Pozitivní dopady cyklistiky a pěší dopravy

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Mezi individuální příznivé dopady patří především:

  • pozitivní zdravotní dopady a lepší fyzická kondice
  • úspory z rodinného rozpočtu
  • cyklistům na krátkých a středních vzdálenostech může ušetřit čas oproti použití motorové dopravy

Mezi společenské příznivé dopady patří především:

  • menší zábor prostoru (jak při pohybu, tak při parkování), což umožňuje hospodárněji využít povrchové plochy měst
  • méně opotřebovávají silniční síť a snižují potřebu výstavby nové dopravní infrastruktury
  • snižují hospodářské ztráty způsobené dopravními zácpami
  • zlepšují přístupnost typických městských služeb pro všechny obyvatele
  • snižují energetickou závislost, přispívají k úsporám neobnovitelných zdrojů

Mezi kombinované příznivé dopady patří především:

  • žádný negativní vliv na kvalitu života ve městě (žádný hluk, žádné znečištění ovzduší)
  • zvyšují atraktivitu bydlení ve městech (především pro rodiny)

Zdroje

MŽP (2002): Cyklistika pro města. Informace pro zástupce měst a obcí. Ministerstvo životního prostředí, Praha

Odkazy

Související stránky

Cyklistická doprava