Staveniště bez škodlivých dopadů: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 38: Řádek 38:
  
 
{{PASDEL}}
 
{{PASDEL}}
 +
 +
[[Kategorie:Zásady zelené architektury]]

Verze z 2. 4. 2008, 03:46

V rámci životního cyklu každé stavby je třeba počítat se třemi typy stavenišť:

 • Při vlastní stavbě budovy;
 • Při přestavbách částí budovy (rekonstrukce na vyšší kvalitu, renovace, rehabilitace) jdoucích na rámec běžné údržby budovy a jejího vybavení;
 • Při demolici (při níž je bráno v úvahu nakládání se vznikajícími odpady).

Tato staveniště vytvářejí různé typy znečištění a škodlivých dopadů:

 • „Produkty pro staveniště“ neboli výrobky a materiály používané k provozu staveniště a realizaci stavby. Výroba těchto produktů vyžaduje suroviny a energii a jejich použití znečišťuje ovzduší a půdu v místě staveniště. Nejsou-li znovu použitelné, představují tyto výrobky první část „odpadů ze staveniště“.
 • „Produkty pro staveniště“ neboli výrobky, které jsou použity na stavbu budovy. Tyto výrobky mohou znečišťovat ovzduší, vodu a půdu na staveništi. Odpady z těchto výrobků představují druhou část „odpadů ze staveniště“.
 • Stavební práce spotřebovávají energii a vodu. Znečišťují vodu, ovzduší a půdu na staveništi a zatěžují hlukem staveniště a jeho okolí.
 • Staveniště samo. Produkuje prach a bláto a často samo nebo jeho ohraničení vizuálně ruší. Doprava spojená se stavbou způsobuje znečištění a narušuje dopravu v místě.

Všechny tyto dopady je třeba si uvědomit a přijmout opatření na jejich snížení, a to například podle následujících oblastí:

Nakládání s odpady ze staveniště

 • Snížení množství těchto odpadů;
 • Řízení nakládání s nimi (třídění, zajištění odvozu a následného zpracování).

Omezení hluku staveniště

 • Hlukové emise na staveništi a v jeho sousedství (frekvence a intenzita hluku).

Omezení znečištění pozemku a okolí

 • Omezení emisí do ovzduší;
 • Omezení produkce znečišťujících odpadních vod;
 • Příslušné nakládání s těmito odpady.

Kontrola dalších škodlivých dopadů

 • Snížení produkce prachu a bláta;
 • Vhodná úprava vymezení staveniště un aménagement de la délimitation du chantier ;
 • Omezení znečišťování okolí a rušení silniční dopravy.Šablona:PASDEL