Uživatel:Mokřady

Z Enviwiki
Verze z 4. 1. 2021, 16:16, kterou vytvořil JaDlo (diskuse | příspěvky) (added Category:Ochrana vod using HotCat)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Nezisková organizace "Mokřady-ochrana a management" sdružuje lidi se zájmem o ochranu mokřadních biotopů. Zabýváme se zejména praktickou péčí, zvláště pak o dlouhodobě neobhospodařované a zarůstající podmáčená území. Po dohodě s majiteli a nájemci se na těchto lokalitách snažíme zajistit vhodnou dlouhodobou péči nebo zde realizovat opatření, která zachovají nebo zvýší biologickou hodnotu lokality, nebo přímo podpoří konkrétní cílové ohrožené druhy.

Zaměření

Ve své činnosti se zaměřuje zejména na problematiku ochrany obojživelníků, kteří jsou v současné krajině velmi ohroženi úbytkem vhodných biotopů pro rozmnožování. V rámci obojživelníků se snaží prováděnými opatřeními podporovat zejména nejvíce ohrožené druhy, kterými jsou např. na Vysočině kuňka obecná a čolek velký. Středem zájmu organizace jsou nechráněná území, zejména podmáčené a vlhké lokality. Právě tyto biotopy v dnešní intenzivně využívané krajině chybí a ty stávající zanikají nebo degradují nedostatečnou péčí. Dnešní tvář kulturní krajiny a jejího přírodní bohatství je výsledkem přírodních procesů a dlouhodobé činnosti člověka. Aby toto bohatství bylo zachováno musí být o krajinu vhodným způsobem pečováno. Součástí organizace je také osvětová činnost.

Odkazy

Externí zdroje