Strategie na podporu pěší dopravy

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Pěší doprava je nejpřirozenějším druhem dopravy a možná právě proto, že je brána tak automaticky, je velmi často považována za pouhý doplněk motorizovaných dopravních systémů a tudíž se na ni neklade dostatečný důraz ohledně jejího vývoje. Vyskytují se problémy spojené s bariérami, které chodce provázejí (nedostatek chodníků, přechodů pro chodce), s nedostatečnou infrastrukturou pěší dopravy (chybějící návaznost pěších komunikací), s minimálním ohledem na bezpečnost, či s malou společenskou atraktivností (estetika, pohodlí – dostatek odpočinkových míst).

Co je třeba udělat pro rozvoj pěší dopravy

Pro rozvoj pěší dopravy je třeba uplatnit několik zásad:

  • Koordinace územního a dopravního plánování
  • Zahrnutí ekologických kritérií do dopravní politiky
  • Maximální ohled na bezpečnost
  • Revitalizace centra města
  • Systematické vytváření infrastruktury pro pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu
  • Cílená regulace individuální automobilové dopravy

Překážky v pěší dopravě

Hlavní problémy vyznačující se jako překážky pěší dopravy jsou: společenské (věk, fyzická kondice, finanční možnosti), fyzické (automobily – ohrožení bezpečnosti, nevhodné parkování; chodníky – nedostatečný počet, špatná kvalita, špatné umístění; znečištění; špatné pouliční osvětlení), organizační (infrastruktura, propojení, návaznost).

Strategie na podporu pěší dopravy

  • Co je třeba udělat pro rozvoj pěší dopravy
  • Jaké jsou možné regulace motorizované dopravy, které by pěší dopravě pomohly (pěší zóny)
  • Užití do praxe - viz. Příklady dobré praxe

Příklady dobré praxe

Zdroje

GALATÍK, J. Proč a jak podporovat pěší dopravu. [online]. [2008-1-4]*[1]