Případová studie: Českomoravský cement

Z Enviwiki
Verze z 2. 4. 2008, 10:55, kterou vytvořil JaDlo (diskuse | příspěvky) (Nová stránka: ==Případová studie udržitelného podnikání== Jaké akce nebo opatření směrem k udržitelnému provozu či jeho výstupům konkrétní podnik uplatňuje? Co jej k tomu motiv...)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Případová studie udržitelného podnikání

Jaké akce nebo opatření směrem k udržitelnému provozu či jeho výstupům konkrétní podnik uplatňuje? Co jej k tomu motivovalo?

Informace o podniku

stručně – hlavní podnikatelské aktivity, počet zaměstnanců, země, kam se distribuují výrobky či kde podnik má své pobočky atd.

Partneři

Kdo je partnertem podniku?

Cíle

hlavní kvalitativní i kvantitativní cíle podniku

Aktivity zaměřené na udržitelné podnikání

Problémy, potíže a zkušenosti

& jak byly překonávány

Výsledky

hlavní výsledky podniku při uplatňování přijaté strategie

Závěry

Komentář

Máme věřit všemu, co podnik deklaruje na svých webových stránkách? Zkuste například vyhledat googlem “Českomoravský cement + imise”, objevíte informace jako:

“Největším emitentem na území Prahy je Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost, provoz Radotín, který emituje zejména prachové částice a oxidy dusíku. Dalším významným emitentem je Teplárna Malešice provozovatele Pražská teplárenská rovněž emitující tuhé znečišťující látky TZL a NOx.”

Zdroj:

http://envis.praha-mesto.cz/(wmauj455aohw3x55qsmrc0nf)/files/=55621/stavZPvkrajichCR06_praha.pdf (str. 4)

Zdroje k případové studii