [online].  [cit. 2016-08-02]. Dostupné online.

Reference

 1. COONEY, Scott. Build a Green Small Business: Profitable Ways to Become an Ecopreneur. 1 edition. vyd. [s.l.]: McGraw-Hill 256 s. IN: Sustainable business. [s.l. : [s.n.]. Dostupné online. (anglicky) Page Version ID: 732419275.]. ISBN 9780071602938. (English) 
 2. https://www.unglobalcompact.org/
 3. Bansal, Pratima, and Mark R. DesJardine. "Business sustainability: It is about time." Strategic Organization 12.1 (2014): 70-78.
 4. Open publishing. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (anglicky) Page Version ID: 694427533.