Studenti:Studenti/Studenti FTVS/Příklady stránek FTVS

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

S ohledem na omezené časové možnosti klademe důraz na textovou část, pokud přidáte i obrázky či fotografie, bude vítáno - obrázky si můžete vybrat na Wikimedia Commons, stačí uvést odkaz na obrázek, editoři se již postarají o vložení obrázku. Pokud budete nahrávat vlastní obrázek, musí se jednat skutečně o vlastní obrázek a musíte souhlasit s tím, že obrázek bude publikován pod licencí CC-BY.

Příklady excelentních stránek, které zpracovali studenti

Záchranný program

Příklady dalších stránek, které by byly hodnoceny "1"

Toxiny sinic

Sekundární produkce

Tatranský národní park

Příklady stránek, které by byly hodnoceny "2" a hůře

Ekotoxicita

Nosná kapacita prostředí

Bonnská úmluva

Itai-itai